Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ σήμερα θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης : 


1.-Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα: Ορισμός Εσωτερικού         Ελεγκτή  του Υπουργείου Οικονομικών βάσει του αρ. 4 του Ν.3429/05.          

2.-Απόρριψη προδικαστικής προσφυγής.
             
3.-Έγκριση του αποτελέσματος για την ανάδειξη πλειοδότη με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απ΄ ευθείας ανάθεση) σύμφωνα με το άρθρο 15 § 1, εδάφιο α, περ. 2 και 2αα του Κανονισμού Προμηθειών, για την εκποίηση από τον ΟΣΕ «παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής / Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδος / Τμήμα Πάτρας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΠ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 1.325.043 κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές)», συνολικής αξίας #206.706,71# € χωρίς ΦΠΑ περίπου και #254.249,26# € με ΦΠΑ περίπου.
               

4.-Έγκριση του αποτελέσματος της επαναδιαπραγμάτευσης της τιμής μονάδος και κατακύρωση του «παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής / Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας-Θράκης / Τμήμα Δράμας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΔΡ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 4.854.430 κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές, Μεταλλικοί στρωτήρες, αλλαγές κ.α.)», συνολικής αξίας #839.816,39# € χωρίς ΦΠΑ περίπου και #1.032.974,16# € με ΦΠΑ περίπου,  σύμφωνα με το άρθρο 15 § 1, εδάφιο α, περ. 2 και 2αα του Κανονισμού Προμηθειών (εξαιρετική ή απ΄ ευθείας ανάθεση.
             

5.- Ανακοινώσεις.
             
                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                   
       ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ                ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου