Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Πως υπολογίζονται οι εισφορές για το εφάπαξ σε νέους και παλιούς ασφαλισμένους - Πως υπολογίζεται για τους νέους ασφαλισμένους

Πολλοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1.1.1993 μας έχουν κατά καιρούς απευθύνει ερωτήματα για το πως υπολογίζονται οι εισφορές που παρακρατούνται απο την μισθοδοσία
μας για το εφάπαξ (Ταμείο Πρόνοιας), καθώς και πως υπολογίζεται αυτό για
τους νέους ασφαλισμένους.


Για την έγκυρη ενημέρωση τους, αναφέρουμε τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών καθώς και πως υπολογίζεται το εφάπαξ για τους μετά την 1.1.93 ασφαλισμένους.


Εισφορές για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992

1. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για την ασφάλιση τους εισφορά 4% που υπολογίζεται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και δευτερευουσών απολαβών τους.

Ως δευτερεύουσες απολαβές των ασφαλισμένων γενικά είτε πραγματοποιούνται αυτές είτε όχι, καθορίζονται υποχρεωτικά για τον υπολογισμό της πιο πάνω εισφοράς, οι ακόλουθες, που υπολογίζονται επί των βασικών μισθών και του κάθε είδους επιδόματος το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.

  • Ποσοστό 70% για το προσωπικό των κλάδων Προσωπικού  Έλξης, Προσωπικού Αμαξοστοιχιών και Οδηγών Αυτοκινήτων, δηλαδή για τους Μηχανοδηγούς, βοηθούς μηχανοδηγού Α΄, βοηθούς μηχανοδηγού Β΄, Προϊσταμένους Γραφείου Προσωπικού Αμαξοστοιχιών, Αρχιελεγκτές, Ελεγκτές, Προϊσταμένους Αμαξοστοιχιών, Συνοδούς Αμαξοστοιχιών και οδηγούς Αυτοκινήτων. Παράδειγμα 4% x 70% = 2,8% Άρα συνολικό ποσοστό κράτησης 4%+2,8%=6,8%
  • Ποσοστό 50% για τους Μηχανοστασιάρχες Έλξης και τους Αμαξοστασιάρχες. Παράδειγμα 4% x 50% = 2% Άρα συνολικό ποσοστό κράτησης 4%+2%=6%
  • Ποσοστό 30% για όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Παράδειγμα 4% x 30% =1,2% Άρα συνολικό ποσοστό κράτησης 4%+1,2%=5,2%

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί από τον ΟΣΕ σε άλλες υπηρεσίες ανήκουν στην κατηγορία 1.3 και έχουν συνολικό ποσοστό κράτησης 5,2%.

Για το εργατοτεχνικό προσωπικό γενικά, ως βασικός μισθός θεωρείται το 30πλάσιο του βασικού ημερομισθίου μαζί με τα επιδόματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος.

2. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν επίσης για την ασφάλιση τους εισφορά 3% που υπολογίζεται επί των χορηγούμενων ετησίως δώρων και του επιδόματος αδείας.  Στο ποσό εισφοράς του ασφαλισμένου που έχει υπολογιστεί  από το επίδομα αδείας, καταβάλλεται εισφορά εργοδότη σε ποσοστό 75%.

3. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν επίσης εφάπαξ εισφορά που είναι ίση με τη διαφορά του μισθού ενός μηνός που λαμβάνουν και του μισθού ενός μηνός που διαμορφώνεται μετά την αύξηση του μισθού.λόγω βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης. II. λόγω χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

4. Εισφορά εργοδότη ποσοστό 75% επί του συνόλου των εισφορών του ασφαλισμένου

Εισφορές για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993

Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για την ασφάλιση τους εισφορά 4% . Οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, εξαιρουμένων των εκτάκτων παροχών λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειάς του.


Πότε χορηγείται το εφάπαξ 

Δικαίωμα εφάπαξ βοηθήματος έχουν οι ασφαλισμένοι του Τομέα, παλαιοί και νέοι, εφόσον έτυχαν κύριας σύνταξης γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις κατά περίπτωση:


1. Παραίτηση

Ηλικία 50 ετών και 20 έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
Χωρίς όριο ηλικίας και 20 έτη ασφάλισης στον Τομέα, εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 1902/1990 και των άρθρων 9 και 2 του ν. 1976/1991.
Χωρίς όριο ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης στον Τομέα οι έγγαμες γυναίκες, οι χήρες με ανήλικα παιδιά και οι διαζευγμένες με ανήλικα παιδιά.


2. Απόλυση

Χωρίς όριο ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης στον Τομέα.


3. Απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ή λόγω ορίου ηλικίας

Χωρίς όριο ηλικίας και 10 έτη ασφάλισης στον Τομέα. Το τελευταίο έτος θεωρείται πλήρες, εάν ο ασφαλισμένος υπεβλήθη σε κρατήσεις για ένα εξάμηνο.
Χωρίς όριο ηλικίας και ετών ασφάλισης στην περίπτωση ατυχήματος που προήλθε από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας της εργασίας, που επιφέρει ολική ή μερική ανικανότητα ή λόγω φυματίωσης.


4. Θάνατος

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ο οποίος έχει 9 έτη και 6 μήνες ασφάλισης στον Τομέα, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος τα πρόσωπα που δικαιούνται και σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από βίαιο συμβάν στην υπηρεσία, ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης στον Τομέα, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος τα πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξης εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και τα παιδιά του, ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.
Ο επιζών σύζυγος δικαιούται τη μερίδα του από το εφάπαξ βοήθημα, εφόσον συζούσε με την αποβιώσασα σύζυγο του τα δέκα (10) τελευταία έτη προ του θανάτου της. Η συμβίωση πρέπει να αποδεικνύεται και με ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων, αλλιώς το βοήθημα περιέρχεται εξ ολοκλήρου στα παιδιά της.
Για την περίπτωση θανάτου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3996/2011, ΦΕΚ 170, 5/8/2011, Άρθρο 82, παρ. 2, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 των άρθρων 38 και 56 του Ν. 2084/92, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παρ. 5α, β του άρθρου 16 του Ν. 2556/1997, προστίθεται η εξής διάταξη: στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει κατά το χρόνο θανάτου του εικοσαετή τουλάχιστον ασφάλιση στον οικείο φορέα πρόνοιας ( ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς) το βοήθημα αυτό καταβάλλεται στους γονείς, αδερφούς/ές του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος. Ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ.


Πως υπολογίζεται το εφάπαξ (για τους ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993)

Το εφάπαξ βοήθημα των νέων ασφαλισμένων ισούται με το γινόμενο του 70% των συντάξιμων αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

Το στέκι της έλξης - Το blog των μηχανοδηγών 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου