Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Αλλάζουν όλα στις συγκοινωνίες από 1η Σεπτεμβρίου.Τα νέα εισιτήρια των 1,2 ευρώ

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Σεπτεμβρίου η νέα τιμολογιακή πολιτική των Συγκοινωνιών Αθηνών, υπηρετώντας τη νέα στρατηγική, που στοχεύει στην ενοποίηση του δικτύου και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου συστήματος αστικών συγκοινωνιών. Καθιερώνονται νέες κάρτες απεριόριστων διαδρομών και νέα εισιτήρια, που παρέχουν πρόσβαση σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, επιτρέπουν τις μετεπιβιβάσεις και προάγουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. 


Στόχος της αναδιοργάνωσης του Ομίλου ΟΑΣΑ είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στο επιβατικό κοινό, βελτιώνοντας παράλληλα την οικονομική του θέση καθώς και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, με βάση συγκριτικά κριτήρια της ΕΕ.

Το πλάνο στηρίζεται σε τρεις άξονες:

1.Αύξηση των εσόδων:

-Ανάπτυξη της εμπορικής πολιτικής του Ομίλου για:

-αύξηση της διείσδυσης  της μηνιαίας κάρτας για όλα τα μέσα

-προσέλκυση περισσότερων επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες

-καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής

-αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων Ομίλου

2.Εξορθολογισμό των εξόδων:

Μέσω της χρήσης κοινών υπηρεσιών σε επίπεδο Ομίλου με στόχο την:

-στήριξη βασικών δραστηριοτήτων θυγατρικών εταιριών

-προσαρμογή εσωτερικών διεργασιών στα πρότυπα της ΕΕ

3.Στροφή στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων της πόλης:

-νέα εταιρική ταυτότητα, νέο brand, νέα εταιρική φιλοσοφία

-φιλικές προς το περιβάλλον δημόσιες μετακινήσεις επί ίσοις όροις για όλους τους πολίτες.

Η αναδιοργάνωση του Ομίλου ΟΑΣΑ έχει ως στόχο να μειώσει τη βάση κόστους του Ομίλου σε χρονικό ορίζοντα διετίας (2016), και να διατηρήσει ένα συμφωνημένο ποσοστό κόστους επί του κύκλου εργασιών μετά την αναδιοργάνωση.

Πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους περιλαμβάνουν:

Εξορθολογισμό των εσωτερικών διαδικασιών του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών οικονομικού, προμηθειών, ανθρώπινου δυναμικού και μάρκετινγκ.

Ενοποίηση δράσεων του Ομίλου και συνέργειες για βέλτιστη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Επανασχεδιασμό του δικτύου λεωφορείων και τρόλεϊ, βελτιστοποίηση αξιοποίησης του στόλου και των ανθρώπινων πόρων, καλύτερη αξιοποίηση του μετρό ως ραχοκοκαλιά για την προώθηση των συνδυασμένων μετακινήσεων (διαλειτουργικότητα).

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εσόδων περιλαμβάνουν:

•Re-branding του Ομίλου ΟΑΣΑ και αλλαγή της στρατηγικής επικοινωνίας: Νέα στρατηγική επικοινωνίας, προκειμένου να προσεγγίσουμε το νεανικό κοινό και σύνδεση με τη βιομηχανία τουρισμού.

•Μπάρες εισόδου (τουρνικέ) στα λεωφορεία, επέκταση της εφαρμογής του μέτρου «είσοδος-μόνο-από-τη-μπροστινή-πόρτα»: σταδιακή εφαρμογή του μέτρου μέσα στους επόμενους μήνες.

•Δημιουργία Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών του Ομίλου. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση ελεγκτών από το ΚΕ.ΜΕ.Α. Επίσης, προωθούμε την ιδέα της δημιουργίας ειδικού σώματος Urban Transport Police για τον καλύτερο έλεγχο και την ασφάλεια του δικτύου.

•Ανασχεδιασμό του συστήματος παραγωγής και διανομής εισιτηρίων και καρτών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του εισιτηρίου e -voucher (θερμικό εισιτήριο) και mobile ticketing.

Τα δύο έργα ΣΔΙΤ, της τηλεματικής και του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, εντάσσονται επίσης στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός δύο ετών, όση και η διάρκεια της αναδιοργάνωσης. Η διαδικασία αναδιοργάνωσης έχει ήδη αρχίσει, από την 1η Ιουνίου.

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης (Οδικός Χάρτης - Roadmap) αναφέρει λεπτομερώς τις δράσεις για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου 2015-2018 με συγκεκριμένους στόχους ανά τρίμηνο για αποτελεσματική παρακολούθηση.

Η αναδιοργάνωση του Ομίλου ΟΑΣΑ θα επανεξεταστεί στα μέσα του 2015 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2016, με στόχο ο Όμιλος να φθάσει επίπεδα επιδοτήσεων και συνολικών οικονομικών επιδόσεων ευθυγραμμισμένων με το μέσο όρο της ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές μέχρι το τέλος του 2016. Η πλήρης επίδραση της αναδιοργάνωσης θα είναι εμφανής το 2017 .

Τα οφέλη υπερβαίνουν τον Όμιλο ΟΑΣΑ. Ως δευτερογενείς επιπτώσεις, αυξάνοντας την κινητικότητα των πολιτών, η εσωτερική αγορά θα έχει μεγαλύτερη κίνηση. Οι άνθρωποι θα κινηθούν πιο γρήγορα (μείωση του μέσου χρόνου ταξιδιού) χάρη στην καλύτερη αξιοποίηση του μετρό. Το περιβάλλον θα επωφεληθεί από τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου ΟΑΣΑ

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, καθιερώνονται τύποι κομίστρου (εισιτήρια και κάρτες απεριορίστων διαδρομών), οι οποίοι ισχύουν για συνδυασμένες μετακινήσεις, καταργούνται τύποι κομίστρου με ισχύ σε μεμονωμένα μέσα, μειώνονται οι τιμές στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, καθιερώνονται νέοι τύποι καρτών με ισχύ μικρότερη του έτους (εξαμηνιαίες & τρίμηνες) και τύποι καρτών για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου.

Στο πλαίσιο της νέας τιμολογιακής πολιτικής:

Μειώνονται:

Η τιμή του ενιαίου εισιτηρίου που ισχύει για μετακινήσεις με όλα τα μέσα, από 1,40 ευρώ  (μειωμένο 0,70  ευρώ), σε 1,20 ευρώ (μειωμένο 0,60 ευρώ). Το νέο ενιαίο εισιτήριο ισχύει για 70 λεπτά από την επικύρωσή του, δεν  ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80.

Η τιμή της μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών που ισχύει για μετακινήσεις με όλα τα μέσα, από 45,00 ευρώ  (μειωμένη 23,00  ευρώ), σε 30,00 ευρώ  (μειωμένη 15,00 ευρώ).  Με τη νέα μηνιαία κάρτα, η οποία δεν  ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80, οι επιβάτες – μόνιμοι χρήστες των «Συγκοινωνιών Αθηνών» θα μετακινούνται σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα απεριόριστα κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, με ένα ευρώ την ημέρα!

Η τιμή της ετήσιας κάρτας απεριόριστων διαδρομών που ισχύει για μετακινήσεις με όλα τα μέσα, από 450,00 ευρώ  σε 320,00 ευρώ . Η νέα ετήσια κάρτα, η οποία δεν  ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80, διατίθεται και με μειωμένη τιμή 160,00  ευρώ για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου.

Η τιμή της μηνιαίας κάρτας Αεροδρομίου που ισχύει για μετακινήσεις με όλα τα μέσα και για μετακινήσεις από και προς το Αεροδρόμιο με τις λεωφορειακές γραμμές express  (εκτός Χ80) και το Μετρό, από 140,00 ευρώ  (μειωμένη 70,00  ευρώ),σε 45,00 ευρώ  (μειωμένη 23,00 ευρώ). 

Η τιμή της ετήσιας κάρτας Αεροδρομίου που ισχύει για μετακινήσεις με όλα τα μέσα και για μετακινήσεις από και προς το Αεροδρόμιο με τις λεωφορειακές γραμμές express  (εκτός Χ80) και το Μετρό, από 1000,00 ευρώ  σε 450,00 ευρώ. Η νέα ετήσια κάρτα διατίθεται και με μειωμένη τιμή 225,00 ευρώ για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου.

Καθιερώνονται:

Εισιτήριο πέντε ημερών το οποίο ισχύει για 5 πλήρη 24ωρα, αξίας € 10,00, το οποίο δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80.

Τρίμηνη Κάρτα για όλα τα μέσα, αξίας € 85,00 (43,00 μειωμένη), η οποία δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80.

Τρίμηνη Κάρτα Αεροδρομίου, αξίας € 130,00 (μειωμένη €65,00), για όλα τα μέσα και για μετακινήσεις από και προς το  Αεροδρόμιο με τις λεωφορειακές γραμμές express και το Μετρό. Δεν ισχύει στην ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80. 

Εξάμηνη Κάρτα για όλα τα μέσα, αξίας € 165,00 (83,00 μειωμένη), η οποία δεν ισχύει στις λεωφορειακές γραμμές express του Αεροδρομίου και την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80. Η μειωμένη εξάμηνη κάρτα δεν διατίθεται με επιπλέον έκπτωση σε περιπτώσεις μαζικής πώλησης.

Εξάμηνη Κάρτα Αεροδρομίου αξίας € 230,00 (€ 115,00 μειωμένη), για όλα τα μέσα και για μετακινήσεις από και προς το  Αεροδρόμιο με τις λεωφορειακές γραμμές express και το Μετρό. Δεν ισχύει στην ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80.  Η μειωμένη εξάμηνη κάρτα Αεροδρομίου δεν διατίθεται με επιπλέον έκπτωση σε περιπτώσεις μαζικής πώλησης.

Καταργούνται:

Το εισιτήριο μίας διαδρομής με λεωφορείο, τρόλεϊ ή τραμ αξίας €1,20 (μειωμένο € 0,60).

Το εβδομαδιαίο εισιτήριο αξίας € 14,00.

Η Μηνιαία Κάρτα για λεωφορεία,  τρόλεϊ και τραμ αξίας € 20,00 (μειωμένη € 10,00).

Η Ετήσια Κάρτα για λεωφορεία, τρόλεϊ, και τραμ, αξίας € 200,00.

Η δυνατότητα δεύτερης επικύρωσης των ενιαίων εισιτηρίων.

Εξακολουθούν να ισχύουν:

Το ημερήσιο εισιτήριο αξίας € 4,00 το οποίο ισχύει και για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80.

Το εισιτήριο των λεωφορειακών γραμμών express του Αεροδρομίου, αξίας € 5,00 (μειωμένο € 2,50).

Τα εισιτήρια του μετρό προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) € 8,00 - μειωμένο €  4,00 και  2 και 3 ατόμων € 14,00 και € 20,00 αντίστοιχα και μετ’ επιστροφής σε διάστημα μίας εβδομάδας (από 48 ώρες) αξίας € 14,00. Τα εισιτήρια αυτά  ισχύουν και στα λοιπά μέσα του Ομίλου ΟΑΣΑ για 70 λεπτά, τόσο μετά την πρώτη επικύρωση στην πρώτη διαδρομή, όσο και μετά τη δεύτερη επικύρωση κατά την επιστροφή, όσον αφορά το μετ’ επιστροφής εισιτήριο.

Το εισιτήριο του μετρό από τους σταθμούς Παλλήνη-Κάντζα-Κορωπί προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αξίας € 6,00 (μειωμένο € 3,00).

Το «3ημερο Τουριστικό Εισιτήριο», αξίας € 20,00, το οποίο  ισχύει και για μετακινήσεις με την ειδική λεωφορειακή γραμμή express Χ80.

Το «7ημερο εισιτήριου Αεροδρομίου» αξίας € 50,00.

Τι ισχύει για τους κατόχους παλαιών εισιτηρίων;

Τα εισιτήρια παλαιών τιμών & ισχύος που θα βρίσκονται στην κατοχή των επιβατών θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31.3.2015.

Ειδικά για τα παλαιού τύπου εισιτήρια μίας διαδρομής με λεωφορείο,  τρόλεϊ ή τραμ αξίας €1,20 (μειωμένο € 0,60), αυτά θα εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,  ως νέα ενιαία εισιτήρια αξίας € 1,20  (μειωμένο € 0,60).

Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος τα εισιτήρια παλαιών τιμών & ισχύος παύουν να ισχύουν και για όσους επιβάτες εξακολουθούν να διαθέτουν παλαιούς τύπους εισιτηρίων, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση από τις Συγκοινωνίες Αθηνών.

Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη προμηθευτεί ετήσιες κάρτες;

Οι ετήσιες κάρτες λεωφορείων, τρόλεϊ & τραμ, αξίας € 200,00 θα εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν μέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοι των καρτών αυτών θα έχουν επίσης  δυνατότητα αναβάθμισης ώστε να επεκταθεί η ισχύς τους σε όλα τα μέσα, σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Οι διαδικασίες αναβάθμισης θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στα γραφεία της ΟΑΣΑ ΑΕ.

Οι ετήσιες κάρτες με ισχύ σε όλα τα μέσα, αξίας € 450,00 θα εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν μέχρι τη λήξη τους. Για τους κατόχους αυτών των καρτών,  των οποίων η αξία από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, μειώνεται από € 450,00 σε € 320,00, θα εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής  ρύθμισης με τη λήψη σχετικής Απόφασης Δ.Σ. της ΟΑΣΑ ΑΕ.

Τα εκδοτήρια θα πωλούν ετήσιες κάρτες μόνο στην ονομαστική αξία τους. Όλες οι διαδικασίες που αφορούν αναβαθμίσεις ετήσιων καρτών, θα διευθετούνται αποκλειστικά από την ΟΑΣΑ ΑΕ.

Εναλλακτικός τρόπος πληρωμής στα εκδοτήρια

Πώληση μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών στα εκδοτήρια: παρέχεται η δυνατότητα στους επιβάτες να αγοράζουν τα εισιτήρια και τις κάρτες του Ομίλου με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα οποιασδήποτε τράπεζας. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν την εναλλακτική να αποκτήσουν όλα τα προϊόντα και ιδιαίτερα τις τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες κάρτες. Το έργο έχει αναλάβει έπειτα από διαγωνισμό η Αlpha Βank και θα ξεκινήσει η εφαρμογή του μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο.

Νέος σχεδιασμός του δικτύου λεωφορείων και τρόλεϊ

Η  μελέτη επανασχεδιασμού του δικτύου λεωφορείων και τρόλεϊ εκπονείται από συγκοινωνιακό γραφείο, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την επίβλεψη του Ομίλου ΟΑΣΑ. Ξεκίνησε τον Μάρτιο 2014 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2014. Έχει υποβληθεί ήδη στον Όμιλο ΟΑΣΑ η πρώτη φάση της μελέτης.

Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει την αναδιοργάνωση του δικτύου των επιφανειακών μέσων (λεωφορεία, τρόλεϊ) με βάση τη λειτουργική απόδοση των γραμμών, τη συνεργασία με τα μέσα σταθερής τροχιάς, την πλήρη συγκοινωνιακή κάλυψη όλων των περιοχών, τις υπάρχουσες δυνατότητες των συγκοινωνιακών φορέων κα. Στόχος είναι ένα νέο δίκτυο, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες  συγκοινωνιακές απαιτήσεις του επιβάτη, όπου τελικά θα απαιτείται μικρότερος χρόνος για τις μετακινήσεις με τα δημόσια  μέσα μεταφοράς.

Η βασική φιλοσοφία του νέου συγκοινωνιακού δικτύου:

Οι γραμμές των μέσων σταθερής τροχιάς μαζί με τις λεωφορειακές γραμμές κορμούς αποτελούν το κύριο δίκτυο του συστήματος. Δημιουργούνται τροφοδοτικές γραμμές προς τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς καθώς και προς τα τοπικά συγκοινωνιακά κέντρα, στα άκρα κυρίως των γραμμών κορμού, οι οποίες θα λειτουργούν πλέον συμπληρωματικά και θα μεταφέρουν τους επιβάτες στο κύριο δίκτυο.

Παράλληλα, γίνονται διάφορες παρεμβάσεις για τις μετακινήσεις οι οποίες δεν εξυπηρετούνταν από την προηγούμενη δομή του δικτύου. Συγχρόνως επανεξετάζεται η συχνότητα των δρομολογίων σε όλες τις γραμμές ώστε να γίνουν οι ανάλογες προσαρμογές, όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις μετρήσεις επιβατικής κίνησης που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Για το νέο σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία επιβατικής κίνησης των υπαρχουσών γραμμών, εξυπηρέτησης περιοχών και κάλυψης όλων των βασικών συγκοινωνιακών αρτηριών, αποφυγή επικαλύψεως γραμμών, υπαρχουσών δυνατοτήτων των συγκοινωνιακών εταιρειών  σε οχήματα και οδηγούς, κα.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Η υλοποίηση των αλλαγών στο δίκτυο θα ξεκινήσει από τον Όμιλο ΟΑΣΑ, σταδιακά και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα του νέου σχεδιασμού:

Η εξέταση των βέλτιστων διαδρομών συνεχίζεται, για όλες τις αλλαγές θα υπάρξει συνεννόηση με τους Δήμους και σταδιακά θα ξεκινήσει η εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Εξυπηρέτηση νέων αναγκών μετακινήσεων:

Οι κάτοικοι του Δήμου Πετρούπολης, Ιλίου, Καματερού θα μπορούν να μετακινούνται πλέον, από και προς τον σταθμό Ανθούπολης, μέσω τροποποίησης της διαδρομής των υπαρχουσών γραμμών 704 και 747.  Οι γραμμές αυτές καταλήγουν σήμερα περίπου στο κέντρο της Αθήνας (σταθμός μετρό Αττική). Με το νέο σχεδιασμό θα καταλήγουν στον σταθμό μετρό Ανθούπολης, ώστε με τη συνδυασμένη χρήση λεωφορείων και μετρό να επιτυγχάνεται γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε όλες τις περιοχές που εξυπηρετούνται από το δίκτυο μετρό.

Ιδρύεται γραμμή από Αχαρνές προς το νοσοκομείο Αγ. Αναργύρων Κηφισιάς, ώστε να εξασφαλίζεται η  σύνδεση των κατοίκων των περιοχών Αχαρνών, Θρακομακεδόνων, Α. Λιοσίων, Αγ. Αναργύρων με το νοσοκομείο.

Τροποποιείται η διαδρομή της γραμμής 444 ώστε να συνδέεται απευθείας η  περιοχή Άνω Πατησίων, Γαλατσίου, Ν. Ιωνίας με το σταθμό Ειρήνη και το ΟΑΚΑ.

Τροποποιείται η διαδρομή της γραμμής 420 ώστε να συνδέει το σταθμό υπεραστικών λεωφορείων Κηφισού με το σταθμό μετρό Αγ. Αντωνίου για τη ταχύτερη μετακίνηση των ταξιδιωτών. Η τροποποίηση αυτή  της γραμμής 420 θα έχει επιπλέον ως αποτέλεσμα την απευθείας σύνδεση του άξονα της λεωφ. Κηφισού (Δυτ. Αθήνα) με το δίκτυο μετρό.

Μετατροπές υπαρχουσών γραμμών, οι οποίες καταλήγουν στο κέντρο της Αθήνας σε τοπικές τροφοδοτικές γραμμές προς σταθμούς μετρό:

Τροποποιούνται οι διαδρομές των γραμμών Α4, Β8, Γ10, Γ12, Α16 οι οποίες συνδέουν σήμερα διάφορες περιοχές με το κέντρο της Αθήνας και μετατρέπονται σε τροφοδοτικές γραμμές, με καλύτερη συχνότητα δρομολογίων, προς τους πλησιέστερους σταθμούς μετρό, για να επιτευχθεί η ταχύτερη μετακίνηση των κατοίκων των περιοχών αυτών και η μείωση του συνολικού χρόνου ταξιδιού του επιβάτη.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό:

Η γραμμή Α4 θα συνδέει τις περιοχές Άνω Γλυφάδας, Αργυρούπολης, Κ. Ηλιούπολης με το σταθμό Αγ. Δημητρίου,

Η γραμμή Β8 τις περιοχές Ν. Φιλαδέλφειας, Μεταμόρφωσης με το σταθμό Άνω Πατησίων,

Η γραμμή Γ10 τις περιοχές Ανάκασας, Αγ. Αναργύρων με το σταθμό Κάτω Πατησίων,

Η  γραμμή  Α16 τη περιοχή  Ελευσίνας  με το σταθμό  Αιγάλεω μέσω της Ιεράς οδού. 

Παράλληλα η γραμμή 154, η οποία συνδέει σήμερα τη περιοχή της Βούλας - Άνω Γλυφάδας με το σταθμό μετρό Αγ. Δημητρίου, τροποποιείται και θα καταλήγει στο σταθμό μετρό Ελληνικού (μείωση του χρόνου διαδρομής της γραμμής) ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη πρόσβαση των κατοίκων των περιοχών αυτών στο δίκτυο μετρό.

Νέες περιμετρικές γραμμές στον εσωτερικό δακτύλιο της Αθήνας:

Σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται η ίδρυση δύο νέων περιμετρικών λεωφορειακών γραμμών στα ίχνη του εσωτερικού δακτυλίου της Αθήνας, μίας αριστερόστροφης και μίας δεξιόστροφης, οι οποίες θα λειτουργούν για να εξυπηρετούν τις περιφερειακές μετακινήσεις του κέντρου, για όσους επιβάτες δεν επιθυμούν να μετακινηθούν εντός της κεντρικής ζώνης της Αθήνας. Οι γραμμές αυτές θα διέρχονται από σταθμούς μετρό και θα διασταυρώνονται σε κεντρικούς άξονες με λεωφορειακές γραμμές κορμού, ώστε να λειτουργούν συνδυασμένα στο νέο δίκτυο.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου