Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 10 Απριλίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης,εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ , αύριο Τρίτη και ώρα  15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 1.- «Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)               

 2.- Έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας από την ALPHA BANK.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)               

3.- Προϋπολογισμός του ΟΣΕ για το έτος  2017  
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)               

4.-Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 24Α/17.03.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ), ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 29309) με αριθμό διακήρυξης 16009/22.12.2016 που αφορά την «προμήθεια σκύρων γραμμής κατηγορίας Κ1 και Κ5».
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)               

5.- Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου  «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε. ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ Η’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #1.250.000# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #1.550.000# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)               

6.-Ανακοινώσεις.

              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου