Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση 35 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ


Η ΓΑΙΑΟΣΕ, ως διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα ν. 3891/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 παρ.1 του Ν. 4313/2014, διαθέτει προς μακροχρόνια μίσθωση, τουλάχιστον 15 ετών με δυνατότητα επέκτασης
άλλων 15 ετών, 35 μεταλλικά οχήματα γενικού τύπου φορταμαξών και ειδικού τύπου Gbs.


Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ έως και την Τρίτη 27η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη προσφορά για μίσθωση οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα περιέχει την οικονομική προσφορά,  εγγυητική επιστολή και υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των συνθηκών του τόπου παράδοσης των οχημάτων και σε περίπτωση υπαναχώρησης του θα καταπέσει η εγγυητική.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το ετήσιο μίσθωμα που προσφέρει.

Η αξιολόγηση θα γίνει για κάθε ένα όχημα ξεχωριστά για το οποίο θα προκύψει ο πλειοδότης.

www.metaforespress.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου