Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

Έως τα τέλη του 2026 η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου της Hellenic Train. Οι αρμοδιότητες του Αθ. Ζηλιασκόπουλου

 Νέο διοικητικό συμβούλιο απέκτησε η Hellenic Train, η θητεία του οποίου ορίστηκε έως τα τέλη του 2026. Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο (πρόεδρος), τον Roberto Rinaudo
(διευθύνων σύμβουλος) και τους / τες Mirco Di Marcantonio, Francesco Cacciapuoti και Katia Babusci (μέλη).

Η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατέθηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο, ενώ ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανέλαβε τα κάτωθι:

Εσωτερικός έλεγχος

Ο Πρόεδρος εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει τον επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι διατίθενται επαρκείς πόροι/προϋπολογισμός για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και καθορίζοντας τη δομή των αμοιβών σύμφωνα με την πολιτική αμοιβών της εταιρείας, και αποφασίζει για τις κατευθυντήριες γραμμές εσωτερικού ελέγχου.

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το καθήκον/αρμοδιότητα να συντονίζει το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θεσμικές Σχέσεις

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συντονισμό με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκπροσωπεί την εταιρεία στις θεσμικές σχέσεις της προς τον μέτοχο, τη μητρική εταιρεία, τις κυβερνητικές αρχές, τις επιχειρηματικές κοινότητες κλπ. και υποστηρίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στην επίβλεψη και τον συντονισμό της υλοποίησης του στρατηγικού και επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας, όπως αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, για θέματα και πρωτοβουλίες που αφορούν στην μεταφορά εμπορευμάτων και την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).


Φ. Φωτεινός -metaforespress.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου