Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού «επέστρεψε» για τις κρατικές ενισχύσεις σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Σειρά πρόσθετων ερωτημάτων για τη διευθέτηση των κρατικών ενισχύσεων σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ απέστειλε, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ.
Του Φώτη Φωτεινού
Η εν λόγω έρευνα ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011 και ακόμα «σέρνεται», με διάφορες παραλλαγές.
Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να αποτελεί «προαπαιτούμενο» για τη δεσμευτική πώληση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Δηλαδή, η διαγραφή των ενισχύσεων συνδέθηκε με την «υποχρεωτική» ιδιωτικοποίηση της ελληνικής σιδηροδρομικής εταιρείας.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον έξι μέτρα αναδιάρθρωσης, υπέρ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είναι συμβατά με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.
Το 2011, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ελλάδα δεν απέδειξε ότι τα υπόψη μέτρα δεν εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης ή, εναλλακτικά, ότι ήταν δυνατό να θεωρηθούν συμβατά με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.
Όλα ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2011, όταν η Ελλάδα κοινοποίησε έξι μέτρα για την αναδιάρθρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Όπως επισημαίνει η ΕΕ, από την απόσχισή της, από τον ΟΣΕ, και για κάποια χρόνια, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αντιμετώπιζε οικονομικές δυσχέρειες, με συνέπεια να αναγκασθεί το ελληνικό δημόσιο να «καλύψει» τις ζημίες της.
Η αποκατάσταση της βιωσιμότητάς της, μέσω ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης και η ιδιωτικοποίησή της, εντάσσονται στα μέτρα, τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ και του ΔΝΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής.
Τα μέτρα, σύμφωνα με την ΕΕ, ανέρχονται σε ποσό 1,2 δις. ευρώ περίπου και περιλαμβάνουν διαγραφή χρεών, μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και εργαζομένων, αύξηση κεφαλαίου, παροχή αποζημίωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας από μέρους της επιχείρησης και σύναψη συμφωνιών επιπέδου - υπηρεσιών με τον ΟΣΕ, ο οποίος διαχειρίζεται τις υποδομές σιδηροδρόμων.
Η κυριότερη έρευνα εντάσσεται στη διαγραφή χρέους 714 εκατ. ευρώ προς τον ΟΣΕ, για τέλη υποδοµής, προµήθεια και συντήρηση τροχαίου υλικού και λοιπές υπηρεσίες, το οποίο συσσωρεύτηκε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατά την περίοδο 2007-2010.
Επίσης, στη µεταβίβαση πέντε τερµατικών σταθµών µεταφοράς φορτίου, από τον ΟΣΕ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συνολικής εκτιµώµενης αξίας 110 εκατ.
Η Επιτροπή διερευνά, κατά πόσον ένα ή περισσότερα από τα προτεινόμενα μέτρα, συνιστούν κρατική ενίσχυση υπέρ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, κατά πόσον θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμβιβάσιμα με την εσωτερική αγορά, με βάση τις κοινές προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ.
Η εν λόγω έρευνα έχει παραλλαχθεί, σε κάποιο βαθμό, από το 2011, αφού ο ΟΣΕ «έχασε» την τεχνική βάση (ΕΕΣΣΤΥ) και η ΓΑΙΑΟΣΕ ανέλαβε σήμερα τη διαχείριση του τροχαίου υλικού, κυριότητας του ελληνικού δημοσίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου