Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Tράπεζα Θεμάτων ετοιμάζει η ΡΑΣ για τις εξετάσεις των υποψήφιων μηχανοδηγών

Μετά την συνάντηση που έγινε την περασμένη Πέμπτη στην ΡΑΣ παρουσία του Σωματείου μας, ηΡΑΣ με επιστολή που κοινοποίησε και στο Σωματείο μας με θέμα :
Συγκρότηση Τράπεζας Θεμάτων, θεωρητικού και πρακτικού μέρους, των εξετάσεων για την Αδειοδότηση Μηχανοδηγών του ν.3911/2011 ενημερώνει ότι το εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ πρέπει να συντονίσει και να οργανώσει την συγκέντρωση θεμάτων-ερωτήσεων/απαντήσεων από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην τρέχουσα εκπαιδευτική διαδικασία για την συγκρότηση της Τράπεζας Θεμάτων
Οι εκπαιδευτές στην θεωρητική - στατική -πρακτική σε πορεία καλούνται να καταθέσουν
 Δέκα πέντε (15) θέματα για τις θεωρητικές εξετάσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις και την ακόλουθη μορφή:
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  (5 ερωτήσεις με 4 επιλογές απάντησης ανά ερώτηση)
Ερωτήσεις Σωστό-Λάθος (5 ερωτήσεις με 4 επιλογές ανά ερώτηση σωστό  ή λάθος)
Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης (5 ερωτήσεις), με μέγιστη έκταση απάντησης ανά ερώτηση έως 150 λέξεις
 Πέντε (5) ερωτήσεις πρακτικής εκπαίδευσης (εκπαίδευση σε πορεία), για τις οποίες η απάντηση-ενέργεια θα απαιτεί από τον εξεταζόμενο ανώτατο χρόνο  έως (5) λεπτά. 
 Πέντε (5) ερωτήσεις στατικής εκπαίδευσης, για τις οποίες η απάντηση-ενέργεια θα απαιτεί από τον εξεταζόμενο ανώτατο χρόνο έως (5) λεπτά.

Η θεματολογία όλων των ερωτήσεων, θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, θα πρέπει να καλύπτει τις Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις και Απαιτήσεις σχετικά με την Άδεια του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.3911/2011 και ειδικότερα τα ακόλουθα πεδία: 
1. Εργασία του μηχανοδηγού, περιβάλλον εργασίας του, ρόλος και ευθύνη του μηχανοδηγού στη διαδικασία λειτουργίας των σιδηροδρόμων, επαγγελματικές και προσωπικές απαιτήσεις των καθηκόντων του μηχανοδηγού,
2. Σιδηροδρομικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ασφάλειας που διαπνέουν τους κανόνες εκμετάλλευσης,
3. Βασικές αρχές της σιδηροδρομικής υποδομής,
4. Βασικές αρχές επιχειρησιακής επικοινωνίας,
5. Αμαξοστοιχίες, σύνθεση τους και τεχνικές απαιτήσεις επί των μονάδων έλξης, τα φορτηγά και επιβατικά βαγόνια και τα άλλα είδη τροχαίου υλικού,
6. Κίνδυνοι που συνδέονται με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση εν γένει,
7. Βασικές αρχές φυσικής.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο θα προωθήσει άμεσα τα θέματα που θα συγκεντρωθούν στη ΡΑΣ, προκειμένου η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων να τα επεξεργαστεί, οριστικοποιήσει και στην συνέχεια να τα εντάξει στην Τράπεζα Θεμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΣ. Η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι δυναμική και θα εμπλουτίζεται με τη βοήθεια των πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου