Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

Προσλήψεις 18μηνιτών στον ΟΣΕ στον Βόλο

Την πρόσληψη πέντε ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στον τομέα της καθαριότητας στον ΟΣΕ Βόλου, προχωρεί ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων
Ελλάδος, που θα προσλάβει συνολικά 35 άτομα πανελλαδικά για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Οργανισμού. Αφορά σε άτομα από 18 έως 65 χρόνων που πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου στον τομέα της καθαριότητας. Η απασχόληση θα είναι 4ωρη για 18 μήνες.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες), αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα), μονογονεϊκές οικογένειες, εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες). α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 .β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα, αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%, αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ Σ0Χ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε. Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 104 37 Αθήνα, απευθύνοντάς της στην «Κεντρική Διεκπεραίωση» υπόψη κου I. Καραμαλέγκου (τηλ. επικοινωνίας 2105297803).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη από το εργοστάσιο του ΟΣΕ στον Βόλο, (Παπαδιαμάντη 1), ακόμη από την ιστοσελίδα του ΟΣΕ www.ose.gr και τέλος από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 10 ημέρες και ξεκινά από σήμερα Σάββατο 7 Ιουλίου και λήγει τη Δευτέρα 16 Ιουλίου.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

www.taxydromos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου