Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Επιστολή απο ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Κύριοι,
Σε συνέχεια διαπραγματεύσεων με τις πλειοψηφίες των σωματείων ΠΕΠ και ΠΕΠΕ που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
στις 23 Οκτωβρίου 2018, υπογράφηκε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση εργασίας με διάρκεια ισχύος από 24  Οκτωβρίου 2018 έως και 23 Οκτωβρίου 2020. Ως παρατάξεις διαφωνήσαμε με την εν λόγω ΣΣΕ 2018-2020 κυρίως γιατί κατά την γνώμη μας αφαιρεί πολλά κεκτημένα του προσωπικού, προερχόμενα είτε λόγω προηγούμενων συμβάσεων είτε λόγω εθιμικού δικαίου, και εισάγει σοβαρές εργασιακές ανατροπές δημιουργώντας  ταυτόχρονα εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. 
Πάρα την εκφρασμένη διαφωνία μας ως προς την προτεινόμενη από την πλευρά σας ΣΣΕ, οι πλειοψηφίες των σωματείων μας συμφώνησαν και στις 23 Οκτωβρίου 2018, υπογράψατε την ΣΣΕ 2018-2020. ΣΣΕ που έχει ισχύ νόμου και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Ως εκ τούτου οφείλετε  να την εφαρμόσετε πιστά και οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εάν είναι επωφελής για τους εργαζόμενους. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας καλούμε να εφαρμόσετε την από 23-10-2018 ΣΣΕ  που υπογράψατε και ειδικότερα:

1) Να υπολογιστούν από 24-10-2018 οι τακτικές και οι δευτερεύουσες αποδοχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΣΣΕ και να αποδοθούν  άμεσα. 2) Η ημερομηνία καταβολής της μισθοδοσίας να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΣΣΕ και την κείμενη νομοθεσία το αργότερο εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα.  

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όσον αφορά τα τυχόν υπόλοιπα κανονικών αδειών του προσωπικού του έτους 2018, που δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη της Διοίκησης, οφείλετε να εφαρμόσετε άμεσα τα προβλεπόμενα από την εργατική νομοθεσία. 

Για την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΞΗΣ 
(ΣΥ.Π.Ε)

1.Συρόπουλος Σπύρος
2.Κλίτσας Γεώργιος


Για την  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
(ΔΑΚΕ -ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ )

1.Πλατιάς Ιωάννης 
2.Γέργος  Γρηγόριος
3.Αδαμοπούλου Σταματία


Για την  ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΕΣΑΣ-ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ )

1.Αντωνίου  Γεώργιος
2.Χαχάμης Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου