Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Συνεδρίαση ΔΣ ΠΟΣ - Ημερήσια Διάταξη


Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας  θα πραγματοποιηθεί στις 07/11/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30’  στα γραφεία της Π.Ο.Σ. (Κάνιγγος 6, 4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής αίτησης για την Ομοσπονδία στη πρόσκληση με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ κύκλος)» (αριθμ. Πρωτ. 5788/1873/Α3/21-9-2018, κωδικός 110 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3319, έκδοση 1/1) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητά και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και του Άξονα Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Η παραπάνω πρόσκληση αφορά την κατάρτιση και πιστοποίηση των μελών μας σε θεματικά αντικείμενα: α) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ β) Υπάλληλος γραφείου/ διοικητικής υποστήριξης και γ) Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού μέσου.
2. Επικύρωση πρακτικών.
3. Ανακοινώσεις Προεδρείου.
4. Συμπλήρωση Προεδρείου.
5. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.


      Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας 

   ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου