Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων

Νέα διαδικασία προβλέπεται πλέον για την εκλογή εκπροσώπου εργαζομένων στα ΔΣ των ΔΕΚΟ.(άρα και σε ΟΣΕ -ΤΡΑΙΝΟΣΕ).
Στον Ν.3965/2011 και στο άρθρο 14 ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία.


 Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, δεν μπορεί να ξεπερνά τα επτά. Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της. Στην περίπτωση αυτή οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση διεξάγονται από την εφορευτική επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας, και αν δεν υπάρχει τέτοια, της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της δημόσιας επιχείρησης. Εκλέγεται εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των ψηφισάντων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερος γύρος αρχαιρεσιών μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Εκλέγεται όποιος από τους δύο υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των τοπικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυτής, στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79). Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη στην παρούσα παράγραφο, καταργείται.» 2. H διαδικασία συγκρότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του πρώτου μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1.10.2011.Το άρθρο 11 του Ν.1264/1982 (Που αναφέρεται παραπάνω)


Αρθρο 11
Διεξαγωγή εκλογών
1. Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, που ο αριθμός των μελών της, και η διαδικασία εκλογής τους ορίζεται από το καταστατικό και προεδρεύεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 - 5 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4361 /1964 εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του νόμου αυτού.
3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης, από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της από πίνακα όλων των Πρωτοδικών ή Ειρηνοδικών με αλφαβητική σειρα. Υπέρβαση της σειράς επιτρέπεται μόνο για λόγους ανώτερης βίας, που βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών στην έγγραφη εντολή του στον επόμενο στη σειρά Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη και για όσο χρόνο διαρκεί η ανώτερη βία.
4. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον πρόκειται για σωματεία, που έχουν την έδρα τους σε τόπους που εδρεύει Πρωτοδικείο. Τα εδάφια β’ και γ’ της παρ. 3 εφαρμόζονται ανάλογα.
5. Δικαστικός αντιπρόσωπος στα άλλα σωματεία είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του σωματείου, στον οποίο κατατίθεται και η σχετική αίτηση.
6. Δεν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σωματείων που έχουν την έδρα τους εκτός της εδρας του Ειρηνοδικείου και ο αριθμός των μελών τους δεν υπερβαίνει τους (50) πενήντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου