Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

48 ωρη Απεργία κήρυξαν οι συνάδελφοι στα κυλικεία

Δημοσιεύουμε το εξώδικο που απέστειλαν με τα ΔΊΚΑΙΑ  αιτήματά τους!
Το Διοικητικό  Συμβούλιο της ΣΕΚΚΑΣ, σε συνεδρίασή του στις 7-2-2015, είχε αποφασίσει να προβεί σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν ικανοποιούσε τα αιτήματα που του είχαμε θέσει, ήτοι:

Να μας παραδώσει τις συμβάσεις εργασίας μας.
Να μας απασχολεί σύμφωνα με τις συμβάσεις εργασίας μας όσον αφορά τον χρόνο απασχόλησής μας και τις ημέρες αργίας μας.
Να μας επικολλεί πλήρη ένσημα στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ), που αρμόζουν στην πλήρη απασχόλησή μας.
Να μας καταβάλλει το επίδομα αδείας 2014 και τη διαφορά του Δώρου Πάσχα 2014
Δεδουλευμένα Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015.
Στις 9-2-2015 σας κοινοποιήσαμε επιστολή που συντάχθηκε από το ΔΣ της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης στις 7.2.2015 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 7 στην οποία αναφέραμε τα ανωτέρω αιτήματά μας στην εργοδότη μας.
Την αμέσως ανωτέρω επιστολή κοινοποιήσαμε και στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τραινοσε Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου ΑΕ» στις 9.2.2015.

Στις 11.2.2015 εστάλη η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΕΠΜΕ/2724189 επιστολή της «Τραινοσε Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου ΑΕ» στην εργοδότη μας με κοινοποίηση και στην συνδικαλιστική μας οργάνωση.

Σε αυτήν την επιστολή δινόταν προθεσμία στην εργοδότη μέχρι τις 18.2.2015 να αποστείλει επιστολή με τις υπογραφές μας, στην οποία να δηλώνουμε υπέυθυνα ότι μας έχουν καταβληθεί όλοι οι μισθοί, επιδόματα και δώρα μέχρι και τον Ιανουάριο 2015.
Επίσης στην ίδια επιστολή θα έπρεπε να αναφέρει ότι μας έχουν καταβληθεί όλες οι ασφαλιστικές μας εισφορές από τον Νοέμβριο του 2010 έως και τον Δεκέμβριο του 2015 αλλά και ότι εργαζόμαστε σύμφωνα με τα ωράρια των συμβάσεων εργασίας μας.
Την επιστολή αυτή ουδέποτε απέστειλε η εργοδότης μας διότι ουδέποτε τήρησε τις εργοδοτικές της υποχρεώσεις, αλλά και διότι συνεχίζει να μας οφείλει τα ανωτέρω.
Μετά τα ανωτέρω, συνεδρίασε στις 24.2.2015 το ΔΣ της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης και

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ:

1. Το γεγονός ότι ο εργοδότης μας ούτε μας έχει παραδώσει τις συμβάσεις εργασίας μας, ούτε τους ανωτέρω μισθούς μας έχει καταβάλλει, ούτε τις προσήκουσες ασφαλιστικές εισφορές, αλλά ούτε και μας απασχολεί σύμφωνα με το ωράριο που προκύπτει από τις συμβάσεις εργασίας μας.
2. Το γεγονός ότι η εργοδότης κωφεύγει επιδεικτικά στα αιτήματά μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:

Από όλες τις εργασίες μας, σύμφωνα με το αναφαίρετο εργασιακό μας δικαίωμα που προστατεύεται στο άρθρο 23 του Συντάγοματος αλλά και έχοντας τηρήσει τις διατυπώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 19, 20, 21 και 22 ν. 1284/1982.

Η απεργία θα εκκινήσει την 2η Μαρτίου 2015 και σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων μας θα συνεχιστεί μέχρι και την 3η Μαρτίου 2015 και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας θα ληφθεί εκ νέου απόφαση για τις περαιτέρω αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις.
Αρμόδιος Δικαστικός 

Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδόσει νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντίγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

για το ΔΣ της ΣΕΚΑΣΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου