Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017

Αυτές είναι οι νέες συντάξεις για τους σιδηροδρομικούς,με βάση τον Νόμο Κατρούγκαλου

Το στέκι της έλξης,δημοσιεύει για την ενημέρωση των συναδέλφων τις νέες συντάξεις όπως αυτές θα υπολογίζονται με τον Νόμο Κατρούγκαλου. Όπως διαπιστώνουν,η πραγματικότητα απέχει απο τα όσα κατά καιρούς αναμεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης.Και αυτό γιατί : 
           Οι συντάξεις των συναδέλφων που αποχώρησαν από την υπηρεσία από τις 13/05/2016 και ύστερα, υπολογίζονται με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016.     (Αυτές οι συντάξεις δεν μπαίνουν στη διαδικασία του επανυπολογισμού.Θα επανυπολογισθούν οι συντάξεις όσων αποχώρησαν από την υπηρεσία μέχρι 12/05/2016).
           Η σύνταξη Σιδηροδρομικού της Μ.Ε που αποχώρησε στις 31/08/2016 με ταχτικές αποδοχές 1741€ και με 36 έτη ασφάλισης διαμορφώνεται:
               

Στην απόφαση συνταξιοδότησης που θα πάρει ο συνταξιούχος θα δει και το ύψος της σύνταξης του υπολογισμένης με τις προηγούμενες ασφαλιστικές διατάξεις του Ν.2084/1992(Νόμος Ρέππα) που είναι:
ΜΕΙΚΤΑ:                                                                                                  1497,73
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ:1497,73 – 3% του νόμου 3863/2010 – τις μειώσεις των νόμων 4024/2011,4051/2011,4093/2012(5%) και – 6% ασθένεια =1241,24
ΚΑΘΑΡΑ : 1241,24-ΦΜΥ 120,05=1121,19                                      
** Όταν αργότερα προστεθεί στην κύρια σύνταξη και η επικουρική τότε η μείωση του Ν4093/2012 απο5% θα γίνει 10% και έτσι η μεικτή από 1241,24 γίνεται 1175,91
***Στη μικτή η διαφορά είναι 15,89% ενώ στην προ φόρων είναι 30,42%. Αυτό συμβαίνει γιατί με το Ν.4387/2016 δεν ισχύουν οι μειώσεις των Ν.4024/2011,4051/2011,4093/2012.

ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ 20%-30%
 ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 25-30%.
        Η εκτίμηση ότι οι συντάξεις που θα υπολογιστούν με το Ν.Κατρούγκαλου, θα έχουν μειώσεις που μπορεί να φθάσουν και 30% κυρίως για όσους συνταξιοδοτούνται με λίγα χρόνια ασφάλισης είναι γενικά σωστή.
        Όμως από την αρχή ήταν σαφές ότι η παραπάνω εκτίμηση δεν είχε καμιά βάση για τους ασφαλισμένους στα πρώην ειδικά ταμεία,άρα και στο πρώην ΤΑΠΟΤΕ, που για πολλά χρόνια κατέβαλλαν επιπλέον του 20% εισφορές και οι οποίες αύξαναν σημαντικά τα ποσοστά αναπλήρωσης κατά τα προβλεπόμενα στο αρθ 30 του ν.4387/2016.
           
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΑ

  Το άρθρο 30 του Νόμου Κατρούγκαλου  ορίζει ότι για κάθε μία μονάδα εισφορά πάνω από το 20% ,αυξάνεται το ποσοστό αναπλήρωσης κατά 0,075% .
Οι σιδηροδρομικοί και ο εργοδότης τους (όπως στον ΟΤΕ,ΕΛΤΑ και στα λοιπά ειδικά ταμεία)  καταβάλουν επιπλέον εισφορά που ξεκίνησε αυξανόμενη από το 1990 και έφτασε το 1995 στο 36%(11% εργαζόμενος 25% εργοδότης) και διατηρήθηκε στο 36% μέχρι το 2013.Απο το 2014 οι εισφορές άρχισαν να μειώνονται μέχρι να φτάσουν στο 20%(6,36%εργαζ 13,67% εργοδ) το 2020.
         Επομένως σε εφαρμογή του παραπάνω άρθρου 30 ο εργαζόμενος που αποχώρησε τον Αύγουστο του 2016 έχει 353,43 επιπλέον μονάδες εισφοράς, 353,43Χ0,075=26,51% επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης και 2186,11Χ26,51%=579,48 επιπλέον μεικτή σύνταξη.
Όσοι αποχώρησαν το 2017 το επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης θα αυξηθεί ελάχιστα στο(περίπου)27%,στο 27,5% το 2018 και στο 28% το 2019.
Τονίζουμε ότι το επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης,όπως διαμορφώνεται μέχρι το 2019,ισχυει για όλους τους σιδ/κούς, είναι ίσο για όλους ανεξαρτήτως της βαθμίδας εκπαίδευσης και θα αρχίσει η σταδιακή μείωση του για όσους ασφαλίστηκαν στο ΤΑΠΟΤΕ από το 1996 και μετά.(Είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω ισχύουν όσο είναι σε ισχύ το αρθ.30 του Ν.4387)
       
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
         Αρκετοί συνάδελφοι πιστεύουν ότι οι συντάξιμες αποδοχές είναι ο τελευταίος μισθός (ΜΕ-1741€)ή το πολύ ο μ.ο.της τελευταίας 5/τιας.Αυτο όμως είναι λάθος που σκόπιμα σέρνεται για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. 
         Συντάξιμες αποδοχές είναι οι αποδοχές επί των όποιων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και επί των όποιων υπολογίζεται η σύνταξη.
Με το Ν.4387/2016 οι συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος Όρος των αποδοχών επί των οποίων έγιναν κρατήσεις από 1/1/2002 μέχρι την ημέρα αποχώρησης,προσαυξημένος με τα δώρα(για όσα χρόνια υπήρχαν)και τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή(ΔΤΚ).
         Οι αποδοχές του παραδειγματός μας το 2002 ήταν 1263,67 το μήνα.Με την πρόσθεση των δώρων γίνεται 1474,28 επί τον ΔΤΚ 1,30263 =1920,44€.
Ακλουθώντας αυτή τη διαδικασία οι συντάξιμες αποδοχές σιδ/κού της ΜΕ που αποχώρησε από 13/05/2016 έως 31/12/2016 θα είναι από 2180-2190 €.
          Οι συντάξιμες αποδοχές όσων  αποχώρησαν το 2017 θα είναι μειωμένος κατά 40€ περίπου,γιατί μπαίνει στην εξίσωση ένας ακόμη χρόνος χωρίς δώρα και ένας ακόμη χρόνος με αρνητικό πληθωρισμό και άρα ΔΤΚ=1.Η ελάχιστη απώλεια καλύπτεται από την αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης κατά 0,80% λόγο αυξημένης εισφοράς γι ένα ακόμη χρόνο.
          Από την ψευδή εντύπωση των συντάξιμων αποδοχών των 1741€ μέχρι τις πραγματικές των 2186 € έχουμε απόσταση 445€.Από την επίσης ψευδή εντύπωση του ποσοστού αναπλήρωσης του 35,40% μέχρι του πραγματικού(για τους σιδ/κούς) του 61,90%,υπάρχει μια απόσταση 26,5%.
       Όμως αυτές οι ανάξιες λόγου για πολλούς λεπτομέρειες ως προς το ποσοστό αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές ,προσθέτουν στην προ φόρων σύνταξη το ευτελές ποσό των 594€!!!! Και έτσι οι σιδ/κοί,όπως και όλοι οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΑΠΟΤΕ και άλλων ειδικών ταμείων από το-30% και τα 940€ που τους έδιναν τα κανάλια ,διάφορες εφημερίδες,διαφορα site και όσοι συνδικαλιστές ,ομοσπονδίες και σωματεία εν ενεργεία και συνταξιούχων αναπαρήγαγαν άκριτα τα ψεύδη τους,εφθασαν πλέον με βάση τις αποφάσεις συνταξιοδότησης να βλέπουν σε σύγκριση με το Ν.Ρέππα αυξήσεις 30% και προ φόρων κύρια σύνταξη(για τη ΜΕ) 1534€.
        Και επειδή μιλάμε για συνειδητή παραπληροφόρηση, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό να αναφερθούμε σε μεγάλη ομοσπονδία με μέλη ασφαλισμένους στο πρώην ΤΑΠΟΤΕ, που έχει αναρτημένο παράδειγμα υπολογισμού( νέας) σύνταξης.Μέ συντάξιμες αποδοχές 2000€ και με  ποσοστό αναπλήρωσης 61,65% υπολογίζει τη προ φόρων σύνταξη στα 1048 € ενώ το σωστό είναι 1475€!!!. Δηλαδή ομοσπονδία που περηφανεύεται για τις δημοσιεύσεις της περί το ασφαλιστικό, έκανε στον υπολογισμό της ένα μικρό «λαθάκι» μόλις 427€!!! ή -29%!!! στην προ φόρων σύνταξη.

11/12/2017

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

2 σχόλια:

  1. συναδελφε διαχειριστη!η δημοσιευση του συγκεκριμενου αρθρου ειναι απο πληροφορηση των συναδελφων συνταξιουχων απο το ταμειο μας η ειναι αναλυση καποιου, που ας πουμε εχει ασχοληθει αρκετα με το συνταξιοδοτικο;σε ποιον μπορουμε να αποτανθουμε;περιμενω την απαντηση σου!!!αυτο το 353,43 απο που προκυπτει;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΣΕ ΠΟΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΟΘΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΣΕ ΠΟΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

    ΑπάντησηΔιαγραφή