Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Συνεργασία ΕΡΓΟΣΕ και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για πιο γρήγορες και «δίκαιες» απαλλοτριώσεις

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου τους, αλλά και την ταχύτερη μόχλευση κεφαλαίων, από τον Σεπτέμβριο του 2015, η ΕΡΓΟΣΕ και το Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων εγκαινίασαν μία αμφίδρομη συνεργασία στον τομέα των απαλλοτριώσεων.

Η εν λόγω συνεργασία κινείται σε δύο άξονες:

1. Ταχύτερη μόχλευση των απασχολούμενων στο Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ, κεφαλαίων, με σκοπό την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος της ΕΡΓΟΣΕ, μειώνοντας την επιβάρυνση αλλά και την εξάρτηση αυτού από τον Προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων.

Για το σκοπό αυτό, έχουν ήδη αποδοθεί από το Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στην ΤτΕ αδιάθετα υπόλοιπα από απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί από την ΕΡΓΟΣΕ ύψους άνω των 9 εκατ. € ενώ είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης κεφάλαια ύψους 20 εκατ. €.

2. Επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου τους.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΡΓΟΣΕ, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, μέσω των συνεχών δράσεών της για αναβάθμιση του εταιρικού πληροφοριακού της συστήματος, εγκατέστησε στο Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Παρακολούθησης Αναγνωρίσεων Απαλλοτριώσεων» που έχει αναπτύξει εσωτερικά, προσαρμόζοντάς  το, ωστόσο, στις ανάγκες και απαιτήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με σκοπό τη συνολική πληροφοριακή αναβάθμιση της παρακολούθησης της διαδικασίας εκκαθάρισης των απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών, βάσει σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

Κατ΄αυτό τον τρόπο, θα επιτυγχάνεται, τόσο η ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, όσο και η ταχεία επιστροφή τυχόν αδιάθετων υπολοίπων παρακαταθέσεων στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου