Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

To κοινό υπόμνημα μηχανοδηγών - ηλεκτροδηγών για το ασφαλιστικό!

Το κοινό υπόμνημα που κατέθεσαν τα Σωματεία της ΠΕΠΕ,ΣΗΕΚ και η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ για το ασφαλιστικό! Ένα υπόμνημα που αναλύει την ιδιαιτερότητα του επαγγελματός μας και ζητά ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Διαβάζουμε : 
Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 4336/2015, έγιναν παρεμβάσεις
– αυξήσεις στα όρια ηλικίας όλων των ασφαλισμένων, όλων των ασφαλιστικών φορέων ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.  Είναι βέβαιο ότι υπό το κράτος της ασφυκτικής πίεσης του χρόνου νομοθέτησης, τα ρυθμιζόμενα θέματα αντιμετωπίσθηκαν με οριζόντια λογική, που δεν επέτρεπε την εξέταση ιδιαιτεροτήτων που υπήρχαν και υπάρχουν σε αρκετές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα εργαζόμενες σε δύσκολες συνθήκες ομάδες ασφαλισμένων, να πλήττονται βάναυσα, με τρόπο που προφανώς αντιβαίνει σε οποιαδήποτε στοιχειώδη κοινωνικοασφαλιστική λογική.  Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση την υπ΄ αριθμ. Φ 10221/οικ. 26816/929 (ΦΕΚ 2778 τ.β.) Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που καθορίσθηκαν οι βαριές και ανθυγιεινές εργασίες (νέος πίνακας βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών που ισχύει από 1-1-2012), εντάχθηκαν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι «οδηγοί οχημάτων σταθερής τροχιάς» (ηλεκτροδηγοί αλλά και μηχανοδηγοί ΤΡΑΙΝΟΣΕ) που αποτελούν μεγάλη και βασική κατηγορία των εργαζομένων μας.  Είναι δε γνωστό ότι η σχηματική χρονική ένταξη μιας κατηγορίας στα βαρέα, στην ουσία δεν αποτελεί και ουσιαστική έναρξη παροχής εργασίας υπό τις δυσμενείς συνθήκες, που επιφέρουν την πρώϊμη γήρανση, αλλά αναγνώριση της επί μακρόν υπέρμετρης καταπόνησης του οργανισμού των εργαζομένων λόγω των ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών παροχής της εργασίας.  Σ΄ αυτές λοιπόν κυρίως τις κατηγορίες, όπως ελέχθη, έχουμε σημαντικότατες και υπέρμετρες αυξήσεις ορίων ηλικίας.

Παραθέτουμε δύο παραδείγματα εργαζομένων μας στα οποία με σαφήνεια αποτυπώνονται οι δυσμενέστατες επιπτώσεις από τις πρόσφατες αυξήσεις ηλικιακών ορίων:

Παράδειγμα 1

Ασφαλισμένος μηχανοδηγός-ηλεκτροδήγος προ του 1983, (ήδη χαρακτηρίζεται ως υπαγόμενος στα βαρέα).
Πρώτη ασφάλιση Μάιος 1979.  Με τις προηγούμενες διατάξεις έξοδος τον Απρίλη του 2016 σε ηλικία 54 ετών. (συνταξιοδοτείτο με 35ετία άνευ ορίου ηλικίας).
Με τις νέες διατάξεις έξοδος το 2023 σε ηλικία 61 ετών και με 43 χρόνια πραγματικής εργασίας


Παράδειγμα 2
Ασφαλισμένος μηχανοδηγός-ηλεκτροδήγος μετά το 1983, (ήδη χαρακτηρίζεται ως υπαγόμενος στα βαρέα).
Πρώτη ασφάλιση το 1986 (σε ηλικία 16 ετών). 
Με τις νέες διατάξεις έξοδος 62 ετών με 46 χρόνια πραγματικής εργασίας
Είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι μας, που στην πλειονότητά τους είναι ασφαλισμένοι πρώην ειδικών ταμείων (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΗΣΑΠ) και δεν έχουν το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς συνταξιοδότησης των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων που έχουν οι με αντίστοιχες ειδικότητες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, μέχρι πρότινος στην ουσία «εκαλύπτοντο», τουλάχιστον οι πρωτοασφαλισμένοι πριν την 1-1-1983, ασφαλιστικά, από τη συνταξιοδότησή τους με 35ετή ασφάλιση άνευ ορίου ηλικίας, κάτι που πλέον δεν ισχύει.  Πρέπει δε να επισημάνουμε ότι η διαφορετικότητα των παλαιοτέρων ρυθμίσεων στηρίζονταν στις πολύ υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλαμε και συνεχίζουμε να καταβάλλουμε στον ασφαλιστικό μας φορέα, οι οποίες κατά πολύ υπερβαίνουν και αυτές που οι ασφαλισμένοι στα βαρέα καταβάλλουν.  Από τους παρατιθέμενους πίνακες αποδεικνύονται με σαφήνεια οι ισχυρισμοί μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ                               (ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ                 (ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΡΕΩΝ)
ΠΟΣΟΣΤΑ                     ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΙΝ                   ΤΗΝ                   ΕΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ                    ΕΝΤΑΞΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ                     ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΙΝ                   ΤΗΝ                   ΕΝΤΑΞΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ                    ΕΝΤΑΞΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
13,33%
13,33%

ΕΡΓΟΔΟΤΗ (βαρέα: +1,40 π.μ.)
14,73%
14,73%
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
6,67%
6,67%

ΑΣΦ/ΝΟΥ (βαρέα: +2,20 π.μ.)
8,87%
8,87%
ΣΥΝΟΛΟ
20%
20%

ΣΥΝΟΛΟ
23,6%
23,6%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Από 1/1/2013
Από 1/1/2016
Από 1/1/2019
Από 1/1/2022

ΕΡΓΟΔΟΤΗ (25%)
22,083%
19,165%
16,2475%
13,33%

ΑΣΦ/ΝΟΥ (11%)
9,9175%
8,835%
7,7525%
6,67%

ΣΥΝΟΛΟ (36%)
32,0005%
28%
24%
20%ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΛΤΑ ή ΟΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Από 1/1/2013
Από 1/1/2016
Από 1/1/2019
Από 1/1/2022
ΕΡΓΟΔΟΤΗ (24%)
21,3325%
18,665%
15,9975%
13,33%
ΑΣΦ/ΝΟΥ (11%)
9,9175%
8,835%
7,7525%
6,67%
ΣΥΝΟΛΟ (35%)
31,25%
27,5%
23,75%
20%

Όπως σαφώς αποδεικνύεται οι εισφορές που καταβάλλουμε εμείς και οι εργοδότες μας ήταν σχεδόν διπλάσιες αυτών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ στο κοινό καθεστώς, για τους ασφαλισμένους δε του ΙΚΑ οι εισφορές βαρέων έχουν πρόσθετο συνολικό ποσοστό ασφαλίστρου 3,60% (2,20% ασφαλισμένου και 1,40% εργοδότη), που όπως ειπώθηκε προστιθέμενο στο συνολικό 20%, υπολείπεται σημαντικά των εισφορών που εμείς καταβάλλαμε, συνεχίζουμε να καταβάλλουμε και θα καταβάλλουμε και στο μέλλον και μέχρι το 2022.
Πρέπει δε να τονισθεί ότι λόγω της δυσχέρειας ασκήσεως της πλειονότητας των εργασιών που εκτελούμε, έχοντας κυλιόμενο πρόγραμμα βαρδιών, ακατάστατο και ανόμοιο ωράριο εργασίας, παροχή εργασίας υπό δυσχερείς συνθήκες σε τούνελ, σε δίκτυα υψηλής τάσης κ.λ.π., υφιστάμεθα τεράστια μυοσκελετική καταπόνηση συνδυαζόμενη με έντονο άγχος, που οδηγούν σε ένα προσδόκιμο ζωής πολύ χαμηλότερο των μέσων όρων των λοιπών ασφαλισμένων.
Όπως συνάγεται και από τα ενδεικτικά παραδείγματα που θέσαμε υπόψη σας, υπό το διαμορφούμενο με τις νέες ρυθμίσεις καθεστώς συνταξιοδότησης, εργαζόμενοι υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες θα πρέπει να εργάζονται πολύ περισσότερο από 40 έτη, μέχρι να συμπληρώσουν τα νέα ηλικιακά όρια, κάτι που σε πλείστες όσες περιπτώσεις υπερβαίνει τα όρια αντοχής ενός φυσιολογικού οργανισμού.
Υπό τα δεδομένα αυτά θεωρούμε ότι το θέμα των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησής μας πρέπει να επενεξετασθεί με γνώμονα όχι την παροχή ιδιαίτερων προνομίων κάτι που ποτέ δεν ζητήσαμε, αλλά την αποκατάσταση κοινωνικοασφαλιστικής δικαιοσύνης. 
Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε:
Α. Για τους ασφαλισμένους προ του 1983, η πρόβλεψη για όσους έχουν 35ετία από  πραγματική εργασία, η αύξηση του ορίου ηλικίας από 19.08.2015 να έχει ως αφετηρία το 55ο έτος ηλικίας στον επισυναπτόμενο πίνακα του Νόμου και όχι το 58ο, που ορίσθηκε με τις σχετικές ρυθμίσεις.
Β. Για τους ασφαλισμένους σε ειδικά ταμεία από 1983 – 1993 (λόγω της ένταξης της ειδικότητας στα ΒΑΕ) να δοθεί η δυνατότητα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 40 ετών πραγματικής ασφάλισης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας με δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας πριν την συμπλήρωση του 58ου έτους.
Γ. Να διερευνηθεί η δυνατότητα προσθήκης στον ασφαλιστικό βίο πλασματικών ετών όπως ορίζει ο Νόμος 3863/2010 και τα άρθρα 39 και 40 του Νόμου 3996/2011.
Είμεθα βέβαιοι ότι τα αιτήματά μας θα αντιμετωπισθούν με την υπευθυνότητα και την ευαισθησία που απαιτούν οι ιδιαίτερες καταστάσεις υπό τις οποίες παρέχουμε την εργασία μας, δηλώνουμε δε ότι είμεθα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΠΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΔΟΥΝΙΑΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥΡΛΗΣ


ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΕΚ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΗΣ                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΑΣ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου