Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Το πρόγραμμα μαθητείας των βοηθών - Αναλυτικά

Δημοσιεύουμε για ενημέρωση των συναδέλφων ολόκληρο το πρόγραμμα μαθητείας (είναι ακριβώς ίδιο με  αυτό που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2012 ) που προβλέπει θεωρητική και στατική εκπαίδευση διάρκειας 352 ωρών (264 ώρες θεωρητική με ωράριο 08-13.00 και στατική 88 ώρες  13.15-15.00). Το πρόβλημα που θα πρέπει να επιλυθεί , είναι η αναπλήρωση εκπαιδευτών που συνταξιοδοτήθηκαν ( από τον Απρίλιο της έκδοσης μέχρι τον Ιούλιο της υπογραφής μεσολάβησαν συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων ).
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής
( η θεωρητική - στατική μαθητεία είναι 6ήμερη - ανάπαυση προβλέπεται μόνο τις Κυριακές ) >
Απο 01.10.2012 μέχρι και 09.10.2012 η θεωρία περιλαμβάνει Ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών - Περιγραφή συστημάτων έλξης , ζεύξης μετάδοσης κίνησης , κύλισης αιώρησης πέδης , κρούσης , κλιματισμού , ηλεκτρικού, διαγνωστικού βλαβών-θυρών  θαλάμου οδήγησης στις Α/Α ΜΑΝ 2000.
Η στατική τις ίδιες ημερομηνίες  περιλαμβάνει επίδειξη τρόπου άρσης ανωμαλιών κινητήριας μονάδας Α./Α ΜΑΝ 2000.
Απο 10.10.2012 έως και 18/10/2012 η θεωρία περιλαμβάνει Ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών - Περιγραφή συστημάτων έλξης , ζεύξης μετάδοσης κίνησης , κύλισης αιώρησης πέδης , κρούσης , κλιματισμού , ηλεκτρικού, διαγνωστικού βλαβών-θυρών  θαλάμου οδήγησης στις Α/Α IC AEG.
Η στατική τις ίδιες ημερομηνίες  περιλαμβάνει επίδειξη τρόπου άρσης ανωμαλιών κινητήριας μονάδας Α./Α ΜΑΝ 2000.
Απο 19.10.2012 έως και 27/10/2012 η θεωρία περιλαμβάνει Ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών - Περιγραφή συστημάτων έλξης , ζεύξης μετάδοσης κίνησης , κύλισης αιώρησης πέδης , κρούσης , κλιματισμού , ηλεκτρικού, διαγνωστικού βλαβών-θυρών  θαλάμου οδήγησης στις ΗΑ/Α DESIRO SIEMENS
Η στατική τις ίδιες ημερομηνίες  περιλαμβάνει επίδειξη τρόπου άρσης ανωμαλιών κινητήριας μονάδας ΗΑ/Α DESIRO SIEMENS 
Απο 29/10/2012 έως 06/11/2012 η θεωρία περιλαμβάνει Ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών - Περιγραφή συστημάτων έλξης , ζεύξης μετάδοσης κίνησης , κύλισης αιώρησης πέδης , κρούσης , κλιματισμού , ηλεκτρικού, διαγνωστικού βλαβών-θυρών  θαλάμου οδήγησης στις Δ/Η Ad Tranz.
Η στατική τις ίδιες ημερομηνίες  περιλαμβάνει επίδειξη τρόπου άρσης ανωμαλιών κινητήριας μονάδας Δ/Η Ad Tranz. 
Απο 07/11/2012 έως 10/11/2012 η θεωρία περιλαμβάνει Ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών - Περιγραφή συστημάτων έλξης , ζεύξης μετάδοσης κίνησης , κύλισης αιώρησης πέδης , κρούσης , κλιματισμού , ηλεκτρικού, διαγνωστικού βλαβών-θυρών  θαλάμου οδήγησης στις Α/Α ΜΑΝ-2
Η στατική τις ίδιες ημερομηνίες  περιλαμβάνει επίδειξη τρόπου άρσης ανωμαλιών κινητήριας μονάδας Α/Α ΜΑΝ-2
Απο 12/11/2012 έως 15/11/2012 η θεωρία περιλαμβάνει Ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών - Περιγραφή συστημάτων έλξης , ζεύξης μετάδοσης κίνησης , κύλισης αιώρησης πέδης , κρούσης , κλιματισμού , ηλεκτρικού, διαγνωστικού βλαβών-θυρών  θαλάμου οδήγησης στις Δ/Η ΜLW
Η στατική τις ίδιες ημερομηνίες  περιλαμβάνει επίδειξη τρόπου άρσης ανωμαλιών κινητήριας μονάδας Δ/Η MLW
Απο 16/11/2012 έως 24/11/2012 η θεωρία περιλαμβάνει Ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών - Περιγραφή συστημάτων έλξης , ζεύξης μετάδοσης κίνησης , κύλισης αιώρησης πέδης , κρούσης , κλιματισμού , ηλεκτρικού, διαγνωστικού βλαβών-θυρών  θαλάμου οδήγησης Α/Α RAIL BUS STADLER
Η στατική τις ίδιες ημερομηνίες  περιλαμβάνει επίδειξη τρόπου άρσης ανωμαλιών κινητήριας μονάδας A/A RAILBUS STADLER
Απο 26/11/2012 έως 04/12/2012 η θεωρία περιλαμβάνει Ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών - Περιγραφή συστημάτων έλξης , ζεύξης μετάδοσης κίνησης , κύλισης αιώρησης πέδης , κρούσης , κλιματισμού , ηλεκτρικού, διαγνωστικού βλαβών-θυρών  θαλάμου οδήγησης Η/Α SIEMENS.
Η στατική τις ίδιες ημερομηνίες  περιλαμβάνει επίδειξη τρόπου άρσης ανωμαλιών κινητήριας μονάδας H/A SIEMENS
Απο τις 05/12/2012 εως τις 07/12/2012 η θεωρία περιλαμβάνει Ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών - Περιγραφή συστημάτων έλξης , ζεύξης μετάδοσης κίνησης , κύλισης αιώρησης πέδης , κρούσης , ηλεκτρικού,   θαλάμου οδήγησης στις Δ/Α ελιγμών
Η στατική τις ίδιες ημερομηνίες  περιλαμβάνει επίδειξη τρόπου άρσης ανωμαλιών κινητήριας Δ/Α ελιγμών
Απο τις 08/12/2012 εως 14/12/2012 προβλέπεται θεωρητική - Στατική Εκπαίδευση σε ελκόμενο Τροχαίο Υλικό ( Επιβατάμαξες απο Π.Σ. - Φορτάμαξες)
Απο 15/12/2012 εως 18/12/2012 θεωρητική μαθητεία (Επαναλήψεις και Επισημάνσεις θεμάτων Γ.Κ.Κ., εγχειρίδιο Κυκλοφορίας , κανονισμός σημάτων ,Τηλεδιοίκησης.)
Απο 19/12/2012 εως 20/12/2012 Θεωρία ( Ανάπτυξη κανονισμών Ηλεκτροκίνησης για επαναπιστοποίηση )
Στις 21/12/2012  Ανάπτυξη θεμάτων Υγιεινής Ασφάλειας Εργασίας .
Στις 22/12/2012 - 24/12/2012 κ27/12/2012 ολοκληρώνεται η θεωρητική και στατική μαθητεία με εκπαίδευση στην λειτουργία Η/Μ συστημάτων - Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας στις σήραγγες (με επίσκεψη σε σήραγγες - πρακτικό μέρος).

Η πρακτική μαθητεία ξεκινά στις 28/12/2012 και περιλαμβάνει (αναλόγως κυκλωμάτων )

 • Εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου ΜΑΙ και κινήσεις επί γραμμής στους χώρους συντήρησης 
 • Εκπαίδευση σε διαδρομή δικτύου Αθήνα - Λάρισα (Αναλόγως κυκλωμάτων -03/01/2013 - 15/01/2013 )
 • Εκπαίδευση σε διαδρομή δικτύου Λάρισα - Θεσ/κη - Λάρισα ( Αναλόγως κυκλωμάτων 16/01/2013 - 19/01/2013 )
 • Εκπαίδευση σε Προαστιακές Διαδρομές Περιοχής Αττικής (  Αναλόγως κυκλωμάτων 21/01/2013 εως και 23/01/2013 )
 • Εκπαίδευση σε Διαδρομή Δικτύου Αθήνα - Λάρισα ( Αναλόγως κυκλωμάτων 24/01/2013)
 • Εκπαίδευση σε Διαδρομή Δικτύου Λάρισα - Βόλος - Λάρισα ( Αναλόγως κυκλωμάτων 25/01 - 26/01/2013 )
 • Εκπαίδευση σε Διαδρομή Δικτύου Λάρισα - ΠαλαιοΦάρσαλος - Καλαμπάκα - Λάρισα ( Αναλόγως Κυκλωμάτων 28/01/2013)
 • Εκπαίδευση σε Διαδρομή Δικτύου  Λάρισα - ΠαλαιοΦάρσαλος - Καλαμπάκα -Αθήνα (29/01/2013 Αναλόγως Κυκλωμάτων )
 • Εκπαίδευση σε Προαστιακές Διαδρομές Περιοχής Αττικής (30/01/2013 - 18/02/2013 Aναλόγως Κυκλωμάτων )
 • Εκπαίδευση σε διαδρομή Δικτύου Πειραιάς - Αθήνα - Χαλκίδα (19/02/2013 -01/03/2013 Αναλόγως Κυκλωμάτων )
 • Εκπαίδευση σε Διαδρομή Δικτύου Αθήνα - Λάρισα ( 02/03/2013-09/03/2013 )

Στις 11κ 12/03/2013 υπάρχει γενική επανάληψη για απορίες - εντοπισμό προβλημάτων 

Και στις 13 κ 14/ 03 πραγματοποιούνται οι Γραπτές - Προφορικές Εξετάσεις και η εξέταση σε Πορεία .

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους συναδέλφους 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου