Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Παράνομος ο τρόπος εφαρμογής του μισθολογίου από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι Διοικήσεις σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για άλλη μια φορά ήταν πρωτοπόρες προσαρμόζωντας  το μισθολόγιο με τρόπο παράνομο.
Μάλιστα δεν μπορούν καν να επικαλεστούν άνωθεν εντολή , αφού στις άλλες ΔΕΚΟ η εφαρμογή έγινε με τον νόμιμο τρόπο που ορίζει ο Ν. 4024.
Πρόκειται για καραμπινάτη παρανομία που οδηγεί σε μεγαλύτερες μειώσεις τους σιδηροδρομικούς ενώ τιμωρούν και όσους δεν έπρεπε να υποστούν μειώσεις .
Η παρανομία  αυτή , υπεύθυνοι της οποίας είναι αποκλειστικά οι κ.κ. Ζηλιασκόπουλος και Θεοφανόπουλος συμπληρώθηκε και με την χορήγηση του επιδόματος θέσης για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων.
Αναλυτικά
Σύμφωνα με τον  Νόμο 4024 , άρθρο 31 , το ανώτατο όριο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) για εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ισούται με το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ίδιου νόμου για τους υπαλλήλους με αντίστοιχη σχέση εργασίας στο Δημόσιο.Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει οι εταιρείες να μεριμνήσουν για την αναδιάρθρωση του μισθολογίου τους με τέτοιο τρόπο, ώστε το ανώτατο όριο αποδοχών που μπορεί να φτάσει ο υπάλληλος κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής κατηγορίας στο Δημόσιο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλοι θα έπρεπε να οδηγηθούν στα ταβάνια της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας , (1688 για μέση εκπαίδευση , 2243 για Τεχνολογική Εκπαίδευση και 2400 για Πανεπιστημιακή εκπαίδευση ).

Τα ανωτέρω ανώτατα όρια μπορούν να προσαυξάνονται με το συνυπολογισμό των επιδομάτων που προβλέπονται στο κεφάλαιο Β’ του ίδιου νόμου για το Δημόσιο, τα οποία είναι το οικογενειακό (αρ. 17), το ανθυγιεινό ή επικίνδυνης εργασίας (αρ. 15 παρ. 1), το επίδομα απομακρυσμένων περιοχών (αρ. 15 παρ. 2), το επίδομα θέσης ευθύνης (αρ.18) και τα οποία καταβάλλονται αποκλειστικά σε όσους εργαζόμενους συντρέχουν οι προϋποθέσεις και μόνο μέχρι του αντίστοιχου ορίου που προβλέπεται για κάθε επίδομα για το Δημόσιο.

Επιπλέον θα έπρεπε να καταβάλλονται στους εργαζόμενους το επικύνδινο και ανθυγιεινό , τα οικογενειακά επιδόματα κτλπ.

Αντίθετα , με παράνομο τρόπο η Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εφήρμοσε δική της εκδοχή .
Καταβάλλοντας τον βασικό μισθό που ήδη λάμβαναν οι εργαζόμενοι , και προσθέτοντας σε αυτόν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (150Ε ) καθώς και το επίδομα θέσης (118Ε )σε όλους .
Η χορήγηση του επιδόματος θέσης είναι παρελκυστική όπως άλλωστε και η χορήγηση του ανθυγιεινού .Και αυτό γιατί μετά από εύλογο χρονικό διάστημα η Διοίκηση θα ανακαλύψει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση τους σε μεγάλο μέρος του προσωπικού .
Ωστόσο με τον τρόπο υπολογισμού της μισθοδοσίας , οι Διοικήσεις του Ομίλου καταφέραν να επιβάλλουν μεγαλύτερες μειώσεις στο σύνολο του προσωπικού , ιδιαίτερα σε όσους έχουν μικρή προϋπηρεσία .
Θέτουν φυσικά σε άμεσο κίνδυνο και όσους αργότερα θα κριθεί ότι δεν δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και θέσης ευθύνης .

Αναλυτικά 

Μηχανοδηγός Μ.Ε. με οικογενειακά βάρη και 20 Ετή προϋπηρεσία με τακτικές αποδοχές 2100 Ε 
θα έπρεπε να λάβει σήμερα .
1688 Ε βασικό μισθό 
150 Ε επίδομα επικύνδινο και ανθυγιεινό 
70 Ε οικογενειακά βάρη.
Σύνολο 1908 Ε μείωση > 192 Ε 

Αντίθετα έλαβε 

1390 E βασικό μισθό 
150 επίδομα επικύνδινο και ανθυγιεινό 
70 Ε οικογενειακά βάρη 
118 Ε επίδομα θέσης ευθύνης 

Σύνολο 1728 Ε μείωση > 372 Ε !!!!!

2ο παράδειγμα 

Μηχανοδηγός Μ.Ε. με 8 ετή προϋπηρεσία και τακτικές αποδοχές 1650 Ε.

Σήμερα θα έπρεπε να λάβει 

1688Ε βασικό μισθό 
150 Ε επίδομα επικίνδυνο και ανθυγιεινό 

Σύνολο 1838 (παραμένει στα 1650 )>  μηδενική μείωση 

Αντίθετα έλαβε 

1040 βασικό μισθό 
150 επίδομα επικίνδυνο και ανθυγιεινό 
118 επίδομα θέσης ευθύνης 

Σύνολο 1308 Ε , >μείωση 342 Ε !!!!!!


Πρόκειται για καραμπινάτη παρανομία .

Και φυσικά η χορήγηση του επιδόματος θέσης δεν παίζει κανένα ρόλο σε όσους έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις πολύ απλά γιατί οριζόταν πλαφόν μείωσης στο 25%.

Παράδειγμα 

Μηχανοδηγός Μ.Ε. με 34 χρόνια υπηρεσίας οικογενειακά βάρη και τακτικές αποδοχές 2700Ε .

Σήμερα θα έπρεπε να λάβει 

1688 βασικό μισθό 
150 επίδομα επικίνδυνο και ανθυγιεινό 
70 Οικογενειακά βάρη 

Σύνολο 1908 Ε > μείωση 692 Ε (είναι μεγαλύτερη του 25%, άρα λαμβάνει 2025 Ε).

Σήμερα έλαβε 
1649 Ε βασικό μισθό 
150 επίδομα επικίνδυνο και ανθυγιεινό 
70 Οικογενειακών βαρών 
118 επίδομα θέσης 

Σύνολο 1987...(Θα λάβει 2025 Ε ....).


Βεβαίως αργότερα αν κριθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης σύμφωνα με όσα ορίζει ο 4024 , οι αποδοχές του θα μειωθούν κατά άλλα 118 Ε .Θα έχει συνολική μισθοδοσία 1869 Ε μικρότερη κατά 39 Ε από αυτήν που δίνει η ορθή εφαρμογή του Νόμου.


Πολύ απλά η Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ,εφήρμοσε ένα παράνομο τρόπο προσαρμογής στο νέο μισθολόγιο.
Και αυτό για να επιβάλει μειώσεις ακόμα και σε όσους δεν θα υφίσταντο , αλλά και να μεγαλώσει τις ήδη επιβαλλόμενες.

Επαναλαμβάνουμε για τους καλοπροαίρετους και μη ότι θέση μας , είναι η διατήρηση της ΣΣΕ και η ανατροπή του Ν.4024 .

Ωστόσο δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την καραμπινάτη παρανομία των Διοικήσεων ΟΣΕ κ ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


2 σχόλια:

 1. Παιδιά γειά σας. Είμαι ενας μεταταγμένος και εχω συζητήσει και έχω ασχοληθεί πολύ με το νόμο 4024 γιατί μας αφορά όλους άμεσα.Εχω δεί και την εγκύκλιο για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ και νομίζω οτι κάπου τα έχετε μπερδέψει και μακάρι να βγώ εγώ λάθος. Επίσης πιστεύω πως με τον τρόπο που εφάρμοσε η διοίκηση το μισθολόγιο σας έκανε μικρότερη ζημιά. Κάντε το σταυρό σας να μη το διορθώσουν στην πορεία γιατί θα τρίβετε τα μάτια σας. Και εξηγούμαι. Είναι λάθος να λέτε οτι όλοι θα πρέπει να πάρετε το ταβάνι της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Πουθενά δε συμβαίνει ο υπάλληλος των 8 ετών να έχει τον ίδιο βασικό με τον υπάλληλο των 28 ετών. Εσείς θα αποτελούσατε τη μοναδική εξαίρεση σε όλο το Δημόσιο; Ο καθένας παίρνει το βασικό του αντίστοιχου Δημόσιου υπάλληλου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας χωρίς να μπορείτε να περάσετε το ταβάνι.Είναι πολύ απλό.
  Το λάθοις της Διοίκησης είναι οτι δίνει το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ευθύνης σε όλους και πολύ φοβάμαι οτι θα σας το κόψουν.
  Η εγκύκλιος λέει οτι το ανθυγιεινό το παίρνουν όσοι το έπαιρναν αλλά χωρίς να μπορούν να ξεπεράσουν τα 150 Ευρώ. Δε λεει δώστε σε όλους ανθυγιεινό. Οσο για το ευθύνης είναι ξεκάθαρο οτι το παίρνουν οσοι εχουν Διευθυντικές θεσεις. Σε περίπτωση ομως που η μείωση με την εφαρμογή ξεπερνούσε το 25% τα υπόλοιπα θα σας τα αφαιρέσει του χρόνου. Με λίγα λόγια ο νόμος και η εγκύκλιος δυστυχώς προβλέπουν την πλήρη ενταξή σας στο μισθολόγιο. Αυτά και ο Θεός βοηθός!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η εγκύκλιος είναι ξεκάθαρη το ίδιο και η γνώμη όλων των δικηγόρων που έχουμε ρωτήσει .
  Με αυτόν τον τρόπο έγινε και η προσαρμογή σε όλες τις ΔΕΚΟ .(διασταυρωμένο)

  Μιλάμε για προσαρμογή του μισθολογίου στο υπάρχον μισθολογικό καθεστώς και όχι για εφαρμογή .(στην αρχή και εγώ είχα μπερδευτεί ).
  Στο Δημόσιο γίνεται εφαρμογή του μισθολογίου .
  Αν έχεις ασχοληθεί θα το έβλεπες ξεκάθαρα.
  Όπως επίσης δεν ισχύει για τις ΔΕΚΟ ο τρόπος υπολογισμού των δευτερευουσών .
  Το Υπουργείο Οικονομικών είχε εκδώσει νεότερη εγκύκλιο που όριζε αμοιβές υπερωριών νυχτερινών κτλπ(4 ε η υπερωρία κλπ)
  Οι ΔΕΚΟ είναι πρόσωπα Ι.Δ. και για αυτό ισχύει σε αυτές η εργατική νομοθεσία .(θα πρέπει να δούμε οι μηχανοδηγοί το θέμα της διανυκτέρευσης που επίσης παράνομα καταβάλλεται στα 29 ε)
  Ακόμα και για το επικίνδυνο δεν έχεις σωστή ενημέρωση .
  Η εγκύκλιος ορίζει ότι θα καταβάλλεται σε όσους ορίζει η Υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί (και που προφανώς θα έχει σχέση με την νέα λίστα ΒΑΕ).
  Οι μηχανοδηγοί δεν κινδυνεύουν , ωστόσο η ενέργεια των Διοικήσεων να το βγάλουν από την προσωπική διαφορά , το βάζει σε κίνδυνο για όσους δεν θα είναι στην λίστα της Υ.Α..

  Tέλος η φιλοσοφία του Νόμου αφορά την μείωση των αποδοχών όσων πλησιάζουν στην σύνταξη και δεν θα έχουν τον χρόνο να αναπληρώσουν την χασούρα .
  Η μείωση στις συντάξεις είναι το ζητούμενο.

  Άστοχο και το σχόλιο σου για τα χρόνια προϋπηρεσίας και τις αμοιβές .
  Να σου θυμίσω ότι πρόσφατα , με το μνημόνιο 2 , όσοι είχαν αποδοχές μέχρι 1800 ευρώ δεν είχαν καμία μείωση .
  Αντίθετα όσοι είχαν 1801+ είχαν μείωση 10% (εξαιρουμένων των οικογενειακών και του ανθυγιεινού ) στο σύνολο των αποδοχών τους .
  Με τον τρόπο αυτό , κάποιος με 20 χρόνια προϋπηρεσία και τακτικές αποδοχές 2000 ευρώ έπαιρνε ακριβώς τα ίδια με κάποιον με 10 χρόνια και 1800 Ευρώ.

  Καλό θα ήταν λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που γράφουμε .
  Η ανάρτηση είναι ακριβής , ο τρόπος προσαρμογής είναι παράνομος .

  Ωστόσο το νόημα αντίδρασης μας δεν έχει να κάνει με τον τρόπο προσαρμογής(τα δικαστήρια θα μας δικαιώσουν ) αλλά με τον τρόπο που θα ανατρέψουμε την αλητεία του Νομοθέτη , που μετά από 30 χρόνια και χιλιάδες εισφορών μειώνει με τρόπο ανάλγητο τις συντάξεις και τον οικογενειακό προϋπολογισμό χιλιάδων εργαζομένων ενώ στερεί και από τους νεότερους το δικαίωμα για μια αξιοπρεπή διαβίωση και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο .

  Φυσικά και τα συνδικάτα δίνουν μάχη επιβίωσης , αφού αν ισχύσει ο Νόμος καταργείται η συλλογική διαπραγμάτευση και άρα χάνουν τον βασικό σκοπό ύπαρξης τους.

  Ανατροπή της πολιτικής αυτής άμεσα .
  Αυτό είναι το ζητούμενο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή