Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Αγοράζει τροχαίο υλικό, ιδρύει θυγατρική η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μεγάλη έκπληξη περιέχουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που θα συνεδριάσει την προσεχή Πέμπτη. Και αυτό γιατί ενώ η εταιρεία βρίσκεται σε φάση πλήρους ιδιωτικοποίησης (μέχρι 31 Μαίου) -και όπως ανέφερε ακόμα και το ΤΑΙΠΕΔ η πώληση είναι κοντά- το Διοικητικό Συμβούλιο βάζει σαν θέμα την αγορά τροχαίου υλικού για πρώτη 
φορά στην ιστορία της εταιρείας και την ίδρυση θυγατρικής για την διενέργεια μεταφορών!

Παράλληλα την Πέμπτη περνάνε και οι αλλαγές στο Οργανόγραμμα με την κατάργηση του πειθαρχικού συμβουλίου στην Θεσσαλονίκη,ενώ αποφασίζεται και η χορήγηση δωροεπιταγών στους εργαζόμενους για το Πάσχα.

Οι εξελίξεις παρουσιάζουν πλέον μεγάλο ενδιαφέρον ενώ θυμίζουμε ότι την Πέμπτη θα συνεδριάσει και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας στις 11.30 το πρωί.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως μας τα έστειλε ο εκπρόσωπος εργαζομένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης και θα  πραγματοποιηθεί την 21η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. 201558/21-05-2015 Σύμβασης «για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, λεωφορείων και Τροχαίου Υλικού για τους διαπερι-φερειακούς, διεθνείς και εμπορικούς συρμούς Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και εισπράξεων με χρέωση κάρτας (πιστωτικής ή χρεωστικής) για τους πάσης φύσεως τίτλους μεταφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., μέσω: α) του διαδικτυακού ιστότοπου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (e-commerce) και β) φυσικών σημείων πώλησης ΤΡΑΙΝΟΣΕ με τη χρήση τερματικών καρτών (POS) και τη διάθεση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. εφαρμογής πλήρους διαχείρισης συναλλαγών μεταξύ άλλων και για την παροχή reports, στατιστικών στοιχείων, κλπ». 
3. Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φορτο-εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στο Terminal Τριγώνου Θεσσαλονίκης.
4. Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Τμήματος Εμπορευμάτων Θριασίου και του Terminal Τριγώνου Θεσσαλο-νίκης.
5. Κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού Δ-1521/15 «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λεωφορείων, Τροχαίου Υλικού και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Κεντρική Ελλάδα» στην εταιρεία «ΠΑΝ. ΖΗΣ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ – ΖΩΗ ΚΑΤΣΙΚΗ Ο.Ε.». 
6. Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.).
7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια εμπορευματικού τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
8. Έγκριση ίδρυσης θυγατρικής (της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) εταιρείας για τη διενέργεια διαμεταφορών. 
9. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας (Τροποποίηση Οργανο-γράμματος/οργανωτικές αλλαγές & Κατάργηση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης).
10. Παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για α) τροποποίηση του ενιαίου προσοντολογίου περιγραφής των θέσεων εργασίας των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων ΔΑΔ, ΔΟΥ και ΔΑΣΦ, β) έγκριση του νέου προσοντολογίου περιγραφής της θέσεως εργασίας του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης/ Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., και γ)  τυχόν περαιτέρω εκ νέου διατύπωση ή τροποποίηση του προσοντολογίου των νέων θέσεων εργασίας Προϊσταμένων Υπηρεσιών και Τμημάτων, σε συνέχεια των οργανωτικών αλλαγών.
11. Έγκριση χορήγησης διατακτικών σίτισης στο προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
12. Οριστικός προσδιορισμός κόστους συντήρησης Τροχαίου Υλικού χρήσης 2014.
13. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.
Ενημέρωση σχετικά με την επαναξιολόγηση του προϋπολογισμού των διαγωνισμών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις 193/5/21-03-2016 και 193/6/21-03-2016 του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τις τροποποιήσεις στην Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων.  
Ενημέρωση σχετικά με την ένταξη του προσωπικού της εταιρείας σε Κλάδους και τοποθετήσεις.
Σημείωμα Ελέγχου του Εσωτερικού Ελεγκτή αναφορικά με τους μήνες Ιούλιο - Δεκέμβριο 2015 (στο πλαίσιο του μηνιαίου τακτικού ελέγχου της μισθοδοσίας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου