Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

Εντυπωσιάζει η δήλωση αποστολής του νέου Δ.Σ. του ΟΣΕ Α.Ε.

Την δήλωση υπογράφει και ο εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ,Θανάσης Λεβέντης.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ Α.Ε. που ορίσθηκαν με την ΚΥΑ ΔΝΣα/7348/Φ.50ε/9.3.2016 διατυπώνουμε την ακόλουθη ομόφωνη Δήλωση Αποστολής:

Ο σιδηρόδρομος ως το οικολογικότερο οικονομικότερο και ασφαλέστερο μέσο θα πρεπει να αποτελεί τον κορμό των χερσαίων μέσων επιβατικής και συνδυασμένης εμπορευματικής μεταφοράς στην Ελλάδα. Βασικό μας μέλημα είναι η αντιστροφή της πτωτικής πορείας που ξεκίνησε αρκετά χρόνια
πριν και κορυφώθηκε το 2010 (κατάργηση μεγάλου μέρους του δικτύου και συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του , μετατάξεις εξειδικευμένου προσωπικού , απαξίωση περιουσιακών στοιχείων - τροχαίου υλικού κτλ ) στοχεύοντας στην απαξίωσή του και την άνευ όρων παράδοσή του σε παράπλευρα ιδιωτικά συμφέροντα χωρίς τη διασφάλιση της κοινωνικής αποστολής του Μέσου, της παραγωγικής διαδικασίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Στόχος μας ειναι το 2016 να αποτελέσει το έτος αναγέννησης του Ελληνικού Σιδηρόδρομου, σύμφωνα και με την αντίστοιχη κυβερνητική κατεύθυνση όπως διατυπώθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης τον Σεπτέμβρη 2015. 
Κεντρική επιλογή και προτεραιότητα μας είναι η επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας με την πρό του 2010 δομή του μετά από συνολική ανάταξη, λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ασφαλούς κυκλοφορίας του.
Το αναβαθμισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο θα παρέχει αυξημένη μεταφορική ικανότητα και στάθμη εξυπηρέτησης σε επιβατικές και εμπορευματικές υπηρεσίες, ώστε αφενός να παγιωθεί η συνεργασία με τους υφιστάμενους παρόχους και αφετέρου να προσελκυσθούν νέοι πάροχοι, με έμφαση σε σύγχρονες επιχειρηματικές μορφές της κοινωνικής οικονομίας και με αξιοποίηση του τουριστικού πλεονεκτήματος της χώρας.
Ο νέος προσανατολισμός του Ομίλου ΟΣΕ Α.Ε. θα υλοποιηθεί μέσω:
Του Στρατηγικού Σχεδίου για το Σιδηρόδρομο στην Ελλάδα που αποτελεί και το βασικό αντικείμενο της αντίστοιχης Επιτροπής που συστάθηκε με αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ τον Μάρτιο 2016.
Του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΟΣΕ Α.Ε. που εκπονείται από τις υπηρεσίες της εταιρείας και όχι απο "εξωτερικούς συνεργάτες "γιατί έχουμε εμπιστοσύνη και στηριζόμαστε στο εξειδικευμένο προσωπικό μας   και θα παρουσιαστεί για διαβούλευση και έγκριση μέχρι τον Ιούνιο 2016.
Της διεταιρικής σύμβασης μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. που θα υπογραφεί μέχρι το καλοκαίρι του 2016 και θα καθορίζει με σαφήνεια τη δράση κάθε εταιρείας, στοχεύοντας στη βέλτιστη συνέργεια και αποτελεσματικότητα.
Η δράση του Ομίλου ΟΣΕ Α.Ε. βασίζεται στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του που με αφοσίωση και υπερπροσπάθεια κράτησε το σύστημα όρθιο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η πολιτική απαξίωσης του σιδηροδρόμου τα τελευταία χρόνια
Βασικό μας μέλημα είναι η ποιοτική και ποσοτική ενδυνάμωση αυτού του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του και η δίκαιη και ανάλογη με την υψηλή του ευθύνη ανταμοιβή του.
Ο ΟΣΕ Α.Ε. θα λειτουργεί με μέγιστη διαφάνεια και λογοδοσία στο κοινωνικό σύνολο - το οποίο αποτελεί και τον ουσιαστικό του εργοδότη – το Κοινοβούλιο και τους άλλους κρατικούς θεσμούς.
Ο ΟΣΕ Α.Ε. θα λειτουργεί με απόλυτη τήρηση της νομοθεσίας και των κανόνων χρηστής διοίκησης, θα είναι όμως συνεχώς έτοιμος για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα βελτιώνουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο στο χώρο των μεταφορών και της δημόσιας διοίκησης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ Α.Ε.

-   Γιώργος Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

-   Κώστας Ν. Πετράκης, Διευθύνων Σύμβουλος

-   Δημήτρης Κιούσης, εκτελεστικό μέλος

-   Θεόδωρος Αγαπητός, μέλος

-   Καίτη Κυλάκου, μέλος

-   Γιάννα Τσιλιμίγκα, μέλος

-   Θανάσης Λεβέντης, μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων

1 σχόλιο: