Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022

Τι σχεδιάζουν στο υπ. Υποδομών και Μεταφορών για σιδηροδρομικούς φορείς και υδρογονοκίνηση στις μεταφορές

Η στρατηγική και επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού κλάδου και των φορέων του εν λόγω τομέα, όπως και η προώθηση της υδρογονοκίνησης στις μεταφορές αποτελούν σαφείς στόχους του υπ. Υποδομών και Μεταφορών για το 2022. Όπως σημειώνεται, αναφορικά
με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού τομέα, με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση επιδιώκεται ο ολοκληρωμένος μετασχηματισμός του τομέα των σιδηροδρόμων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της απόδοσης και της βιωσιμότητάς του, της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, της ενίσχυσης της ανταποκρισιμότητας στα αιτήματα και τις απαιτήσεις των χρηστών, της προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα του εγχώριου και του διεθνούς ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών.

Παράλληλα, η μεταρρύθμιση στοχεύει στον εξορθολογισμό και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η προσαρμογή τους στις ανάγκες του νέου επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας. Η υλοποίησή της προβλέπεται να εφοδιάσει τους φορείς παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών με νέα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης του σιδηροδρομικού έργου, με σύγχρονα εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, ανάθεσης συμβάσεων, αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης ποιότητας και παρακολούθησης βασικών δεικτών απόδοσης.


Φορείς υλοποίησης της εν λόγω δράσης είναι τόσο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όσο και αυτού του σιδηροδρομικού τομέα. Η μεταρρύθμιση αφορά στους πολίτες που κινούνται με σιδηρόδρομο αλλά και τις επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα μέσω σιδηροδρόμου.

Κατά το υπουργείο, βασικά ορόσημα είναι τα εξής:

 Αναδιοργάνωση ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ: Κατακύρωση - Ανάθεση σύμβασης Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την εφαρμογή της Αναδιοργάνωσης 3ο τρίμηνο 2022.


·       ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Σύναψη νέας σύμβασης ΥΔΥ (Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας) 3ο τρίμηνο 2022.


Την ίδια ώρα, στο υπουργείο έχουν ψηλά στη λίστα των σχεδίων τους και την προώθηση της υδρογονοκίνησης στις μεταφορές. Αναφορικά με βασικά ορόσημα που έχουν τεθεί, προβλέπεται η έκδοση νέου θεσμικού πλαισίου για την προώθηση της υδρογονοκίνησης στις μεταφορές το 4ο τρίμηνο 2022.

Βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και με στόχο τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και τους αριθμητικούς στόχους που θέτει η ΕΕ για τα Κράτη-Μέλη προκειμένου να αναπτύξουν τις σχετικές υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, έχει προγραμματιστεί η κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου που θα προωθεί τη χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου κίνησης, με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των χρηστών και την προστασία του περιβάλλοντος.

www.insider.gr- Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου