Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει αύριο το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης : 
  • Έγκριση του υπ’ αριθμ. 21Γ/29.11.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) με το οποίο αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για την επιλογή του προσωρινού μειοδότη και η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 157785) με αριθμό διακήρυξης 20026/15.04.2022 που αφορά την «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο τριών αστέρων (Β' κατηγορίας ή ανωτέρας) στην Θεσσαλονίκη για την κάλυψη αναγκών κατακλίσεως προσωπικού του ΟΣΕ ΑΕ».
  • Έγκριση του υπ' αριθμ. 15Α/05.12.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς, του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 172784) με αριθμό διακήρυξης 20033/10.11.2022 που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής - Διορθωτικής Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των Σιδηροδρομικών Συστημάτων του Θριασίου πεδίου (Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός)». 
  • Έγκριση του τεύχους διακήρυξης του ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΊΚΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΊΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Σ.Σ. Α.Ι.ΡΕΝΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ,ΟΡΦΕΩΣ,ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ».
  • Παροχή υπηρεσιών στην ειδικότητα Κλειδούχου.
  • Ματαίωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και επανασχεδιασμός της μελέτης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Δ. 2121).
  • Ματαίωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και επανασχεδιασμός της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΙΟΥ-ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ» (Α.Δ. 2112).
  • Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου