Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

Π. Πέρκα: Οι ενέργειες του υπ. Μεταφορών στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου

Στις ενέργειες του υπουργείου Μεταφορών στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η γ.γ. Μεταφορών Πέτη Πέρκα στην ημερίδα Shift2Rail.
Έτσι, η Ελλάδα, με στόχο να συμμορφωθεί με την οδηγία 2012/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το Μάρτιο του 2016, ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία τα ακόλουθα:α) Τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και τις δραστηριότητες σιδηροδρομικών μεταφορών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, που οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κράτος μέλος,
β)Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την έκδοση, την ανανέωση ή την τροποποίηση αδειών που προορίζονται για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια,

γ)Τις αρχές και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό και την είσπραξη τελών σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και την κατανομή της χωρητικότητας σιδηροδρομικής υποδομής.

Η ομιλία της Γ.Γ. Μεταφορών

Οι νέες δυνατότητες για την Ελλάδα,  η ανάπτυξη πολυεπίπεδων συμμαχιών στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη επηρεάζουν τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας μας και τις νέες προοπτικές ή κινδύνους. Σε αυτό το περιβάλλον τα δίκτυα μεταφοράς αγαθών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών αναδεικνύονται σε ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, είναι πυλώνας της ανάπτυξης που ζητά άμεσα λύσεις για να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και να αναδείξει την Ελλάδα σε κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου στη ΝΑ Ευρώπη.

Γενικότερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αναδυόμενη καινοτομία θα συμβάλλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου, καθιστώντας την αγορά της Ευρώπης ανταγωνιστική στην  αντίστοιχη ασιατική συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία και διατήρηση υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Θέλω να επισημάνω ότι στόχος του Υπουργείου είναι η τόνωση και ο καλύτερος συντονισμός των επενδύσεων στη σιδηροδρομική έρευνα, προετοιμάζοντας προτάσεις για την  πρώτη πρόσκληση που θα χρηματοδοτηθεί από το Shift2Rail.

Το SHIFT²RAIL είναι μια σημαντική προσπάθεια για τη διασύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου της έρευνας στις μεταφορές, με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, επιταχύνοντας την ενσωμάτωση νέων  τεχνολογιών, σε καινοτόμα σιδηροδρομικά προϊόντα και υλοποιώντας ταυτόχρονα τους στόχους της Ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020 και της ευρωπαϊκής πολιτικής των μεταφορών.

Αποτελεί μια άνευ προηγουμένου κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων του σιδηρόδρομου στην Ευρώπη να επενδύσουν από κοινού στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους επιβάτες, αλλά και τις επιχειρήσεις.

Για το σκοπό αυτό το SHIFT2RAIL επικεντρώνεται σε τρεις μεγάλες προκλήσεις:

1. Ενίσχυση της χωρητικότητας του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπίσει αυξημένη επιβατική και εμπορευματική ζήτηση.

2. Αύξηση της αξιοπιστίας της επόμενης γενιάς προϊόντων και λύσεων για να προσελκύσουν επιβάτες και επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

3. Μείωση κόστους της σιδηροδρομικής μεταφοράς για τους χρήστες και της δημόσιας επιδότησης  για τον φορολογούμενο.

Οι φιλόδοξοι αυτοί στόχοι  προτεραιοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο του 2011 για τις μεταφορές, επισφραγίζοντας την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου. Το Υπουργείο συμβάλλει στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.  

Το αντίστοιχο τμήμα εργάστηκε συγκροτημένα προκειμένου η χώρα να συμμορφωθεί με την οδηγία 2012/34 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το Μάρτιο του 2016.  Έτσι, ενσωματώνονται στην εθνική μας νομοθεσία:

α) Οι κανόνες που διέπουν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και τις δραστηριότητες σιδηροδρομικών μεταφορών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, που οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κράτος μέλος
β)τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την έκδοση, την ανανέωση ή την τροποποίηση αδειών που προορίζονται για σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην ελληνική επικράτεια

γ)οι αρχές και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον καθορισμό και την είσπραξη τελών σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και την κατανομή της χωρητικότητας σιδηροδρομικής υποδομής.

Αγαπητές κυρίες και κύριοι σύνεδροι, πήραμε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης και φιλοξενίας της ημερίδας για την παρουσίαση του πρώτου call του shift2rail, προκειμένου να επιτύχουμε τη  μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια με τον ερευνητικό χώρο και τους επαγγελματίες του κλάδου, ώστε να απαντήσουμε με αποτελεσματικότητα στις σημερινές προκλήσεις. 

metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου