Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ο συνάδελφος Ζαβογιάννης Βασίλης εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μας έστειλε και δημοσιεύουμε την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου


1.  Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων έτους 2015. 
2. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της εταιρείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών.
3. Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στο Τμήμα Εμπορευμάτων Θριασίου.
4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για τους συρμούς που χρησιμοποιούνται στις Προαστιακές διαδρομές Πειραιά – Α.Ι. Ρέντη – Αφιδνών, Αφιδνών –Χαλκίδας, Αθηνών – Χαλκίδας, Αθηνών – Άνω Λιοσίων, Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών – Α. Λιοσίων και Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών – Κιάτου.
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και Τροχαίου Υλικού για τους συρμούς Πελοποννήσου και των λεωφορείων Αμαξοστασίων Ασπροπύργου (Θριάσιο) και Πάτρας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
6. Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
«Θέμα 1ο: Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας λόγω λήξης την 04.10.2015 της ισχύουσας σύμβασης με τον υφιστάμενο εσωτερικό ελεγκτή της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Θέμα 2ο:  Διάφορα θέματα –Ανακοινώσεις».


7. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις.
Ενημέρωση για την αποστολή αιτήματος προς την Ελληνική Αστυνομία για την εκ μέρους της παροχή υπηρεσιών  προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (διάθεση 10 ένστολων αστυνομικών) με καταβολή ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3938/2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου