Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Όπως μας ενημέρωσε  ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης εκπρόσωποςεργαζομένων στον ΟΣΕ την επόμενη Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει το ΔΣ του Οργανισμού  με θέματα ημερήσιας διάταξης 


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1067
1.- Χρεώσεις για απασχόληση προσωπικού σε ΕΕΣΣΤΥ.
        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)   
2.- Έκδοση εταιρικών χρεωστικών καρτών από την ALPHA BANK
        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)   
3.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Προσωπικού  ΟΣΕ  έτους 2017.                                                     
        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   
4.- Νέα κατανομή οργανικών θέσεων σε Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Τμήματα του ΟΣΕ.
        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   
5.-Διαδικασία πλήρωσης της κενής οργανικής θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης       
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   
6.-Χορήγηση  άδειας  άνευ  αποδοχών  στην  ΠΟΛΙΤΟΥ  Δέσποινα  του  Μιχαήλ,        
   (ΑΜ : 110068), Μηχανικό Π.Ε. του Κλάδου Μηχανικών
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)              
             7.-Έγκριση Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», (Α.Δ. 1604).
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)  
8.-Κατάργηση της Ισόπεδης Διάβασης (Ι.Δ.) στη Χιλιομετρική Θέση  (Χ.Θ.) 223+520 της γραμμής Πειραιά – Πλατέως (Π-Π).
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)   
9.-Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης  Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής /Τμήμα Έδεσσας , (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΕΔ).  
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  
10.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 28866) με αριθμό διακήρυξης 16030 που αφορά το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης τριάντα τεσσάρων (34) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ.) του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό».
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  
11.-Έγκριση του αποτελέσματος και κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 26009) με αριθμό διακήρυξης 16007/06-09-2016 για την προμήθεια «ανταλλακτικών ΑΣΙΔ», συνολικής αξίας #238.229,00#χωρίς Φ.Π.Α και #295.403,96# με ΦΠΑ 24 %.
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  
          
12.- Ανακοινώσεις.
                            
        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου