Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Σε εκτεταμένη συντήρηση 369 μονάδων σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού προχωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ


Σε εκτεταμένη συντήρηση 369 μονάδων σιδηροδρομικών τροχαίου υλικού προχωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ. Γι’ αυτό το λόγο, η εταιρεία προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης των εργασιών της εκτεταμένης συντήρησης, ύψους 100.000 ευρώ συν ΦΠΑ.


Όπως αναφέρεται στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το ν. 3891/2010 έχει ανατεθεί στη ΓΑΙΑΟΣΕ η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.

Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της έχει συνάψει με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ την, από 24-06-2016, σύμβαση μίσθωσης 1160 μονάδων σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Στην ανωτέρω σύμβαση προβλέπεται η διενέργεια από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (μισθώτρια) εργασιών εκτεταμένης συντήρησης στις μίσθιες μονάδες σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, με σκοπό την επαναφορά τους σε λειτουργική κατάσταση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους.

Φορέας συντήρησης τροχαίου υλικού και διενέργειας των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης έχει ορισθεί από τα μέρη η ΕΕΣΣΤΥ.

Το κόστος εκτεταμένης συντήρησης θα καταβληθεί στην ΕΕΣΣΤΥ από τη ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η δε ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συμψηφίζει το κόστος εκτεταμένης συντήρησης με τα οφειλόμενα μισθώματα στη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Ακολούθως, ο ανάδοχος του διαγωνισμού θα αναλάβει τα εξής:

-Ανασκόπηση διαδικασιών συντήρησης τροχαίου υλικού.

-Παρουσία κατά την εκτέλεση των Εργασιών Εκτεταμένης Συντήρησης (Η παρουσία του επιθεωρητή θα πραγματοποιείται, είτε κατά την κρίση του ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, είτε εφόσον ζητηθεί από τον επιβλέποντα της ΓΑΙΑΟΣΕ, που θα παρίσταται στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών).

-Οπτικούς ελέγχους κατά την εκτέλεση των Εργασιών Εκτεταμένης Συντήρησης.

-Πιστοποίηση των ωρών εργασίας ανά ειδικότητα εργαζομένου, που θα δηλώνονται στο ημερολόγιο έργου για κάθε όχημα και οι οποίες δεν θα πρέπει να αποκλίνουν προς τα πάνω από τους πρότυπους χρόνους του κατασκευαστή ή -ελλείψει αυτών- τους χρόνους που προβλέπουν οι διαδικασίες συντήρησης της ΕΕΣΣΤΥ.

-Έλεγχο βεβαιωτικών εγγράφων κάθε χρησιμοποιούμενου ανταλλακτικού και ταυτοποίησή του σε σχέση με τα αναγραφόμενα στοιχεία στα ημερολόγια έργου.

www.metaforespress.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου