Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

114η Συνεδρίαση ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Την Τρίτη 2 Αυγούστου   συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ , και ο συνάδελφος Συρόπουλος μας απέστειλε την ημερήσια διάταξη .ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Αθήνα, 29/07/2011
Αρ. πρωτ.: 1.292.280


ΠΡΟΣ : Μέλη του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στην 114η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στις 02 Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην οδό Καρόλου αριθ. 1-3 (6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να αποστείλετε εγκαίρως εξουσιοδότηση προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή να ειδοποιήσετε τη Γραμματέα του Δ.Σ. (τηλ. 210-5297 808 ή 210-5297 605, φαξ 210-5249 131).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής επ’ αυτών έκθεσης επισκόπησης της εταιρικής χρήσης από 01/01/2011 έως και 30/06/2011 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή τους στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΕΓΔΕΚΟ) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 και τις διατάξεις του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού/συνοπτικού Διαγωνισμού «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007)- εξ αναβολής από τη συνεδρίαση της 06ης/07/2011.
3. Έγκριση α) ματαίωσης του Διαγωνισμού Δ-1111/11 «για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» λόγω μεταβολής των αναγκών της εταιρείας, και β) διενέργειας νέου ανοικτού/συνοπτικού Διαγωνισμού «για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο κλιμάκιο ελεγκτών εισιτηρίων επί των αμαξοστοιχιών του προαστιακού δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).
4. Έγκριση ματαίωσης του Διαγωνισμού Δ-1117/11 «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των συρμών Πελοποννήσου, των λεωφορείων Πελοποννήσου, Κεντρικής Ελλάδας και άλλων δρομολογίων καθώς και χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», λόγω μη ανάπτυξης ανταγωνισμού.
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού/συνοπτικού διαγωνισμού «Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. δωματίων σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).
6. Έγκριση έναρξης διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α..Ε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1) και 4 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Φ32/οικ.20894/1602, ΦΕΚ 621/25.4.2007) και του άρθρου 3 του ν. 2286/1995.
7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού/συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού φωνητικής πύλης για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του επιβατικού κοινού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Φ32/οικ.20894/1602, ΦΕΚ 621/25.4.2007).
8. Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και της εταιρείας «BULL SA» για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εκτυπωτών, εφαρμογών και του βοηθητικού περιβάλλοντος επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 25 παραγρ. 3 περιπτώσεις γ και ε του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007).
9. Κατακύρωση του ανοικτού/διεθνούς Διαγωνισμού Δ-1108/11 «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού των Διαπεριφερειακών συρμών Πειραιώς-Αθηνών προς Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Καλαμπάκα, καθώς και των χώρων του Μηχανοστασίου Ρέντη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» στην επιχείρηση «ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΙΑ».
10. Κατακύρωση του ανοικτού/συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-1119/11 «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στις προαστιακές διαδρομές Θεσσαλονίκης-Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας» στην εταιρεία «ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. –ΚΕΤΖΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε.».
11. Κατακύρωση του ανοικτού/συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-1121/11 «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Κεντρική Ελλάδα» στην εταιρεία «Q CLEAN – ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΖΗΣΙΜΟΣ».
12. Έγκριση εφαρμογής του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή του στην αρμόδια Διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την πιστοποίησή του.
13. Τροποποίηση των Άρθρων 25 (Επιβάτες χωρίς εισιτήριο ή χωρίς έγκυρο εισιτήριο) και 102 (Πρόστιμα) του Τιμολογίου Επιβατών και Αποσκευών (Τ.ΕΠ.) - Επικαιροποίηση, απλοποίηση διαδικασιών, είσπραξη προστίμων από ΔΟΥ (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες).
14. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού επί της από 14.7.2011 αίτησης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) της Γιαλιτάκη Ειρηάννας κατά της Εταιρείας
15. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις


Για την ακρίβεια,
                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ                                                                              ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                        ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου