Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Η Βασιλική Περιστερά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης για τα Logistics.

Το δρόμο προς το εθνικό τυπογραφείο έχει πάρει η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας (Σταθάκης, Τζάκρη) και Υποδομών Μεταφορών (Σπίρτζης, Σγουρίδης) για τη σύσταση του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής. 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της υφυπουργού οικονομίας, ανάπτυξης Θ. Τζάκρη, την οποία είχε
προαναγγείλει στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics. Το Συμβούλιο πρόκειται να λειτουργεί ως σύμβουλος προς τους αρμόδιους υπουργούς για το σύνολο του τομέα και θα ασχολείται κυρίως με θέματα όπως: 

• Ο εντοπισμός των βασικών περιοχών και θεμάτων στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και η διαμόρφωση θέσεων, κατευθύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους.

• Η δρομολόγηση πρωτοβουλιών με διάρκεια και προοπτική, για τη βελτίωση της οργάνωσης της Εφοδιαστικής και της συνεργασίας των συναρμόδιων δημοσίων Αρχών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος και, κατ’ επέκταση, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

• Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων, την επανεξέταση και περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, καθώς και την καθιέρωση ενός αναγνωρισμένου συστήματος διαρκούς κατάρτισης σε θέματα Εφοδιαστικής.

• Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς τους αρμόδιους σε θέματα Εφοδιαστικής Υπουργούς, κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων, στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

• Η εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού δράσης με χρονική ιεράρχηση ενεργειών.

• Η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών, με έμφαση στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής σε σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Εφοδιαστική.

• Η εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές δράσεις στην Εφοδιαστική.

Όπως τονίζει η κ. Τζάκρη, ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας υπολογίζεται περίπου στο 10% του ΑΕΠ ενώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου αφού δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική της χώρας, που βασίζεται στη γεωγραφική της θέση, στο ανθρώπινο δυναμικό της και στις διεθνείς της συμμαχίες.

Δουλεύοντας μαζί με τις επιχειρήσεις και τη διοίκηση, στο νέο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, μπορούμε να αναδείξουμε τα Logistics ως τη δεύτερη μεγάλη βιομηχανία για τη χώρα, αντίστοιχη του Τουρισμού. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα αποτελεί άλλωστε τη ραχοκοκαλιά κάθε παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας και για αυτό τον λόγο η Κυβέρνηση κάνει τη συνειδητή επιλογή της ενίσχυσης αυτού του τομέα, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ τo Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα εξής μέλη:

1. Ιωάννη Μίνη, Καθηγητή Παν. Αιγαίου, ως Πρόεδρο

2. Παπανικολάου Νικόλαο, υπάλληλο Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

3. Μιλτιάδη Προβατά, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικής Μεταφορών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

4. Αλέξανδρο Κουλίδη, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

5. Γεώργιο Χρυσάφη, υπάλληλο Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α., εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

6. Βασιλική Περιστερά, υπάλληλο ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, Διευθύντρια Εμπορευματικών Μεταφορών, εκπρόσωπο σιδηροδρομικής επιχείρησης 

7. Γεώργιο Ξηρογιάννη, επικεφαλής Γραφείου Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

8. Νικόλαο Ροδόπουλο, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εφοδιαστικής Logistics

9. Πέτρο Σκουλικίδη, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών 

10. Ιωάννη Σιαμά του Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς

11. Βασίλειο Μπαρμπαγιάννη, Πρόεδρο ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής (Logistics)

12. Εμμανουήλ Μπαλτά, Τεχνικό Σύμβουλο της ΚΕΕ σε θέματα ΒΙ.ΠΕ. και αδειοδότησης επιχειρήσεων, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

13. Αθανάσιο Μπαλλή, Καθηγητή ΕΜΠ

14. Ανέστη Παρταλίδη, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική, 

15. Ανδρέα Λουκάκη, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική, 

16. Θεόδωρο Σκαμάγκο, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική, 

17. Καλλίνικο Καλλίνικο, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική, 

18. Νικόλαο Χαιρέτα του Σταύρου, εκπρόσωπο ιδιωτικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική, 
Αναπληρωτές των εκπροσώπων ιδιωτικών επιχειρήσεων ορίζονται οι Ιωάννης Σαραντίτης, Σπυρίδων Κυρούσης, Παναγιώτης Κορωναίος, Νικόλαος Λαβίδας. 

Παρατηρητές με δικαίωμα λόγου στο Συμβούλιο ορίζονται οι: Αθανάσιος Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτ. Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή τον Χρήστο Λαμπρίδη Απόστολος Κενανίδης, Γεώργιος Βλασσόπουλος, Διευθυντής Διοίκησης και Επικοινωνίας ΕΤΑ, με αναπληρώτρια τη Στυλιανή Γυπαράκη, Διευθύντρια Πωλήσεων Δημήτριος Κουτσοθεόδωρος, Πρόεδρος Οργανισμού Κεντρικών Αγορών Αλιείας, Δημήτριος Χαμπίδης του Παναγιώτη, Πρόεδρος Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής διορίζονται για τετραετή θητεία και δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και στις λοιπές δράσεις του Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια κάθε έτους και ότι στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επιτρέπεται να καλούνται εμπειρογνώμονες, ειδικοί, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο, ανάλογα με το θέμα συζήτησης κάθε συνεδρίασης.

Συντάκτης: Χάρης Φλουδόπουλος
Πηγή: capital.gr

1 σχόλιο: