Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

«Βολές» ΡΑΣ εναντίον ΟΣΕ (για τις πιστοποιήσεις μηχανοδηγών) και ΤΡΑΙΝΟΣΕ (για τις διακρατικές συμφωνίες)

«Βολές» εναντίον του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ περιέχει η «Έκθεση Πεπραγμένων 2016» της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.
Για τον ΟΣΕ, η Αρχή διαπιστώνει καθυστερήσεις στον τομέα της
εκπαίδευσης και πιστοποίησης μηχανοδηγών σιδηροδρομικών συρμών, ενώ για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ολιγωρία στην υπογραφή διασυνοριακών συμφωνιών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά, η πρόθεση δύο νέων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (Rail Cargo Logistics Goldair, Pearl) στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί, από την ΡΑΣ, άδεια λειτουργίας, να δραστηριοποιηθούν στις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές δείχνει την δυναμική και το μέλλον του τομέα αυτού, παρόλο τον μέχρι τώρα χαμηλό όγκο έργου.

«Όμως βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση και λειτουργία νέων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων είναι να επιλυθούν τα τελευταία απομένοντα προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης μηχανοδηγών σιδηροδρομικών συρμών.

Είναι προφανές ότι, χωρίς την δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης της κρίσιμης για την λειτουργία κάθε σιδηροδρομικής επιχείρησης αυτής ειδικότητας, η σιδηροδρομική αγορά στην Ελλάδα θα θεωρείται, αλλά και θα είναι ουσιαστικά κλειστή, με ότι αυτό συνεπάγεται», υπογραμμίζεται στην σχετική έκθεση.

Η λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου του ΟΣΕ

Η ΡΑΣ, με επιστολή της προς τον ΟΣΕ, τον Φεβρουάριο 2016, όπως αναφέρεται στην έκθεση, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη ετοιμότητάς του, τη δυνατότητα λειτουργίας του εκπαιδευτικού του κέντρου για την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης για την αδειοδότηση και την πιστοποίηση μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών, κατά τις απαιτήσεις του Ν.3911/2011.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τον ΟΣΕ να προσδιορίσει τις εκκρεμότητες που καθυστερούν την ετοιμότητα λειτουργίας του εκπαιδευτικού κέντρου.

Ο ΟΣΕ έθεσε ως βασικές εκκρεμότητες: την κατάρτιση διεταιρικών συμβάσεων συνεργασίας με τις εταιρείες ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, την κατάρτιση καταλόγου εκπαιδευτών και την πιστοποίησή τους από τον ΕΟΠΠΕΠ και τέλος, την κοστολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιλαμβανομένου του καθορισμού των αμοιβών των εκπαιδευτών.

Κινούμενο στο ίδιο πλαίσιο, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε, με δύο επιστολές προς τον ΟΣΕ, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο 2016, την επίσπευση των διαδικασιών και την διευθέτηση των εκκρεμοτήτων για την λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου.

Αιτήματα συνδρομής για την υπογραφή διασυνοριακών συμφωνιών

Το 2015, υποβλήθηκαν στη ΡΑΣ δύο αιτήματα παροχής συνδρομής για την υπογραφή διασυνοριακών συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και των ιδιωτικών βουλγαρικών σιδηροδρομικών εταιριών BULGARIAN RAILWAY COMPANY AD (BRC AD) και DB SCHENKER RAIL BULGARIA EOOD, με αντικείμενο την παραλαβή και ανταλλαγή εμπορευματικών τρένων στο διασυνοριακό σταθμό Ελλάδας – Βουλγαρίας, Κουλάτα.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις για την επίλυση του θέματος υπήρξαν και από τον Βουλγαρικό Ρυθμιστικό Φορέα – EARA.

Παρά τη δέσμευση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ότι θα έρθει άμεσα σε επαφή με τις ιδιωτικές βουλγαρικές εταιρίες για τον προσδιορισμό του τόπου και του χρόνου υπογραφής της διασυνοριακής συμφωνίας συνεργασίας, κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιήθηκε, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Το 2016, η BRC AD εκπροσωπώντας και τις εταιρίες DB SCHENKER RAIL και BULMARKET RAIL CARGO, επανήλθε ζητώντας, εκ νέου, να παρέμβει η ΡΑΣ.

Η ΡΑΣ, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της ως ρυθμιστικός φορέας, υπεύθυνος, κατά το άρθρο 28 παρ.1 του ν.3891/2010 «…για τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς, την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της σχετικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση πάντων, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστές πράξεις…», προχώρησε σε διερεύνηση του θέματος και εξέτασε αναλυτικά τα αιτήματα των βουλγαρικών εταιριών και τη θέση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ επ’ αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, στις αρχές του 2016, η ΡΑΣ προχώρησε σε διαδικασία ακρόασης που οδήγησε στην υπ’ αριθμ.4980/30.09.2016 απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής, με την οποία επιβλήθηκε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, λόγω της συνεχιζόμενης επί σειρά ετών παρελκυστικής πολιτικής της στο εν λόγω ζήτημα, η οποία δεν δικαιολογείται από νομοθετικούς, τεχνικούς ή άλλους λόγους, η διοικητική κύρωση της σύστασης του άρθρου 32 παρ. 2 εδ. α του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α’ 188), για τις παραβάσεις της κείμενης σιδηροδρομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και τάχθηκε 3μηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση και υπογραφή διασυνοριακών συμφωνιών συνεργασίας με τις βουλγαρικές ιδιωτικές εταιρίες BULGARIAN RAILWAY COMPANY AD (BRC AD), DB SCHENKER RAIL BULGARIA EOOD και BULMARKET RAIL CARGO EOOD.

Η ΡΑΣ θα συνεχίσει, εντός του 2017, όπως αναφέρεται στην έκθεση, να παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος, με σκοπό πάντα να συμβάλει στην τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στις εμπορευματικές μεταφορές, διασφαλίζοντας τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις, αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μετά τη παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας, θα προβεί στις δέουσες ενέργειες για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος.

1 σχόλιο:

  1. "Για τον ΟΣΕ, η Αρχή διαπιστώνει καθυστερήσεις στον τομέα της
    εκπαίδευσης και πιστοποίησης μηχανοδηγών σιδηροδρομικών συρμών"
    Τα σαΐνια της ΡΑΣ αφυπνήστηκαν από το λήθαργό τους και σκέφτηκαν την πιστοποίηση μηχανοδηγών; Γιατί; Επειδή ανησύχησαν για την εκπαίδευση των 22 βοηθών; Σιγά, αν τους ένοιαζε θα προωθούσαν την ΚΥΑ που απαιτείται για να ξεμπλοκάρει η εκπαίδευσή τους. Για την πιστοποίηση συνταξιούχων και αλλοδαπών σκίζονται, επειδή τους πρήζει και ο γνωστός Διευθυντής που προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιωτική εταιρεία! Αλλά ποιός θα εκπαιδεύσει στην πορεία, σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών, τους υποψήφιους Μηχανοδηγούς άλλης ιδιωτικής εταιρείας η οποία θα της πάρει το έργο; Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ; Μόνο σαν ανέκδοτο θα μπορούσε να ειπωθεί αυτό. Εαν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιτρέψει την είσοδο υποψηφίων μηχανοδηγών σε Μηχανή ή Θάλαμο Οδήγησης δικής της αμαξοστοιχίας, έστω και με πληρωμή, θα είναι σεν να πετάει το μελλοντικό μεταφορικό της έργο, στα σκουπίδια. Όποιος το επιτρέψει θα ελεχθεί για το αδίκημα της απιστίας. Θα το κάνει αλλη εταιρεία ή ο ΟΣΕ; Μα δεν διαθέτουν ούτε ένα πιστοποιημένο μηχανοδηγό!!! Οι επιλογές της Preis, του Υπουργείου, των Συμβούλων και των Διευθυντών, έφτιαξαν ένα εκτρωματικό πλέγμα Νόμων και τώρα που διαπίστωσαν τι έφτιαξαν, δεν ξέρουν τι να κάνουν για να τα μπαλώσουν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή