Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Ενστάσεις Ελλάδας, σε οδηγίες της ΕΕ, για τη διαχείριση του σιδηροδρομικού τομέα

Ενστάσεις διατύπωσε η Ελλάδα σε κάποιες, υπό διαμόρφωση, οδηγίες για τη διαχείριση του σιδηροδρομικού τομέα. Οι ενστάσεις αυτές, όπως διατυπώθηκαν από τον αν. υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, έχουν να κάνουν με
την αποσαφήνιση των διακριτών αρμοδιοτήτων μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών και των Διαχειριστών Υποδομής, αλλά και στον υπολογισμό των Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (PSO) για χώρες, όπως η Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Χ. Σπίρτζης δήλωσε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις προτάσεις και δράσεις για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου στην Ευρώπη, τις σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα γειτονικά κράτη και τους Ευρω - Ασιατικούς άξονες.

Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτών των αρχών, κατατέθηκαν οι επιφυλάξεις της ελληνικής αντιπροσωπείας, αναφορικά με την πρόταση Οδηγίας για τη διαχείριση του σιδηροδρομικού τομέα (governance).
«Θα θέλαμε όμως να εκφράσουμε τη γενική μας επιφύλαξη, ως προς τη χρονική στιγμή που αυτή η πρόταση προωθείται, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η εφαρμογή της προηγούμενης αναδιατύπωσης της Οδηγίας σε ορισμένα Κράτη μέλη.

Κατά συνέπεια δεν υπάρχει το ασφαλές χρονικό περιθώριο, κατά το οποίο θα μπορούσε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας αυτής και να αξιοποιηθεί η συναφής εμπειρία.

Οι Ρυθμιστικές Αρχές θα πρέπει να έχουν καθοριστικό, αλλά σαφώς διακριτό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος και ο ρόλος αυτός μπορεί να ενισχυθεί, αλλά όχι σε βάρος της ανεξαρτησίας των Διαχειριστών της Υποδομής», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός.

Αναφορικά με την πρόταση κανονισμού για τις Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας (PSO), ο αν. υπουργός δήλωσε ότι η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχισθούν οι εργασίες, ώστε το τελικό κείμενο να λαμβάνει υπ’ όψη τις διάφορες απόψεις που έχουν εκφραστεί από τα Κράτη-Μέλη.

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει έντονη ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή μερικών διατάξεων του Κανονισμού για ορισμένα κράτη - μέλη με μικρή σιδηροδρομική αγορά και ειδικότερα κράτη, όπου το δίκτυο είναι κάτω του 1% του συνόλου του δικτύου της Ευρώπης.

Για τα κράτη αυτά, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στο καθεστώς των «Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας» που συζητούνται στην Ε.Ε., μπορεί να μην περιορίζονται στους σιδηροδρόμους, αλλά να έχουν προεκτάσεις που θα θίγουν ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, όπως είναι η ανεργία, η διατήρηση εθνικών δομών, ακόμη και η διασφάλιση της παροχής, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος.

«Θεωρούμε ως εκ τούτου ότι όλα τα Κράτη Μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εργασθούν από κοινού ώστε να εξευρεθούν οι πλέον ικανοποιητικές λύσεις για όλα τα μέρη», ανέφερε ο Χρ. Σπίρτζης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου