Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΕΣΣΤΥ - Ημερήσια Διάταξη


Ο συνάδελφος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ – εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΕΣΣΤΥ – μας ενημέρωσε ότι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15.00 θα συνεδριάσει το ΔΣ της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ  με θέματα ημερήσιας διάταξης:  
                        

     
1.       Ενημέρωση των μελών Δ.Σ για θέματα της εταιρείας.
2.       Έγκριση και απόφαση επι της εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Ανοικτού Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΑΔ 22/15 που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ»
3.       Έγκριση και απόφαση επι της εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Ανοικτού Διεθνή Μειοδοτικού  Διαγωνισμού ΑΔ 24/15 με θέμα «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΠΕ) 120 ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ EAOSS-X ΣΕΙΡΑΣ 534, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΣΤΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 858.240,00 ΕΥΡΩ  ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΠΑ ΚΑΙ 1.055.635,20 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%».
4.       Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ για το έτος 2016.
5.       Χορήγηση βοηθήματος σε υπάλληλο της εταιρείας.


ΓΡΑΜΜAΤΕΙΑ ΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου