Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


 Συνεδριάζει σήμερα το    ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης 

  • Νέο Οργανόγραμμα και επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΣΕ. 
  • Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  • Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: «Ασφαλιστική κάλυψη 218 οχημάτων του ΟΣΕ» διάρκειας (1) έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #225.000# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής και με μονομερές δικαίωμα του ΟΣΕ παράτασης της περιόδου ασφάλισης για ένα επιπλέον έτη με προϋπολογιζόμενη δαπάνη παράτασης #225.000# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων
  • Ανακοινώσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου