Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

To πρόγραμμα δράσης της ΠΕΣΟΣΕ (Σταθμάρχες)

Προοίμιο
 Αγωνιζόμαστε:
  Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας.
 Επειδή οι λαοί έχουν διακηρύξει  την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην
αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης ελευθερίας.
 Επειδή Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό το καθεστώς δουλείας, ή μερικής, η δουλεία και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.
 Επειδή καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας.
 Επειδή όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια.
 Επειδή Το κράτος υποχρεούται   να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
 Επειδή η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.
 Επειδή τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.
 Επειδή η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών.
 Επειδή με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με  ελεύθερες διαπραγματεύσεις.
Επειδή  κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σ' αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Επειδή το κράτος υποχρεούται   να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.
Επειδή Το κράτος υποχρεούται   να λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.
 Επειδή τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.
Επειδή καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.
Επειδή καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση  πρέπει να παρέχεται δωρεάν.
 Επειδή η  λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας.


ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ
Οι κυβερνήσεις των μνημονίων και   η  τρόικα  κατάργησαν   κοινωνικά   θεμελιώδη δικαιώματα και κατακτήσεις χρόνων.
Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκθεμελιώνουν ότι έχει   απομείνει  από  το κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, συντάξεις, καταστρέφοντας  τον παραγωγικό ιστό.
Την ίδια στιγμή πανηγυρίζουν για τα μνημόνια και τα νέα μέτρα, περιφέροντας   τις κατά αυτούς ‘’θυσίες’’ μα στην πραγματικότητα βιαιότητες  ως  λάφυρο για  να εξασφαλίσουν παράταση ζωής.
 Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε ενάντια στο έργο του ξεπουλήματος της Δημόσιας περιουσίας, της διάλυσης του Κοινωνικού κράτους, του ξεπουλήματος των μεταφορών, της ιδιωτικοποίησης της Υγείας και της Παιδείας, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων και ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, στις ομαδικές απολύσεις, στην   αύξηση της ανεργίας, στην κατάργηση των κοινωνικών αγώνων από την αλλαγή και κατάργηση  των  συνδικαλιστικών  ελευθεριών για να εκμηδενιστούν οι αγώνες  των εργαζομένων.
                 Επειδή   πρέπει να  εγγυηθούμε  την προοπτική του σιδηρόδρομου αλλά και τα  εργασιακά μας δικαιώματα και  για να ανταποκρίνεται ο ΟΣΕ στον ρόλο για τον οποίο υφίσταται και την συνέχιση της λειτουργίας του σιδηρόδρομου σε 24ωρη βάση.
Με προοπτική για την λειτουργία του καταργημένου και ανενεργού δικτύου  άλλα και επέκταση του υπάρχοντος.
       
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

·        Διασφάλιση των θέσεων εργασίας μέσα έναν ενιαίο δημόσιο και σύγχρονο σιδηρόδρομο στην υπηρεσία του Ελληνικού λαού.
·        Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με υπογραφή Σ.Σ.Ε. που θα σέβεται την ιδιαιτερότητα του σιδηροδρομικού επαγγέλματος και του  κλάδου μας και κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που εντάσσει τους σιδηροδρομικούς στο ενιαίο.
·        Ολοκλήρωση   των σιδηροδρομικών έργων – ανάπτυξη - τεχνολογικός  εκσυγχρονισμός του δικτύου και επαναλειτουργία όλων των τμημάτων που καταργήθηκαν.
·                    Κάλυψη της επιδοτήσεως των ετήσιων καρτών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και επέκταση του μέτρου σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας
·                    Σύνδεση  του σιδηροδρόμου με τα λιμάνια και τις βιομηχανικές περιοχές και συνδυασμένες μεταφορές.
·                    Δημιουργία Σιδηροδρομικής Υπηρεσίας   με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό για την σιδηροδρομική ασφάλεια. Υπό τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν   στο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.  Επαναφορά των δώρων εορτών σε όλους τους εργαζόμενους.
·                    Οργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
·                    Πλήρη  πρόσβαση των εκπροσώπων των εργαζομένων στις συμβάσεις, διαγωνισμούς ,αναθέσεις  και προμήθειες του Οργανισμού.
·                    Για την εργασία των ημερών ανάπαυσης και εν προκειμένω  του Σαββάτου  καταβολή των προσαυξήσεων και πρόσθετων παροχών όπως προβλέπονται  από τον εκάστοτε ισχύοντα εφαρμοστέο νόμο για αυτήν την μορφή εργασίας. (ν.3846/2010 και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ.ΦΕΚ 698 /Β άρθρο 27)
·                    Επαναφορά της αποζημίωσης κατά την συνταξιοδότηση των υπαλλήλων. (12 μισθών-15000 Ε)
·        Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης  για την φύλαξη των παιδιών των εργαζομένων σε δημοσίους παιδικούς σταθμούς.
·        Επαναλειτουργία του υπό αναστολή-ανενεργού-κατηργημένου δικτύου και  αποπεράτωση του υπό κατασκευή  δικτύου.

           ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ
·        Στην  κατάργηση του εφάπαξ μέσω του νέου μαθηματικού τύπου με εφ άπαξ "κλοπή" των αποταμιεύσεων των εργαζομένων.
·        Στη  νέα αύξηση των ορίων ηλικίας με  νέα μείωση συντάξεων καθώς και κατάργηση επικουρικής ασφάλισης θυσιάζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και  τις ανθρώπινες ζωές στον βωμό του κέρδους με την αδικία να γίνεται νόμος.
·        Στην   κατάργηση του ν.1264. Με την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου επιχειρεί να ισοπεδώσει τον βασικό  πυλώνα δημοκρατίας, αντίστασης και πάλης  των εργαζομένων. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ
                                    
     Μέσα σε αυτό το βίαιο  πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον με τους     σιδηροδρομικούς  να δοκιμάζονται σκληρά από την  οργανωμένη , βίαιη  και ολομέτωπη επίθεση για την αποδόμηση εργασιακών  και κοινωνικών  δικαιωμάτων και κατακτήσεων και συλλογικής δράσης.
Σε αυτή την βάση μέσα από διάλογο διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για:

·                    Πιστοποίηση  του Κλάδου Σταθμαρχών  σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης.
·                    Αναμόρφωση του οργανογράμματος που αφορά την Διεύθυνση Κυκλοφορίας
·                    Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών  νομών και κάλυψη απωλειών.
·                    Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού στα νέα τεχνολογικά συστήματα.
·                    Αναγνώριση της  αυξημένης ευθύνης. (επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο δικαίως λαμβάναμε ως Σταθμάρχες με την ΑΠ.ΔΣ 123/86,για τις αυξημένες αρμοδιότητες και καθήκοντα μας όπως προκύπτουν από  τον Γ.Κ.Κ, τον  Εσωτερικό   Κανονισμό του  ΟΣΕ, το  καθηκοντολόγιο και τον από  1899 κανονισμό εργασίας  του Σταθμάρχη).
( υπεύθυνος για την ασφάλεια, τις συμβάσεις, την αστυνόμευση  του σταθμού, των κανονισμών, των εγκυκλίων και εν γένει προΐσταται όλων των εν υπηρεσία του Σταθμού προσκεκολλημένων υπαλλήλων-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  ΕΚ. ΑΡΘΡΟ 10)
·                    Διαμόρφωση συστήματος βαθμολογικής εξέλιξης στην  Διεύθυνσης Κυκλοφορίας με πρόβλεψη επιδόματος της αντίστοιχης θέσης.
Διευθέτηση  εκκρεμών  και τελεσίδικων δικαστικών υποθέσεων  και αποφάσεων που χρονίζουν και ταλανίζουν τις σχέσεις ΟΣΕ και εργαζομένων πάνω στις αρχές της ισονομίας ισοτέλειας και ίσης μεταχείρισης.(γάλα, άδειες κτλ)
·                    Επαναφορά στον ΟΣΕ του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.
·                    Άμεσες προσλήψεις σε προσωπικό του Κλάδου Σταθμαρχών για την ισορροπημένη εργασία των εργαζομένων και  για να μπορέσει ο Οργανισμός να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες και δραστηριότητες του.
·                    Νυχτερινή εργασία. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικής υπηρεσιακής
ανάγκης ή ιδιαίτερων συνθηκών, το Προσωπικό πρέπει να εναλλάσσεται ως προς την παροχή νυκτερινής εργασίας. Η εναλλαγή πρέπει να  πραγματοποιείται το πολύ κάθε 6 ημέρες συνεχούς νυκτερινής εργασίας.
Για την  πέραν αυτών υπέρβαση ημερών,  να του χορηγείται  μια αντισταθμιστική ανάπαυση λαμβάνοντας υπόψη την γενική αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον άνθρωπο.
α) Από σχετικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι πιο ευαίσθητος κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περιβαλλοντικές οχλήσεις και σε ορισμένες επαχθείς μορφές οργάνωσης της εργασίας, καθώς και ότι μακριές περίοδοι νυκτερινής εργασίας είναι επιζήμιες για την υγεία των εργαζομένων και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους στην εργασία.
 Η κατάσταση των εργαζόμενων τη νύχτα και των εργαζόμενων σε βάρδιες απαιτεί προσαρμογή του επιπέδου προστασίας, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία, στη φύση της εργασίας τους, καθώς και την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των μέσων προστασίας και πρόληψης.
·                    Στο προσωπικό που εργάζεται κατά πλήρες ωράριο μπροστά σε πίνακες οπτικής απεικόνισης τηλεδιοικήσεων  να δίνεται μια μέρα άδεια ανά δίμηνο.
·                    Κωδικοποίηση κανονισμών, κανονιστικών διατάξεων  και οδηγιών σε θέματα κυκλοφορίας.
·        Αποκατάσταση  και ανάταξη των τηλεδιοικήσεων  και εγκατάσταση συστημάτων κεντρικής    διαχείρισης κυκλοφορίας σε ολόκληρο το δίκτυο.
·                    Πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων τα οποία μαζί με την διαχείριση της κυκλοφορίας  αποτελούν  ένα ολοκληρωμένο σύστημα στην παραγωγική διαδικασία της εκμετάλλευσης του δικτύου.

·                    Επειδή η   προαγωγή και διαφύλαξη των εργασιακών, οικονομικών,  κοινωνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των εργαζομένων αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους   για την  Δημοκρατία την πρόοδο και τον πολιτισμό. Ζητούμε  την δίκαιη  και ορθή  τήρηση τους από τον ΟΣΕ προς  αποφυγή  και     εξάλειψη ενδεχομένως  υπαρκτών περιστατικών τέτοιων φαινομένων, που διαταράσσουν το περί  δικαίου αίσθημα, δημιουργούν  ενδοεργασιακές  προστριβές   και   μισθολογικές ανισότητες.  


·                    Αντιλαμβανόμενοι πλήρως  την  κρισιμότητα  των περιστάσεων για το μέλλον του οργανισμού και με βάση:
Την τιτάνια προσπάθεια των εργαζομένων για την ομαλή λειτουργία του.
Τις δημόσιες προειδοποιήσεις-παρεμβάσεις αποτροπής επιζήμιων για τα συμφέροντα του οργανισμού εξελίξεων.
Τα ενημερωτικά  υπομνήματα εξόχως  διαφωτιστικά αποκαλυπτικά και στοχευόμενα που έχουμε καταθέσει στον ΟΣΕ.
Τις συνεχείς και καθημερινές προφορικές πιέσεις και παρεμβάσεις μας σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.
Τις δημόσιες  ανακοινώσεις του συνόλου του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και άλλων φορέων με έντονο και καταγγελτικό τρόπο και  με τεκμηριωμένο περιεχόμενο για την επικρατούσα κατάσταση στην Κυκλοφορία.

Τις  καθημερινές   δυσλειτουργίες  που   παρουσιάζονται στην  Κυκλοφορία.
Τον καθημερινό θόρυβο και την πληθώρα δημοσιευμάτων για την διαχείριση του καθημερινού έργου του ΟΣΕ, ευθύνη της Διεύθυνσης κυκλοφορίας, με αρνητική μνεία για τους Σταθμάρχες μέλη μας αλλά και τους σιδηροδρομικούς γενικότερα.
                Ως προσωπικό υψηλής ευθύνης οι Σταθμάρχες, με επαγγελματισμό δίνουν καθημερινά όπως όλοι οι σιδηροδρομικοί, τον αγώνα για επιβίωση και προστασία του σιδηροδρόμου που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Αυτό  όμως  δεν αναγνωρίζεται και στοχευμένα ο Σταθμάρχης χρησιμοποιείται ως  το εξιλαστήριο θύμα των διοικητικών παραλείψεων και αντισιδηροδρομικών πολιτικών.
Η εναπόθεση  του κρίματος των διοικητικών παραλείψεων και αδυναμιών στο καπέλο του Σταθμάρχη ως εξιλαστήριο θύμα δεν μας αναλογεί.
   Επειδή  πάρα ταύτα δεν έχουμε διαπιστώσει σχεδόν καμία σχετική ενέργεια και πρόοδο για την βελτίωση της κατάστασης, πάρα  μόνο  αντισυμβατικές διοικητικές συμπεριφορές.
   Επειδή από την καθημερινή συλλογή στοιχείων και καταγραφή ελλείψεων και συνθηκών, ως άμεσα εμπλεκόμενοι με την διαχείριση και ροή της κυκλοφορίας οι οποίες μεγιστοποιούν τους κινδύνους, προκύπτουν ευθύνες.
   Επειδή όλες οι  διαστάσεις του θέματος οριοθετούν τις  ευθύνες κάθε εμπλεκομένου.
   Επειδή  δεν  μας αναλογεί και δεν δεχόμαστε την μεταφορά και μετάθεση ευθυνών που προκύπτουν από  αμέλεια , αδυναμία, δηλώσεις αναρμοδιότητας της Διοίκησης προς τους εργαζόμενους και δη Σταθμάρχες.
·                         Απαιτούμε  την άμεση λήψη μέτρων για την βελτίωση των όρων και συνθηκών στην κυκλοφορία, με παράλληλη απόδοση ευθυνών σε κάθε επίπεδο και    ζητούμε  την  απομάκρυνση, αν δεν υπάρξει συνειδητή παραίτηση και ανάληψη ευθυνών ,όσων έχουν την άμεση και έμμεση ευθύνη κατ' εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών.
·                      Η προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στους εργασιακούς χώρους, αποτελούν το ύψιστο δικαίωμα και την απαραίτητη υποχρέωση απέναντι στους εργαζομένους.
Σε αυτή την συγκυρία λόγω των έργων  εκσυγχρονισμού του δικτύου αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τον οργανισμό η προστασία των εργαζομένων.
Πίστη μας είναι ότι η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλο το δίκτυο θα βοηθήσει καθοριστικά τον οργανισμό στην ανάπτυξή του.
Σε αυτά τα πλαίσια ζητούμε από τον ΟΣΕ  να ληφθούν  όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εκπαίδευση και πιστοποίηση και προστασία όλων των εργαζομένων.

‘’Θούρος’’
Είναι  ο λαός μας έτοιμος;
- Γι’ αυτό και πρέπει να τον προετοιμάσουμε.

Μα είναι πολιορκημένος.
- Ναι  μα ακόμα ελεύθερος και όχι σκλαβωμένος.

Και ποιος θα τολμήσει να το κάνει αυτό;
- Εμείς!

Εμείς;
- Βλέπεις κανένα άλλο;

-Όχι, κανένα.
- Τότε είναι αναγκαίο.

Η ανάγκη επέλεξε εμάς.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΣΟΣΕ
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


    ΤΣΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                             ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου