Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Ο συνάδελφος Ζαβογιάννης μας έστειλε τα θέματα της επερχόμενης συνεδρίασης του ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Σε ένα απο αυτά λύνεται και το τυπικό θέμα της αλλαγής βαθμού των μηχανοδηγών που ήρθαν απο τον Προαστιακό στην έλξη το 2007 .
Αναλυτικά τα θέματα >


ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ακύρωση του υπ’ αριθμ. 1 Προσωρινού Τίτλου Μετοχών της εταιρείας και έκδοση νέων προσωρινών τίτλων μετοχών.
2. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της έβδομης (7ης) Εταιρικής χρήσης (01.01.2012-31.12.2012) της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και της οικείας διαχειριστικής έκθεσης και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της έβδομης (7ης) εταιρικής χρήσης.
3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 27/6/2013 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
«Θέμα 1ο: Έγκριση α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2012-31.12.2012) και β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2012 έως 31/12/2012).
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την έβδομη (7η) διαχειριστική χρήση  (από 01/01/2012 έως 31/12/2012).
Θέμα 3ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την έβδομη (7η) διαχειριστική χρήση (από 01/01/2012 έως 31/12/2012) και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη όγδοη  (8η) διαχειριστική χρήση  (από 01/01/2013 έως 31/12/2013).
Θέμα 4ο: Επικύρωση διορισμού μελών Δ.Σ., κατόπιν της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπ’ αριθμ. 16170/1698/04-04-2013 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 142/04-04-2013).
Θέμα 5ο: Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
Θέμα 6ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις».

4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού/διεθνούς Διαγωνισμού «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ»
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού/διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για τους προαστιακούς συρμούς Πειραιώς-Αθηνών-Οινόης-Χαλκίδας, Αεροδρομίου-Κιάτου, Αεροδρομίου-Α.Λιοσίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ».
6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και τροχαίου υλικού για τους συρμούς Πελοποννήσου και τα λεωφορεία Αμαξοστασίων Ασπροπύργου και Πάτρας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007).
7. Κατακύρωση διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την ανάθεση των υπηρεσιών εκμετάλλευσης των εστιατορίων – κυλικείων των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
8. Ανάπτυξη εκδρομικού σιδηροδρομικού τουρισμού - Έγκριση πιλοτικής συνεργασίας μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και Πρακτορείου At Holidays για το έτος 2013

9. Έγκριση ένταξης βοηθών Μηχανοδηγών στο βαθμό Μηχανοδηγού

10. Λήψη απόφασης επί της από 28-05-2013 υποβληθείσας Ένστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1631434/27.05.2013 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Δ-1303/2013 «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».
11. Ενημέρωση για τη νέα καθημερινή υπηρεσία ολοκληρωμένων Door-to-Door (πόρτα-πόρτα) μεταφορικών υπηρεσιών εμπορευματοκιβωτίων στη διαδρομή Θριάσιο-Θεσσαλονίκη-Θριάσιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.- Έγκριση διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών α) για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια/αγορά εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ.20894/1602, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007), β) για την επιλογή αναδόχου για τη μίσθωση εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007), και γ) για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2α και 3 και το άρθρο 10 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007).
12. Έγκριση τροποποίησης της από 06-05-2010 Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου του  Διευθυντή Προσωπικού Ελέγχου και Κίνησης Αμαξοστοιχιών της εταιρείας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

13. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

1 σχόλιο:

  1. Η ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή