Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Ο συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης εκπρόσωπος εργαζομένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ μας έστειλε και δημοσιεύουμε την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου.Διαβάζουμε :
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της Οργανωτικής Εγκυκλίου 01/2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οργανωτική Εγκύκλιο 01/2013, με την προσθήκη «Τμήματος Μελετών - Προγραμματισμού Εκμετάλλευσης και Διαλειτουργικότητας» στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών.

2. Έγκριση παράτασης της διάρκειας των Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου χρόνου της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και του Διευθυντή Ασφάλειας & Διαχείρισης Κρίσεων (ΔΑΣΦ) της εταιρείας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών. (εξ’ αναβολής από την προγραμματισθείσα για την 29η Απριλίου 2015 συνεδρίαση).

3.  Έγκριση σύναψης συμβάσεως μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΟΣΕ Α.Ε. για τη μίσθωση οδικών μέσων.
4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του Τροχαίου Υλικού για τους Διαπεριφερειακούς Συρμούς του άξονα Πειραιώς-Αθηνών προς Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Καλαμπάκα, καθώς και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ  στο Μηχανοστάσιο Α.Ι. Ρέντη, στο Γ.Τ.Τ. 1 (Σίνα), στο Θριάσιο Πεδίο και στο Ικόνιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Προσωπικού Ελέγχου και Κίνησης Αμαξοστοιχιών (ΔΙΠΕΚΑΜ) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. επί των αμαξοστοιχιών του προαστιακού δικτύου Αθηνών με προσωπικό φύλαξης (security), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).
6. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1602, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).  
7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών Πετρελαιοδοτήσεων για το Μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Φ32/οικ.20893/1602, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).
8. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε ξενοδοχείο του Κιάτου.
9. Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων.
10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.


Για την ακρίβεια,                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ                                                                     ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                         ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                                                                                       


ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου