Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Στις 16 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος για ΤΡΑΙΝΟΣΕ. H επιστολή ΤΑΙΠΕΔ

Στις 16 Σεπτεμβρίου, έως τις 17.00, “κληρώνει” για την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Την συγκεκριμένη ημερομηνία όρισε το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων για την εκδήλωση αρχικού ενδιαφέροντος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Tου Φώτη Φωτεινού - metaforespress.gr
Εντύπωση προκαλούν οι προδιαγραφές για την οικονομική επιφάνεια, αφού για να συμμετάσχει κάποιος στη διαδικασία, εάν είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει
τα ιδία κεφάλαια των 3 τελευταίων χρήσεων να ξεπερνούν τα 100 εκατ. και εάν πρόκειται για fund, το ποσό των κεφαλαίων της τελευταίας χρήσης να ξεπερνά τα 200 εκατ. Με τον τρόπο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ αποκλείει την συμμετοχή σε "μικρές" σιδηροδρομικές και άλλες εταιρείες. 
Τι αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ιδρύθηκε το 2005, ως θυγατρική του ΟΣΕ Α.Ε. ("ΟΣΕ"). Το Δεκέμβριο του 2008, η κυριότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταβιβάστηκε στο Δημόσιο. 
Σκοπός της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και η μεταφορά με λεωφορεία ή η συνδυασμένη μεταφορά επιβατών και φορτίων και η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) πάσης φύσεως.
Ο ΟΣΕ (ο οποίος ανήκει κατά 100% στο Δημόσιο), υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής της Ελληνικής Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής υποδομής, την κατασκευή και ανάπτυξη νέας υποδομής, τη ρύθμιση και την ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και όσων αρμοδιοτήτων προβλέπονται από την εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Το τροχαίο υλικό, το οποίο προς το παρόν ανήκει στον ΟΣΕ, θα μεταβιβαστεί στο Δημόσιο, ενώ η συντήρηση του τροχαίου υλικού, η οποία προς το παρόν παρέχεται από τον ΟΣΕ, είναι ήδη υπό μεταβίβαση μέσω απόσχισης από τη μητρική (spin off), στην "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε." (''ΕΕΣΣΤΥ''), μία νεοσυσταθείσα εταιρεία η οποία ανήκει κατά 100% στο Δημόσιο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης (spin off), η ΕΕΣΣΤΥ θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία που θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης σε τροχαίο υλικό.
Σημειώνεται ότι, πρόθεση του Δημοσίου είναι να προβεί και στην ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣΣΤΥ.
Ποιες συμβάσεις θα υπογράψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πριν την πώληση
Προβλέπεται ότι, πριν την ολοκλήρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συνάψει τις εξής συμβάσεις:
(i) πενταετή σύμβαση Υποχρέωσης Παροχής Δημόσιων Υπηρεσιών (ΥΔΥ) με το Δημόσιο, για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών, έναντι ετήσιας αμοιβής που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα εκατομμυρίων (€ 50.000.000),
(ii) σύμβαση πρόσβασης (track access) με τον ΟΣΕ, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής,
(iii) μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού με τον ΟΣΕ, υπό την τρέχουσα ιδιότητά του ως κυρίου του τροχαίου υλικού,
(iv) μακροχρόνια σύμβαση υπηρεσιών συντήρησης με την ΕΕΣΣΤΥ για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, και
(v) μακροχρόνια συμφωνητικά για τη μίσθωση επιλεγμένων ακινήτων.
Τα κεφάλαια που πρέπει να έχει ο υποψήφιος επενδυτής
Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποδείξει:
-εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι ο μέσος όρος των ετήσιων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων (υπολογιζόμενων ως το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων ενεργητικού μείον το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων παθητικού) ("Ίδια Κεφάλαια") των πλέον πρόσφατων τριών (3) ελεγμένων εταιρικών χρήσεων υπερέβη το ποσό των Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€ 100.000.000).
Το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων για τους ανωτέρω υπολογισμούς θα εξάγεται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
-εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή επιχειρηματικών συμμετοχών (fund), ότι το ποσό ενεργών και μη επενδυμένων / μη δεσμευμένων κεφαλαίων της πλέον πρόσφατης οικονομικής χρήσης υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (€ 200.000.000).
Στην περίπτωση κοινοπραξίας, τα χρηματοοικονομικά κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται από κάθε μέλος της κοινοπραξίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στην κοινοπραξία, όπως προσδιορίζεται στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου