Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016

Υπόμνημα της ΠΟΣ στο Υπουργείο Μεταφορών

Δημοσιεύουμε το υπόμνημα που κατέθεσε η Ομοσπονδία σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών και αναφέρεται σε όλα τα ανοιχτά θέματα.
1.ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Η Κυβέρνηση παρά τα όσα διακήρυττε όταν ήταν αντιπολίτευση ότι δεν θα ιδιωτικοποιούσε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΕΣΣΤΥ συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων προωθώντας την ιδιωτικοποίηση καθώς στα μέσα Φεβρουαρίου κατατίθενται οι δεσμευτικές προσφορές. 

Καλούμε την Κυβέρνηση να σταματήσει έστω και τώρα τις ιδιωτικοποιήσεις και σας ενημερώνουμε ότι θα παλέψουμε μέχρι την τελευταία ώρα για να τις αποτρέψουμε.
Η θέση της Π.Ο.Σ. είναι ενιαίος – δημόσιος – σύγχρονος σιδηρόδρομος που θα λειτουργεί με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας επιτελώντας το κοινωνικό έργο στον τομέα των επιβατικών μεταφορών, και στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών με στρατηγικές συμμαχίες ώστε εμείς να εκτελούμε τη μεταφορά αγαθών πράγμα που είναι το αντικείμενό μας μέσα στο περιβάλλον που έχει ήδη διαμορφωθεί. 
α) Άποψή μας είναι ότι πρέπει η ΕΡΓΟΣΕ να λειτουργεί για το σκοπό τον οποίο δημιουργήθηκε και σε περίπτωση ενοποίησης, να ενοποιηθεί με τον ΟΣΕ για να λυθούν τα πολλαπλά και περίπλοκα ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά. Θα υιοθετήσετε αυτή την άποψή μας ή θα την ενοποιήσετε με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ όπως έχετε δηλώσει στα Μ.Μ.Ε.; 
β) Αποτελεί απαίτηση του ΤΑΙΠΕΔ η ύπαρξη αξιόπιστης συντήρησης της υποδομής. Με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί; Θα αποτελεί αρμοδιότητα του ΟΣΕ ούτως ώστε το προσωπικό να συμβάλλει στη συντήρηση της υποδομής διασφαλίζοντας έτσι και τις θέσεις εργασίας ή θα πραγματοποιείται από τον ΟΣΕ μεν αλλά με άλλο τρόπο, θέτοντας σε κίνδυνο την ύπαρξη της εργασίας λόγω έλλειψης αντικειμένου; 
γ) Ένα μέρος του δικτύου βρίσκεται υπό καθεστώς «Δίκτυο εν αναστολή». Θέση μας είναι να λειτουργήσει αυτό το δίκτυο ως τροφοδότης του κεντρικού δικτύου. Υφίσταται τέτοιος σχεδιασμός ή πρόθεση να λειτουργήσει;
δ) Εάν παρά τη δική μας προσπάθεια να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις αυτές υλοποιηθούν θα πρέπει να διασφαλίσετε τις θέσεις εργασίας και το υπηρετούν προσωπικό με σαφή όρο μέσα στη σύμβαση πώλησης. Δεδομένου ότι έχουν κατοχυρωθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ οι υποχρεώσεις ΥΔΥ, πράγμα το οποίο αποτελεί και όρο στη διεταιρική σύμβαση συντήρησης της ΕΕΣΣΤΥ και επιπροσθέτως, στη σύμβαση ενοικίασης του τροχαίου υλικού προβλέπεται η ανάταξή του που θα πληρωθεί από το κράτος να πραγματοποιηθεί από την ΕΕΣΣΤΥ. Άποψή μας είναι ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που μπορούν να αιτιολογήσουν την ύπαρξη αυτού του όρου εντός της σύμβαση πώλησης. Ζητάμε σαφή δέσμευση από την Κυβέρνηση για τη διασφάλιση των εργαζομένων.

2. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ.
Το σιδηροδρομικό επάγγελμα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και για την άσκησή του απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες, τεχνογνωσία και ειδική εκπαίδευση τόσο  για την επίτευξη αυτού καθ’ αυτού του σιδηροδρομικού έργου, αλλά και για την εξασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης  μετακίνησης και μεταφοράς προσώπων, προϊόντων και αγαθών.
Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η νομοθετική κατοχύρωση του σιδηροδρομικού επαγγέλματος ιδιαίτερα στις ειδικότητες αιχμής όπως είναι το προσωπικό κυκλοφορίας των συρμών, κίνησης των αμαξοστοιχιών, ρύθμισης της κυκλοφορίας, ελιγμών, το τεχνικό προσωπικό συντήρησης του τροχαίου υλικού, συντήρησης γραμμής, συστημάτων  κλπ.
Με την νομοθετική κατοχύρωση  και των κανόνων που θα την διέπουν, εξασφαλίζεται μέσω της θεωρητικής εκπαίδευσης της πρακτικής άσκησης  και της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης, η τεχνική και επαγγελματική επάρκεια των εργαζομένων στις σιδηροδρομικές εταιρίες υποδομής και εκμετάλλευσης και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών  στους χρήστες των σιδηροδρομικών μέσων.
Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση θα παρέχεται από το πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ του φορέα σιδηροδρομικής υποδομής ΟΣΕ και την αναγκαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων των σιδηροδρομικών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και την συνδρομή-αποδοχή από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Για τους ήδη υπηρετούντες στις σιδηροδρομικές εταιρίες υποδομής και εκμετάλλευσης να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη πιστοποίησής τους  δεδομένης της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που έχουν υποστεί και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα(10) ετών, που αποτελούν παράγοντες ικανούς να υποκαταστήσουν  την θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική δοκιμασία που θα προβλέπεται για τους νεοεισερχόμενους στο σιδηροδρομικό επάγγελμα.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ.
Με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 υπό τον τίτλο "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας" επιχειρείται μια ερμηνεία της σχετικής διάταξης του ν. 4.336/2015, η οποία έχει μέγιστη εφαρμογή στα μέλη της ένωσής μας και η οποία είναο παντελώς αυθαίρετη και αντιφατική.
Ειδικότερα στην παράγραφο 7 ορίζεται η έννοια της έδρας του μετακινούμενου. Η έδρα αυτή προβλέπεται για πρώτη φορά διττή, ήτοι είτε το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, είτε η κατοικία του σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή στην περίπτωση που ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης, κατά παράβαση της βασικής αρχής της μοναδικότητας και απολυτότητας της έδρας. Είναι δεδομένο, ότι η συγκεκριμένη ερμηνεία, η οποία επιχειρείται για λόγους περιορισμού εξόδων και μόνον, οδηγεί σε παράνομα και ανεπιεική αποτελέσματα στο μέτρο που ο μετακινούμενος επιβαρύνεται καθημερινά με τα αναλογούντα έξοδα για την μετακίνησή του από την κατοικία του προς την υπηρεσία του, τα οποία όμως, όταν θεωρείται η τελευταία ως έδρα, απόλλυνται και δεν δικαιολογούνται.  
Ομοίως στην παράγραφο 8 ορίζεται η έννοια της εντός έδρας μετακίνησης, έχουσα ως όριο τα πενήντα (50) χιλιόμετρα, τα οποία όμως προσμετρώνται μόνον για την μετάβαση και όχι και για την επιστροφή του υπαλλήλου. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν ο μετακινούμενος υπάλληλος υπερβαίνει το ανωτέρω χιλιομετρικό όριο, δεν του αναγνωρίζεται εκτός έδρας μετακίνηση, διότι η συνολική διανυθείσα από μέρους του απόσταση διαιρείται δια του δύο και επομένως δεν του χορηγείται σχετική αποζημίωση.
Φρονούμε, ότι η ανωτέρω ερμηνεία τόσον ως προς τον τόπο της έδρας όσον και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της διανυθείσας από μέρους του υπαλλήλου απόστασης παραβλέπει τις πραγματικές ανάγκες του προσωπικού, αλλά και της Υπηρεσίας, είναι αυθαίρετη και ανεπιεικής, και για τους λόγους αυτούς σας καλούμε, όπως προβείτε άμεσα στην διόρθωση της ερμηνευτικής εγκυκλίου, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που επιχειρείται σε βάρος μας.

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Δεν περιποιεί τιμή για κανέναν η ζοφερή εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο σιδηρόδρομος το επιβατικό κοινό, και οι εργαζόμενοι. Αποδέκτες των δικαιολογημένων παραπόνων των επιβατών είναι καθημερινά οι εργαζόμενοι. Οι λόγοι είναι πολλοί κυρίως όμως το χάλι του τροχαίου υλικού και ο αποδεκατισμός των εργαζόμενων στο σιδηρόδρομο. Το 2011 υπηρετούσαν 3.750 εργαζόμενοι και στις τρεις (3) εταιρείες βασιζόμενοι στο σφιχτό τότε Οργανόγραμμα που προβλέφθηκε με το ν.3891. Σήμερα, μόλις και μετά βίας υπηρετούν 2.500 εργαζόμενοι, ανταποκρινόμενοι στις ίδιες δραστηριότητες. Αποτέλεσμα αυτών είναι η πλημμελής συντήρηση και αδυναμία παροχής μεγαλύτερου εμπορευματικού έργου που υπάρχει αλλά δεν δυνάμεθα να το εκτελέσουμε. Το εμπορευματικό έργο είναι κερδοφόρο και θα μπορούσε εφόσον αυξανόταν να βοηθήσει εν μέρει και το επιβατικό ελαφρύνοντας το κράτος από μεγαλύτερη συμμετοχή. 
α) Ο σιδηρόδρομος λόγω αντικειμένου λειτουργεί με επαγγελματίες σιδηροδρομικούς που δύναται να διασφαλίζουν τα στάνταρ ασφάλειας μεταφοράς. Απαιτούνται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και τακτικού προσωπικού άμεσα, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε αξιόπιστα στην αύξηση του μεταφορικού έργου και σύμφωνα με τη μελέτη των εταιρειών θα μειώνοντας η υπάρχουν μισθοδοσία λόγω μικρότερου κόστους νέων εργαζομένων και αποφυγή δαπανηρών δευτερευουσών απολαβών. Οι εταιρείες ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΕΣΣΤΥ δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελεί αντίφαση να παρεμβαίνει η Κυβέρνηση (σημερινή και χθεσινή) μη εγκρίνοντας τις αναγκαίες προσλήψεις.
β) Για να ασκηθεί το επάγγελμα του σιδηροδρομικού απαιτείται χρονοβόρα εκπαίδευση. Προσωρινά ζητάμε:
- Την επαναφορά των μεταταγμένων σιδηροδρομικών.
- Την επαναπρόσληψη των απολυμένων στην Κλινάμαξες.
-  Την υλοποίηση του νόμου που υφίσταται για απόσπαση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ τριάντα (30) εργαζομένων μεταταγμένων (μέχρι σήμερα έχουν έλθει μόνο πέντε).
Με δεδομένη την απόφαση της Κυβέρνησης για αναστολή των προγραμματισμένων προσλήψεων για το 2016 (εμείς δεν είμαστε προγραμματισμένοι) απαιτούμε σαφή και υπεύθυνη απάντηση. Εάν η κατάσταση συνεχιστεί οι εταιρείες θα υποστούν ανυπολόγιστη ζημία που θα αποτελεί ζημία και για τη χώρα. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ.
Η θέσπιση ανώτατων ορίων στην υπερωριακή εργασία και στις μετακινήσεις μας βρίσκει σύμφωνους ως φιλοσοφία. Θα πρέπει όμως να δίδετε το περιθώριο κατανομής αυτών, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και να μην περιορίζεται αυστηρά και απαγορευτικά στην οριζόντια κατανομή κατ΄άτομο. Στο σιδηρόδρομο που εργάζονται επί 24ωρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο και σε πανελλαδική δραστηριότητα η οριζόντια κατανομή κατ΄άτομο είναι αδύνατη και ανεφάρμοστη. 
Ζητάμε να δοθεί η δυνατότητα κατανομής σε επίπεδο εταιρείας και όχι κατ΄άτομο χωρίς σε καμία περίπτωση αύξηση του ανωτάτου ορίου που θα επέφερε οικονομική επιβάρυνση. 
Σας επισημαίνουμε ότι με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στο σιδηρόδρομο, αν αυτό εφαρμοστεί κατά γράμμα θα έχει ως αποτέλεσμα δυσμενέστατες συνέπειες για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου. 
Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία που επανειλημμένως έχει ζητηθεί εγγράφως τόσο από εμάς όσο και από τις Διοικήσεις των εταιρειών. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Το γεγονός της συνεχιζόμενης ασάφειας στο ζήτημα των Διοικήσεων είτε να αλλάξουν είτε να νομιμοποιηθούν οι υπάρχουσες, έχει οδηγήσει τους σιδηροδρομικούς στην μη ύπαρξη Σ.Σ.Ε. καθώς έχει λήξει νομικά από τον Αύγουστο.
Η μη ύπαρξη συνομιλητών για την προώθηση των διαπραγματεύσεων, με τις Διοικήσεις να δείχνουν το Υπουργείο και το Υπουργείο τις Διοικήσεις αρνούμενο πεισματικά και αναιτίως ακόμη και να μας δεχθεί, οδηγεί τους σιδηροδρομικούς στην ιδιωτικοποίηση χωρίς την ελάχιστη διασφάλιση της Σ.Σ.Ε. Αρκετές φορές έχει επιχειρηθεί από τις Διοικήσεις να προβούν σε μονομερή κατάργηση όρων της σύμβασης χωρίς αυτό να έχει επιτευχθεί έως σήμερα και οφείλεται εφόσον με δική σας ευθύνη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση να μην επιτρέψετε την κατάργηση (ολική ή μερική) της Σ.Σ.Ε. Πέραν αυτού η υπονόμευση συνεχίζεται καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ ασκεί τα καθήκοντά του προωθώντας όλες τις συμβάσεις πλην της Σ.Σ.Ε. καθώς αρνείται επιμόνως να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Παρά τα εμπόδια όμως η διαδικασία της διαπραγμάτευσης έχει προωθηθεί, πλην όμως υπάρχουν ζητήματα που αποτελούν προϋπόθεση για την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. και άπτονται της δική σας αρμοδιότητας. 
α) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ αρ.φυλ.176/16-12-2015) του νέου ενιαίου μισθολογίου υποχρεούστε με έκδοση ΚΥΑ να αντιστοιχίσετε τους βαθμούς που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό των εταιρειών στους αντίστοιχους βαθμούς που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο και αφορούν το επίδομα θέσης – αυξημένης ευθύνης. Επίσης, ζητάμε να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις στις προβλεπόμενες θέσεις ιεραρχίας που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί ή υπολείπονται. 
β) Ανθυγιεινό και επικίνδυνο. Η ΚΥΑ η οποία εκδόθηκε σε συνέχει του ν.4093 και επαναχορηγούσε το ανθυγιεινό και επικίνδυνο είχε αποδεδειγμένα λάθη και παραλήψεις και παρά το ότι έγιναν αποδεκτά και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας ουδείς ανέλαβε την ευθύνη να τα διορθώσει με αποτέλεσμα ίδιας ειδικότητας εργαζόμενοι να το δικαιούνται ανάλογα σε ποια εταιρεία εργάζονται. Με το νέο ενιαίο μισθολόγιο το λάθος αυτό συνεχίζεται για ένα ζήτημα που το οικονομικό κόστος είναι ασήμαντο να επικρατεί η αδικία και ανισότητα η οποία πρέπει να διορθωθεί. -

                 Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

          ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ                    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

1 σχόλιο:

 1. Αγαπητοί συνάδελφοι,
  Με αφορμή όλα όσα ζούμε στην Ελλάδα ,κυρίως τα τελευταία 6 χρόνια αλλά και παλαιότερα,θα σας διηγηθώ μία ωραία ιστορία!(Δεν είναι παραμύθι αλλά πραγματικότητα!)
  Στην Ιαπωνία εδώ και πολλά χρόνια, ο ανενεργός σιδηροδρομικός σταθμός Kami-Shirataki στο νησί Hokkaido συνεχίζει να λειτουργεί για έναν και μόνον επιβάτη:Mία μαθήτρια λυκείου,που ολοκληρώνει τις σπουδές της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  Ο λόγος που η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει μια τέτοια κίνηση θα σας συγκινήσει!
  Κάθε μέρα το τρένο κάνει μόνο 2 διαδρομές: Η πρώτη είναι όταν αυτή η ΑΝΩΝΥΜΗ κοπέλα πηγαίνει στο σχολείο της και η δεύτερη όταν γυρίζει από αυτό.
  Πριν από τρία χρόνια η επιβατική κίνηση στο Kami-Shirataki μειώθηκε σημαντικά, κάνοντας την διεύθυνση του σταθμού να διακόψει τα δρομολόγια στην συγκεκριμένη πόλη.Η περιοχή είναι πολύ απομονωμένη και λίγο πριν οι Ιαπωνικές Σιδηροδρομικές Γραμμές κλείσουν τελείως τον σταθμό,παρατήρησαν,ότι μια κοπέλα ήταν καθημερινή επιβάτης του τρένου.
  Στη συνέχεια αποφάσισαν να διατηρήσουν την συγκεκριμένη διαδρομή και να αναβάλουν το κλείσιμο του σταθμού έως ότου αποφοιτήσει η κοπέλα. Επιπλέον ,προσάρμοσαν τα δρομολόγια ανάλογα με το πρόγραμμα της μικρής μαθήτριας.
  Η μαθήτρια αναμένεται να αποφοιτήσει από το σχολείο στις 26 Μαρτίου του 2016.Μετά από αυτό ο σιδηροδρομικός σταθμός θα κλείσει οριστικά.
  Στην Ιαπωνία κατά πρώτον,δεν φαίνεται να αποτρέπεται,να αποφεύγεται(ας μην πω απαγορεύεται),η ερώτηση <>!!Ισως είναι γι'αυτό που ο <> δεν καθιστά <> της πατρίδας το ενδιαφέρον..Τότε λοιπόν δεν έρχεται εντελώς φυσικά αυτό που σχολίσε χρήστης του Facebook στη σελίδα του CCTV News <>???
  Τι μπορεί να κάνει η πατρίδα μου για μένα?
  Τι μπορώ να κάνω εγώ για την πατρίδα μου?
  Η μία ερώτηση δεν αποκλείει την άλλη!!Και οι δύο θέλουν μία απάντηση που να αξίζει τον κόπο...και στις δύο περιπτώσεις!!
  Υ.Γ:Μήπως τελικά ο Μέγας Ναπολέων είχε άδικο στην εκτίμησή του για την Ασία ,πως θα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο μέλλον??(Βλ. πχ ρόλο της Κινεζικής COSCO σήμερα, η εξάρτηση του υπολοίπου κόσμου από τις Κινέζικες αγορές).Μήπως,λέω μήπως , από την Ασία θα έρθει μια <> προς τα πράγματα που η Δύση,τυφλωμένη από τα πολλά <>,αδυνατεί να εφεύρει??

  ΑπάντησηΔιαγραφή