Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Η πρόταση της ΝΔ για την εργασιακή εφεδρεία

Τα δύο κόμματα φαγώνονται ποιος θα μας στείλει εφέδρους με τους καλύτερους όρους ! 
Μιάς και παλαιότερα υπήρχε και διαφωνία για το θέμα σήμερα  29/09/2011 ο σύμβουλος του κ. Σαμαρά ξεκαθάρισε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: “Η θέση της Νέας Δημοκρατίας για την εφεδρεία.
Συγκεκριμένα η πρόταση της ΝΔ για εργασιακή εφεδρεία είναι η ακόλουθη:
Για όσους είναι

o πάνω από τα 50 εφεδρεία με το βασικό μισθό ως τη σύνταξη, εκτός κι αν βρει δουλειά αλλού.
o από τα 40-50 δύο τριετίες και
o από τα 30-40 μια τριετία.
Για τις δυο τελευταίες κατηγορίες, τα όρια εφεδρείας ισχύουν εφόσον στο μεταξύ υπάρχει ανάκαμψη, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και μπορούν να τις διεκδικήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, τα όρια εφεδρείας παρατείνονται.
Γιατί η πρόταση της ΝΔ είναι πιο αποτελεσματική
Λαμβάνοντας υπόψη ότι με την «εφεδρεία» που προτίθεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση δεν θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς καμία απόλυση για ένα χρόνο, έχουμε επιπλέον τρία επιχειρήματα υπέρ του να ισχύσει τελικά η εφεδρεία που προτείνουμε εμείς, δηλαδή χωρίς απολύσεις:
· Πρώτον, ο δημόσιος προϋπολογισμός δεν αντέχει αποζημιώσεις απολύσεων. Αυτές θα κληθεί να τις πληρώσει τον επόμενο χρόνο. Και ξεπερνούν τα 158 εκατομμύρια για 30 χιλιάδες «έφεδρους» υπό απόλυση (κατά τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς).
· Δεύτερον, με την μορφή εφεδρείας που προτείνουμε εμείς, τελικά οι συνολικές καθαρές οικονομίες κάθε χρόνο για το δημόσιο Ταμείο είναι μεγαλύτερες και από εκείνες της εφεδρείας που προτείνει η κυβέρνηση και από εκείνες του επιδόματος ανεργίας.
Παράδειγμα:
Για μέση περίπτωση εργαζομένου με βασικό μισθό 1100 ευρώ
- η πρόταση της ΝΔ έχει μείωση συνολικού κόστους για το Δημόσιο (άρα και μείωση ελλείμματος) κατά 260 ευρώ το μήνα,
- η αντίστοιχη μείωση για την κυβερνητική πρόταση είναι μόλις 166 ευρώ το μήνα για τον πρώτο χρόνο και 208 ευρώ το δεύτερο χρόνο.
· Τρίτον, και τα δύο πρώτα κρίσιμα χρόνια η δική μας πρόταση επιφέρει μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος. Ακόμα κι αν δεν λάβουμε υπ’ όψιν τις αποζημιώσεις απολύσεων.
Αναλυτικά
Οι ευρισκόμενοι στην εφεδρεία κατά τη δική μας πρόταση:
  • θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν φόρο εισοδήματος, έστω και μειωμένο,
  • θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν εισφορές στα ταμεία τους, έστω και μειωμένες,
  • θα εξακολουθήσουν να διατηρούν κάποιο επίπεδο κατανάλωσης.
Αντίθετα όσοι ξέρουν ότι πρόκειται να απολυθούν :
  • θα μειώσουν δραστικά την κατανάλωσή τους και
  • από την επόμενη χρονιά δεν θα πληρώνουν ούτε φόρο εισοδήματος ούτε εισφορές κι
  • όταν απολυθούν το κράτος θα τους καταβάλει επίδομα ανεργίας (για ένα χρόνο).
Έτσι, το κράτος μετά τη λήξη του έτους θα χάσει πρόσθετα έσοδα, αν ακολουθήσει απόλυση. Και θα επιβαρυνθεί με την αποζημίωση όσων απολύσει.
  • Το κύριο ταμειακό πρόβλημα της εφεδρείας για το Δημόσιο στην μορφή που την εφαρμόζει η κυβέρνηση μετά την παρέλευση ενός χρόνου, είναι ότι θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση του δημοσίου με την αποζημίωση απόλυσης.
  • Επί πλέον, η απόλυση θα έχει δυσμενείς πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα. Θα απολυθούν άνθρωποι και θα κλείσουν μαγαζιά! Κι αυτό θα φέρει πρόσθετες απώλειες εσόδων για το κράτος και πρόσθετες δαπάνες (επιδόματα ανεργίας).
  • Άρα με την εφεδρεία που προτείνουμε εμείς (χωρίς απολύσεις) συνολικά το κράτος έχει μεγαλύτερες άμεσες οικονομίες, τα πρώτα δύο χρόνια, ενώ η οικονομία υφίσταται μικρότερες συνέπειες λόγω ύφεσης και η κοινωνία λιγότερες πιέσεις.
  • Τέλος, εξ αιτίας της μικρότερης απώλειας για τους εργαζόμενους και της μικρότερης επιβάρυνσης για το κράτος, η εφεδρεία που προτείνουμε εμείς μπορεί να απορροφήσει περισσότερους στα πρώτα δύο χρόνια. Κι έτσι να επισπεύσει τη μείωση προσωπικού του δημοσίου με ομαλό τρόπο.
Το καθαρό λογιστικό όφελος στο έλλειμμα
Αν συνεκτιμήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία –με εξαίρεση τις πολλαπλασιαστικές συνέπειες– το καθαρό λογιστικό όφελος στο έλλειμμα σε σχέση με σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:
Συνολικά με τη δική μας άποψη και το πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο για 3 χρόνια, μπορούμε μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε επιτύχει καθαρή μείωση του ελλείμματος κατά 853 εκατομμύρια. Έναντι 614 εκατομμυρίων που προβλέπονται για την πρόταση της κυβέρνησης. [δέστε συνημμένο Πίνακα 1]
Ενώ στα πέντε χρόνια θα έχουμε επιτύχει μείωση ελλείμματος σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ετησίως και 230 χιλιάδες εργαζόμενους. Ενώ από την κυβερνητική πρόταση θα έχει προκύψει ετήσια μείωση του ελλείμματος κατά 3 δισεκατομμύρια περίπου!
Η δική μας πρόταση υπερέχει σε μείωση του ελλείμματος κάθε χρόνο και προβλέπει 25% μεγαλύτερη συνολική μείωση του ελλείμματος στα πέντε χρόνια, και 33% μεγαλύτερη μείωση του ελλείμματος τον τελευταίο χρόνο.
Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση, από τον τρίτο χρόνο, όποιος μπαίνει σήμερα στην «εφεδρεία» της κυβέρνησης δεν θα παίρνει ούτε επίδομα ανεργίας!
Κι όλα αυτά, χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψιν το πόσο θα έχει επιβαρυνθεί το δημόσιο από την ύφεση που θα έχει βαθύνει από την πρόσθετη ανεργία (στον ιδιωτικό τομέα) που θα έχει δημιουργηθεί με το κυβερνητικό σχέδιο.
Αν τα λάβουμε κι αυτά υπ’ όψιν η δική μας πρόταση υπερέχει από κάθε άποψη εκείνης που κατέθεσε η κυβέρνηση ακόμα περισσότερο…
να και το link στο επίσημο site της Νέας Δημοκρατίας .
http://www.nd.gr/web//guest/press/-/journal_content/56_INSTANCE_c6UH/12001/777816

σχόλιο blog 

Ένας ένας παιδιά ...Να ονομάσουμε την εργασία εφεδρεία είναι μεγάλο επίτευγμα  ! Και αυτός που θα μας πονέσει λιγότερο , να τον τιμήσουμε  όλοι οι έφεδροι !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου