Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ : Hμερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα της ημερήσιας διάταξης :


  • Έγκριση των υπ' αριθ. 07Α/ 20-09-2022, 07Β/ 29-09-2022 και 07Γ/ 10-11-2022 πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής αξιολόγησης, την οικονομική αξιολόγηση, την αποσφράγιση καθώς και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 16453) με αριθμό διακήρυξης 20046/2022 για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Υλοποίησης και Λειτουργείας του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ Α.Ε. για δέκα τέσσερις (14) μήνες».

  •  Έγκριση των υπ' αριθμ. 08Α-1/25.11.2022 και 08Β/28-11-20022 πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) που αφορούν την νομιμοποίηση του πρακτικού 08Α της τεχνικής αξιολόγησης και της οικονομικής αξιολόγησης της προσφοράς, του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 169880) με αριθμό διακήρυξης 20051/22.09.2022 που αφορά το έργο «Αντικατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού ανίχνευσης συρμών στα τμήματα του Σιδηροδρομικού Δικτύου Αχαρναί - Οινόη - Χαλκίδα και Ευαγγελισμός - Ν. Πόροι - Λεπτοκαρυά και ενσωμάτωση νέων λειτουργιών στην Τηλεδιοίκηση του ΚΕΚ ΣΚΑ».

  •  Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: «Καθαρισμός των Συγκροτημάτων του ΟΣΕ ΑΕ (Μέγαρο Καρόλου 1-3, Εκπαιδευτικό Κέντρο ΟΣΕ ΑΕ (ΚΕΚ), Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Κεντρική Αποθήκη Υλικού (ΚΑΥΛ) Δηλαβέρη 2 Πειραιάς, Τμήμα Μεταλλικών έργων & Μηχανημάτων Γραμμής Τομέα Βόλου)».
  •  Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζομένους συνεπεία εκτάκτων αναγκών. 
  • Ανακοινώσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου