Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Ο εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης μας ενημέρωσε ότι την 19 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00, θα συνεδριάσει το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερησίας διάταξης: 


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1050

      1.- Κοινωνικές παροχές.
                    (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΔΑΔ)            
      
       2.- «Σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
                      (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΥ) 
    
     3.-Έγκριση Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Σ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ - Σ.Σ. Κ. ΑΧΑΪΑΣ γρ. Π-Πυ» (Α.Δ. 1529).
                      (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔIΣΥΓ) 
                  
                   4.-Έγκριση του αποτελέσματος για την ανάδειξη πλειοδότη με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απ΄ ευθείας ανάθεση) σύμφωνα με το άρθρο 15 § 1, εδάφιο α, περ. 2 και 2αα του Κανονισμού Προμηθειών, για την εκποίηση από τον ΟΣΕ «παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής / Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας-Θράκης / Τμήμα Δράμας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΔΡ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 4.854.430 κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές, Μεταλλικοί στρωτήρες, αλλαγές κ.α.)», συνολικής αξίας #740.300,58# € χωρίς ΦΠΑ περίπου και #910.569,71# € με ΦΠΑ περίπου.
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΠΕΦ) 
           
 5.- Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #271.113,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #333.468,99# ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΠΕΦ) 
            6.- Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου