Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ- Ημερήσια Διάταξη

Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης 

  1. Υποβολή για έγκριση, με βάση τα ΔΠΧΑ των κάτωθι:

• Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020 της Εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ.

• Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020 του Ομίλου ΟΣΕ. (ΔΟΥ)

2. Έγκριση των υπ* αριθ. 12Α/ 12-08-2021, 12Β/ 07-09-2021 και 12Γ/ 04-10-20211 πρακτικών ης Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) που αφορούν δικαιολογητι κά συμμετοχής - τεχνικής αξιολόγησης, την οικονομική αξιολόγηση, την αποσφράγιση καθώς και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 134633) με αριθμό διακήρυξης 20018 για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου 3 (δραστηριότητες 2.2) της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση των Τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (TSI) των Τηλεματικών εφαρμογών για επιβάτες (TAP) και για εμπορευματικές μεταφορές (TAF) στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και Υλοποίηση των Συστημάτων TAF/TAP-TS1», προϋπολογιζόμενης αξίας #1.062.150,00# € χωρίς Φ.Π.Α. και #1.317.066,00# € με Φ.Π.Α. (ΔΙΠΕΦ)

3. Λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Ανασυνταγμένου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση Κτιρίου Γραφείων του ΟΣΕ (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ) στην Θεσσαλονίκη» Α.Δ. 2030. (ΔΙΠΕΦ)

4.Μεταβολή του τρόπου εξασφάλισης τριών ισόπεδων διαβάσεων της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης στις χιλιομετρικές θέσεις 60+298. 222+101. 244+371. (ΔΙΣΥΓ)

 5. Έγκριση τροποποίησης της υπ* αριθμ 7506/2018/ΔΙΠΕΦ σύμβασης του έργου «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης, Λειτουργίας. Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών στο σύνολο του εγκατεστημένου εσωτερικού και παρά την σιδηροδρομική γραμμή εξωτερικού εξοπλισμού του 1 Συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας στο ΣΚΑ, στον σιδηροδρομικό άξονα Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, στην σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Αεροδρόμιο και των λάδων γραμμής Θριάσιο-Ικόνιο και Οινόη Χαλκίδα» για την εσωτερική διαχείριση άρθρων. (ΔΙΣΗΣΗΚ)

 6.- Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου