Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Χρειάστηκε να διαμαρτυρηθεί δημόσια το στέκι της έλξης για να δοθεί προς ενημέρωση των εργαζομένων η ημερήσια διάταξη του ΔΣ του ΟΣΕ από τον εκπρόσωπο μας σε αυτό, συνάδελφο Θανάση Λεβέντη. Το ΔΣ συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στην Καρόλου με θέματα
ημερήσιας διάταξης 


1 -Εναρμόνιση του Καταστατικού του ΟΣΕ προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2-Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμών.

3 - Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 1ου Εξαμήνου 2019 με βάση τα Δ.Π.Χ.Π, για την Εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ & των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ΟΣΕ

4 -Έγκριση ανάθεσης του έργου «Καθαρισμός των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου» με τη διαδικασία του άρθρου 269 του ν. 4412/16, καθώς και έγκριση για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό διακήρυξης 19004 για την ανάθεση σε Ανάδοχο του ιδίου έργου.

5. -Ορισμός εκπροσώπου του ΟΣΕ ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Εύβοιας.

6-Ορισμός εκπροσώπου του ΟΣΕ ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου