Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

H ΠΟΣ ζητά την επιστροφή του 25% με την νέα εγκύκλιο για το ενιαίο μισθολόγιο


Πλήρης επιβεβαίωση της πληροφορίας που έγραψε το στέκι της έλξης,ενημερώνοντας ΕΓΚΥΡΑ και ΕΓΚΑΙΡΑ τους σιδηροδρομικούς. Η εγκύκλιος του ενιαίου μισθολογίου ΕΥΝΟΕΙ τους εργαζόμενους και αποκαθιστά την σε βάρος τους αδικία. Μένει να δούμε αν οι Διοικήσεις στον Όμιλο θα ανταποκριθούν στα αυτονόητα. Διαβάστε την επιστολή της Ομοσπονδίας 

Κύριοι,
Ενόψει:
της εφαρμογής του ν. 4354/2015 Κεφάλαιο Β' υπό τον τίτλο "Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις", 
του άρθρου 31 του ιδίου νόμου σύμφωνα με το οποίο "στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται νέο εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: "Για τους υπαλλήλους των φορέων της περίπτωσης 12, η αναστολή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου ισχύουν από 01-01-2013", 
της έκδοσης της ερμηνευτικής εγκυκλίου για το εν λόγω άρθρο, στην οποία αναφέρεται, ότι "Με την συγκεκριμένη διάταξη αποσαφηνίζεται πλήρως, ότι οι υπάλληλοι των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του ν. 3429/2005, οι οποίοι εντάχθηκαν στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου από 01-01-2013 υπέστησαν εκ νέου την προβλεπόμενη περικοπή του 25% του άρθρου 29 του ιδίου νόμου πέραν της πρώτης που είχαν υποστεί κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ίδιου νόμου",
σας αναφέρουμε, ότι η υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, την οποία υποστήκαμε από 01-01-2013 (νέα περικοπή του 25%) περιλαμβάνεται στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές μας και πρέπει να διατηρηθεί ως προσωπική διαφορά κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4354/2015. Τυχόν διαφορετική ερμηνεία είναι αντίθετη με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, αλλά και της ερμηνευτικής εγκυκλίου. 


 Για το Δ. Σ.  της Π.Ο.Σ.

              Ο Πρόεδρος                                    Ο Αναπλ.Γενικός Γραμματέας

                             ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ                      ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου