Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

ΡΑΣ : Οι ενέργειες σε όσα κατήγγειλαν οι μηχανοδηγοί

 Η Ρ.Α.Σ. απάντησε στο Σωματείο των Μηχανοδηγών και απο όσα αναφέρει γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί η Ανεξάρτητη  Αρχή αποτελεί στόχο για Κυβερνητικούς  συνδικαλιστές και  εργοδοτικά Σωματεία. 
Η ΡΑΣ σχετικά με τα  όσα έθεσαν οι μηχανοδηγοί έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες που σχετίζονται με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού τομέα, και ειδικότερα:


(1) Ισόπεδες διαβάσεις

 • (α1) Η ΡΑΣ, λόγω των προβλημάτων και βλαβών σε Αυτόματα Συστήματα Ισόπεδων Διαβάσεων, με το με αριθ. πρωτ. 1381/10.05.2023 έγγραφό της με θέμα «Ενέργειες του ΔΥ σχετικά με βλάβες σε ΑΣΙΔ», ζήτησε από τον Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) ενημέρωση σχετικά με τυχόν μέτρα/ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή σκοπεύει να προβεί για την αποκατάσταση της ασφάλειας της κυκλοφορίας στα ΑΣΙΔ της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής που παρουσιάζουν προβλήματα. Επιπλέον, με το ίδιο, όπως παραπάνω έγγραφό της, η Αρχή ζήτησε την προσκομιδή λίστας (i) με τις ΙΔ του σιδηροδρομικού δικτύου εξοπλισμένες με ΑΣΙΔ, στην οποία να καταγράφεται, τουλάχιστον, η κατηγορία στην οποία ανήκουν (αφύλακτη ή φυλασσόμενη από φύλακα), η ΧΘ, το τμήμα γραμμής, η τρέχουσα κατάσταση λειτουργικότητας (σε λειτουργία, μη λειτουργική κτλ.) καθώς και πληροφορίες για την τακτική προληπτική συντήρησή τους, και την επισκευαστική συντήρηση λόγω βλαβών και (ii) με τις αφύλακτες ΙΔ του σιδηροδρομικού δικτύου, χωρίς καμία εξασφάλιση, στην οποία να καταγράφεται, τουλάχιστον, η ΧΘ, και το τμήμα γραμμής. Τέλος, ζητήθηκε ενημέρωση(i) για τις ενέργειες αντιμετώπισης δυσλειτουργίας ενός ΑΣΙΔ, (ii) για την επάρκεια προσωπικού φύλαξης των ΙΔ, αναφέροντας την τρέχουσα κατάστασης φύλαξης των εν λόγω ΙΔ και (iii) τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο ΔΥ, σχετικά με τις ευθύνες των σταθμαρχών για μη επίδοση του υποδείγματος 1001 στην αμαξοστοιχία 2573 και οι οποίες απορρέουν από σχετικό πόρισμα του ΟΣΕ. Από τη λήψη του ανωτέρω εγγράφου, δόθηκε προθεσμία πέντε (5) ημερών στον ΟΣΕ προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του επί των ανωτέρω ζητημάτων και να ενημερώσει την ΡΑΣ. 
 • Η ΡΑΣ με τις με αριθ. πρωτ. 2449/13.12.2021 και 2572/23.12.2021 επιστολές της απευθυνόμενη στον ΟΣΕ τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις παρενέβη με συστάσεις στους σιδηροδρομικούς οργανισμούς, επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά, την ευθύνη των κύριων παραγόντων στο ενωσιακό και εθνικό σιδηροδρομικό σύστημα, δηλαδή του Διαχειριστή Υποδομής (ΔΥ) και των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων (ΣΕ), για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρομικού συστήματος, τον έλεγχο των σχετικών κινδύνων και τη μεταξύ τους συνεργασία για την υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων ελέγχου των κινδύνων. Στις ανωτέρω συστάσεις, η ΡΑΣ με σκοπό την αποφυγή των επικίνδυνων περιστατικών, πρότεινε δράσεις και ενέργειες όπως, (1) τη δημιουργία ολοκληρωμένου Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Ισόπεδων Διαβάσεων (Μητρώο), (2) τη δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος πρόβλεψης περιστατικών στις Ι.Δ., (3) τη σύσταση ειδικής επιτροπής με σκοπό τη διεξαγωγή μελέτης αναγκαιότητας για απροστάτευτες ισόπεδες διαβάσεις, (4) την εκπαιδευτική εκστρατεία ευαισθητοποίησης, (5) τις προτάσεις βελτίωσης (επισήμανση επικίνδυνης περιοχής ΙΔ με χρωματισμό, λωρίδες με τραχιά επιφάνεια στον δρόμο πριν την Ι.Δ., προειδοποιητικό φώς [με ήχο] που ενεργοποιείται από την πλευρά των χρηστών του δρόμου, προειδοποίηση εγγύτητας σε Ι.Δ. των οδηγών οχημάτων). 
 •   Το 1ο εξάμηνο του 2022 αναφέρθηκαν περί τα δέκα (10) περιστατικά συγκρούσεων αμαξοστοιχιών με ΙΧ, για τα 7 εκ των οποίων δεν υπήρχε ενημέρωση για την αιτία του ατυχήματος. Η ΡΑΣ με το με αριθ. πρωτ. 1918/18.7.2022 έγγραφό της με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με ατυχήματα που αφορούν σε συγκρούσεις αμαξοστοιχιών με ΙΧ» ζήτησε από τον ΟΣΕ την αποστολή των επτά (7) πορισμάτων με προτεραιότητα των δύο (2) θανατηφόρων ατυχημάτων (θάνατος οδηγού ΙΧ), προκειμένου να αναλυθούν τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες των ατυχημάτων και να αναληφθούν οι ανάλογες δράσεις. Απεστάλησαν από τον Διαχειριστή Υποδομής τα δύο (2) πορίσματα που σχετίζονταν με τα θανατηφόρα ατυχήματα, καθώς και άλλα δύο (2) πορίσματα (μη θανατηφόρα). Στο σύνολο των πορισμάτων ως αιτία των ατυχημάτων αναφέρεται η παράνομη ενέργεια των οδηγών να εισέλθουν στις ΙΔ αγνοώντας τα προειδοποιητικά και απαγορευτικά σήματα, καθώς και τα δρύφακτα, όπου αυτά υπάρχουν. Στο ένα (1) θανατηφόρο ατύχημα πέραν του οδηγού (του ΙΧ)  υπεύθυνοι είναι τόσο ο μηχανοδηγός, λόγω υπέρβασης του ορίου ταχύτητας και μη λήψης υπόψη της μη λειτουργίας του ΑΣΙΔ, όσο και οι Σταθμάρχες υπηρεσίας για μη παράδοση του υποδείγματος 1001 (αναγραφή μη λειτουργίας ΑΣΙΔ). Για το εν λόγω περιστατικό στάλθηκε από την Αρχή το με αριθ. πρωτ. 1381/10.5.2023 έγγραφο προς τον ΟΣΕ προκειμένου ο τελευταίος να ενημερώσει την Αρχή για τις ενέργειες στις οποίες αυτός προέβη σχετικά με την ευθύνη των σταθμαρχών. 
 • Η ΡΑΣ, μετά την παραλαβή σχετικής επιστολής από τους εν ενεργεία φύλακες ΙΔ με την οποία ενημέρωσαν την Αρχή για τη διακοπή της σύμβασης εργασίας τους, με τη με αριθ. πρωτ. 818/21.3.2022 επιστολή της εξέφρασε την ανησυχία και τον προβληματισμό της για ατυχήματα που έλαβαν χώρα, σε ισόπεδες διαβάσεις και στα οποία υπήρξαν θανάσιμοι τραυματισμοί πεζών επισημαίνοντας την ανάγκη εξασφάλισης της επάρκειας του προσωπικού με κρίσιμα καθήκοντα ασφάλειας και ζήτησε από τον ΟΣΕ (i) την επανεξέταση της ενδεχόμενης διακοπής της εν λόγω σύμβασης, ειδικά σε περίοδο, που λόγω των υγειονομικών συνθηκών και πρωτοκόλλων ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη και χρονοβόρα οποιαδήποτε εκπαίδευση προσωπικού με κρίσιμα καθήκοντα και (ii) τη γνωστοποίηση του σχεδίου του ΔΥ αναφορικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος της φύλαξης των ισόπεδων διαβάσεων στο ελληνικό σιδηροδρομικό σύστημα. Ο ΟΣΕ απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή της Αρχής με το με αριθ. πρωτ. 9013138/23.3.2022 έγγραφό του αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Με έγγραφό μας προς το Υπουργείο ζητήσαμε την παράταση των συμβάσεων για ένα εξάμηνο και το οποίο μας γνώρισε ότι το άρθροό γδοο του ν.4506/2017 (ΦΕΚ Α/191) βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι ως άνω προσλήψεις καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 61 του ν.4765/2021 από 15.05.2021 και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η παράταση των αναφερομένων συμβάσεων. Επίσης για λόγους ασφαλείας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας απευθυνθήκαμε με έγγραφο στην ελεύθερη αγορά με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού σε Φύλακες Ισόπεδων Διαβάσεων, στις περιπτώσεις που δεν είναι επαρκής ο αριθμός Φυλάκων Ισόπεδων Διαβάσεων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλού ςκυκλοφορίας των συρμών». 


(2) Συστήματα επικοινωνίας

 • Σχετικά με τα συστήματα επικοινωνίας η ΡΑΣ με τις με αριθ. πρωτ. 1110/1.4.2023, 1285/2.5.2023 επιστολές της προς τον Διαχειριστή Υποδομής ζήτησε από αυτόν (ΟΣΕ) ενημέρωση σχετικά με την κάλυψη του συστήματος Ρ/Τ VHF ανά τμήμα γραμμής (ειδικά στις σήραγγες), επικαιροποιήση εγγράφων του ΣΔΑ για την ασφαλή ενσωμάτωση της χρήσης των φορητών συσκευών GSM-R καθώς και τυχόν προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί κατά την χρήση τους έως σήμερα, μετά την επανέναρξη των δρομολογίων στις 22.3.2023 Σχετικά με τα προβλήματα χρήσης φορητών συσκευών ο ΟΣΕ με το με αριθ. πρωτ. 9020110/11.4.2023 έγγραφό του απάντησε ότι δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα στη χρήση φορητών συσκευών GSM-R, ενώ για τα υπόλοιπα ζητήματα αναμένεται σχετική απάντηση.
 • Σχετικά με τη χρήση του συστήματος των φορητών συσκευών GSM-R η ΡΑΣ με τη αριθ. πρωτ. 1110/1.4.2023, επιστολή της ζήτησε από την HELLENIC TRAIN τη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 402/2013, συνοπτική αναφορά και επικαιροποιήση εγγράφων του ΣΔΑ για την ασφαλή ενσωμάτωση της χρήσης των φορητών συσκευών GSM-R. Η HELLENIC TRAIN με το με αριθ. πρωτ. 1367/9.5.2023 έγγραφό της υπέβαλλε στην Αρχή τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία. 
 • Αναφορικά με το σύστημα TETRA και κατόπιν ενημέρωσης της Αρχής ότι αυτό (σύστημα) δυσλειτουργεί εντός των σηράγγων Μαύρης Ώρας, Ευταξίας, Κακιάς Σκάλας, Αγίων Θεοδώρων και πριν την είσοδο του Κιάτου, η ΡΑΣ με το με αριθ. πρωτ. 1414/12.5.2023 έγγραφό της με θέμα «Λειτουργία συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας» ζήτησε από τον ΟΣΕ αναλυτική ενημέρωση αφενός για την κατάσταση των συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας στο σύνολο του εθνικού δικτύου και ειδικά στις σήραγγες, και αφετέρου, για τα σχετικά μέτρα/ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή πρόκειται να προβεί ο ΟΣΕ για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος TETRA στα προαναφερθέντα σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου. Ο ΟΣΕ με το με αριθ. πρωτ. 9026749/15.5.2023 έγγραφό του ενημέρωσε (αναλυτικά) την Αρχή για τα σημεία του δικτύου στα οποία είναι δυνατή η χρήση των διαφόρων μορφών επικοινωνίας (GSM-R, TETRA, VHF) και ζητά από την HELLENIC TRAIN την επίδοση πίνακα χαμηλής ποιότητας σήματος, ώστε, να προβεί (ο ΟΣΕ) στους αντίστοιχους ελέγχους.


(3) Κατάσταση σιδηροδρομικής γραμμής

 • Σχετικά με την κατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Θ-Ε και σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 5558/21/Τ12/22.12.2021 επιστολή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (νυν HELLENIC TRAIN), η ΡΑΣ απέστειλε τις με αριθ. πρωτ. 59/7.1.2022 και 573/24.2.2022 επιστολές με τις ζητούσε από τον ΟΣΕ ενημέρωση αφενός μεν για τυχόν μέτρα/ενέργειες στις οποίες είχε προβεί ή σκόπευε να προβεί σχετικά με τα προβλήματα που υφίστανται μεταξύ των χ.θ. 63+000 και 63+100, όπου υπάρχουν σπασμένοι στρωτήρες και η κατάσταση της γραμμής έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό, και αφετέρου για μεγάλα προβλήματα με τη χαώδη βλάστηση μεταξύ των Σ.Σ. Πολυκάστρου και Σ.Σ. Ειδομένης. Ο ΟΣΕ απαντώντας στα ανωτέρω με το με αριθ. πρωτ. 9009468/1.3.2022 έγγραφό του αναφέρει ότι μέχρι την παράδοση από την ΕΡΓΟΣΕ της νέας γραμμή ςπροσπαθεί να διατηρεί την υφιστάμενη (γραμμή) σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση, ενώ, σχετικά με το ζήτημα της βλάστησης σημειώνει, ότι(α) η σιδηροδρομική γραμμή καθαρίστηκε επαρκώς με ειδικό τροχιοδρομικό όχημα μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών από εργολάβο παραθέτοντας προς απόδειξη των ανωτέρω σχετικό φωτογραφικό υλικό και (β) σε σημεία στα οποία θα υπάρξει έντονη βλάστηση αυτά (φαινόμενα έντονης βλάστησης) θα αντιμετωπιστούν με νέα εργολαβία. Ας σημειωθεί, ότι, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα είναι περιοδικώς εμφανιζόμενο, υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις της ΡΑΣ όπως η με αριθ. πρωτ. 10518/14.6.2019 επιστολή της Αρχής σχετικά με την υπέρμετρη βλάστηση σε διάφορα σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ, η ΡΑΣ ύστερα από ενημέρωση την οποία έλαβε από την HELLENIC TRAIN για το ζήτημα της έντονης βλάστησης σε διάφορα σημεία του του σιδηροδρομικού δικτύου, απέστειλε στον ΟΣΕ το με αριθ. πρωτ. 1126/13.4.2023 έγγραφό της θίγοντας εκ νέου το εν λόγω ζήτημα (έντονη βλάστηση).


(4) Περίφραξη 

 • Σχετικά με το θέμα της περίφραξης της σιδηροδρομικής υποδομής η ΡΑΣ απέστειλε στον ΟΣΕ τα με αριθ. πρωτ. 1840/8.10.2021 και 2241/23.11.2021 έγγραφά της ζητώντας πληροφορίες με την κατάσταση της γραμμής πλησίον του Σ.Σ. Ασπροπύργου κατόπιν σχετικών επιστολών της ΠΕΠΕ αναφορικά με την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή κατοίκων του καταυλισμού Ρομά. Ο ΟΣΕ με τη με αριθ. πρωτ. 9172336/11.11.2021 επιστολή του ενημέρωσε την Αρχή ότι για την επίλυση του ζητήματος έθεσε κατασκευή, όπου αυτό ήταν εφικτό, με βαρέως τύπου περίφραξη.
 • Επίσης, η ΡΑΣ λόγω συγκρούσεων αμαξοστοιχιών με μεγαλόσωμα ζώα με το με αριθ. πρωτ. 714/7.3.2023 έγγραφό της ζήτησε από τον ΟΣΕ να αναφέρει τυχόν μέτρα/ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί ή σκοπεύει να προβεί για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών, όπως είναι η υλοποίηση του μέτρου βελτίωσης «Πλευρική περίφραξη γραμμής στις σημαντικότερες περιοχές» με κωδικό C001/2.1.2021 του Μητρώου Επικινδυνότητας της 1.3.2022 και την επέκτασή του στις δευτερεύουσες γραμμές, ενώ, ζήτησε εκ νέου ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περίφραξης (βαρέως τύπου) στις περιοχές Ασπροπύργου και Θήβας επί του οποίου αναμένεται απάντηση. 


(5) Προσωπικό 

 • Μετά από συμβάντα εκτροχιασμών σε αλλαγές τροχιάς η ΡΑΣ με το με αριθ. πρωτ. 626/24.2.2023 έγγραφό της με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια κυκλοφορίας στο δίκτυο αναφορικά με εκτροχιασμούς σε αλλαγές τροχιάς» ζήτησε από τον ΟΣΕ σχετική ενημέρωση αναφορικά με (α) τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή σκοπεύει να προβεί, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της μη έγκαιρης αποκατάστασης βλαβών σε αλλαγές τροχιάς, (β) τα λάθη που οφείλονται σε μη ορθή διευθέτηση της αλλαγής τροχιάς από σταθμάρχη (ανθρώπινο λάθος), (γ) αν αναλύθηκαν περαιτέρω οι παράγοντες που οδήγησαν το προσωπικό του ΟΣΕ σε αυτό (ελλιπής εκπαίδευση, κόπωση προσωπικού, άλλος παράγοντας) και (δ) αν λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους επί του οποίου αναμένεται απάντηση από. Να σημειωθεί εδώ, ότι είχε προηγηθεί έγγραφο του ΟΣΕ, στο οποίο αναφερόταν στη διαπίστωση, ότι οι εκτροχιασμοί ήταν απόρροια ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, δεν υπήρχε ανάλυση των αιτιών του ανθρώπινου λάθους, ούτε γινόταν αναφορά σε λήψη μέτρων εξάλειψης του λάθους αυτού. 


(6) Μέτρα προστασίας για την αποφυγή περιστατικών ηλεκτροπληξίας

 • Αναφορικά με τα ληφθέντα από τον ΟΣΕ μέτρα προστασίας για την αποφυγή περιστατικών ηλεκτροπληξίας στο Σ.Σ. Μεζούρλου, η ΡΑΣ έχει αποστείλει (2018) στον ΟΣΕ σχετική επιστολή με τα προτεινόμενα από την Αρχή μέτρα, τα οποία τελικά υιοθετήθηκαν από τον Διαχειριστή Υποδομής. Μετά την επιστολή περίοικου του Σ.Σ. Μεζούρλου, η ΡΑΣ απέστειλε τη με αριθ. πρωτ. 217/23.1.2023 επιστολή της με θέμα «Μέτρα για αποφυγή περιστατικών ηλεκτροπληξίας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεζούρλου» ζήτησε από τον ΟΣΕ σχετική ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί́ στο Σ.Σ. Μεζούρλου, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή σκοπεύει να προβεί για την αποτροπή ατυχημάτων, ιδιαίτερα ανηλίκων και ο ΟΣΕ με τη με αριθ. πρωτ. 9007598/9.2.2023 απαντητική επιστολή του ενημέρωσε την Αρχή για τα μέτρα τα οποία έχει λάβει.


(7) Ασφάλεια κυκλοφορίας σηράγγων

 • Επιπρόσθετα, ακόμη και αν το εδώ αναφερόμενο ζήτημα δεν θίγεται στο ειρημένο εξώδικο, με την παρούσα εξώδικη απάντηση της Αρχής σας γνωστοποιείται, ότι η ΡΑΣ, μετά την παραλαβή του με αριθ. πρωτ. 13410 οικ.Φ.702.1/10.3.2023 εγγράφου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με το με αριθ. πρωτ. 815/16.3.2023 έγγραφό της ζήτησε από τον ΟΣΕ να της γνωστοποιηθούν άμεσα πληροφορίες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα στα οποία έχει προβεί ή προγραμματίζει να υλοποιήσει για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των δυσλειτουργιών που αναφέρονται στην αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Λόγω μη απόκρισης του ΟΣΕ στα ανωτέρω, η ΡΑΣ απέστειλε προς τον ΟΣΕ και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος το με αριθ. πρωτ. 914/27.3.2023 έγγραφό της με το οποίο επανέλαβε το αίτημά της για παροχή πληροφοριών από τον ΟΣΕ ζητώντας επιπρόσθετα ενημέρωση για τις όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί κατόπιν συσκέψεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Πυροσβεστικού Σώματος στις οποίες συζητήθηκαν τα σχετικά με τις σήραγγες μέτρα. Επίσης, η ΡΑΣ με το με αριθ. πρωτ. 978/31.3.2023 έγγραφό της ζήτησε ενημέρωση από τον ΟΣΕ για την ενδεχόμενη επικαιροποίηση των υφιστάμενων Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ) των εν λόγω σηράγγων, στο πλαίσιο του οικείου ΣΔΑ θέτοντας προθεσμία απάντησης στον ΟΣΕ έως τις 3.4.2023.

Κατόπιν τούτων, καθίσταται φανερό ότι η τακτικότητα των ελέγχων της ΡΑΣ, ως Εθνικής Αρχής Ασφάλειας, αλλά και η άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του νόμου αποτελεί μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα, η οποία ωστόσο δεν αποτυπώνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην Αρχή, στο πνεύμα της από 10.5.2023 χρονολογούμενης Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησής σας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό εσφαλμένη εικόνα για την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κακώς απευθύνθηκε η από 10.5.2023 εξώδικη διαμαρτυρία σας προς την ΡΑΣ, δεδομένου, ότι ο εποπτικός και ρυθμιστικός ρόλος της Αρχής χαρακτηρίζεται από πλήρη συνέπεια ως προς τις απορρέουσες από τον νόμο υποχρεώσεις της και για τον λόγο αυτό ζητείται η ανάκληση της ειρημένης εξώδικης διαμαρτυρίας σας αναφορικά με την απεύθυνσή της προς την Αρχή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου