Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Ενότητα για τον Πολιτισμό : Εγγραφείτε στον ΠΜΚ ενισχύστε την προσπάθεια μας

 Συνάδελφοι, 

Όπως φαίνεται, οι καθοδηγητές των διαφόρων παραταξιακών σχημάτων,  που ανακάλυψαν νέο πεδίο αντιπαράθεσης και μέτρησης επιρροής (τα λεγόμενα «κουκιά»), περιφρονώντας τους σκοπούς και την ιστορία του ΠΜΚ, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την μέχρι σήμερα δράση τους. Ούτε από τις
προηγούμενες παρατυπίες για τη σύγκληση της Γ.Σ. . Ούτε από τις εμμονές τους για τη μη συμμετοχή μελών στη Γ.Σ. («δάσκαλε που δίδασκες…»), με αποτέλεσμα την κατάληξη της Γ.Σ. σε παρωδία. Ούτε και από το τελικό κτύπημα, που ήταν η απαράδεκτη παραίτηση των περισσοτέρων («πειθαρχημένων») μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, τη στιγμή που μία ολιγόχρονη παράταση των σχετικών προθεσμιών θα έλυνε το πρόβλημα. Ενέργεια η οποία εναπόκειται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα ( χωρίς βέβαια να παραβλέπεται το γεγονός της μη εφαρμογής των καταστατικών διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 26 ).

Και τώρα πάλι από την αρχή ! Με τις ίδιες απόπειρες  χειραγώγησης.                           

  Οπότε έχουμε και λέμε :

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΠΜΚ,  ΔΕΝ  προβλέπεται σύγκληση της Γ.Σ. από το Προεδρείο του Δ.Σ ,αλλά από το ίδιο το Δ.Σ. Το ίδιο επιτάσσει για το προσωρινό Δ.Σ., η με αριθ. 2556/22 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το οποίο στην προκειμένη περίπτωση παρακάμφθηκε.  Και μάλιστα από ποιους;  Και ποιος ο ρόλος τους κατά τις προηγούμενες διαδικασίες;

Κατά τον τύπο και το πνεύμα των ίδιων ως άνω διατάξεων,  η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. και κατά συνέπεια οι όποιες τυχόν παραιτήσεις μελών της υποβάλλονται στο όργανο που τους έχει ορίσει. Παραδόξως οι παραιτήσεις μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, μας ανακοινώθηκαν από μέλη του Προεδρείου του σωματείου και ταυτόχρονα μας ανακοίνωναν ότι οι προγραμματισμένες ,από τη Γ.Σ. ,εκλογές δεν θα πραγματοποιηθούν.

Πάντως το γεγονός ότι  Εφορευτική Επιτροπή, κατά τα λοιπά μέλη της  που δεν έχουν παραιτηθεί, υφίσταται κανονικά και απλά χρειάζεται (κατά την ίδια διαδικασία) η συμπλήρωση της, ώστε να προχωρήσουν οι λοιπές προβλεπόμενες διαδικασίες, δεν φαίνεται να απασχολεί τους καθοδηγητές των παραταξιακών σχημάτων.

Βέβαια η εγκατάλειψη των υποχρεώσεων τους από ορισμένα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, (ενδεχομένως έπειτα από παραταξιακές υποδείξεις), που είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωση των αποφάσεων της προηγούμενης Γ.Σ. θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με αυστηρότητα,  μέχρι προσωρινής στερήσεως του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του καταστατικού (επιβοηθητικά). Ώστε τέτοιες ανυπόστατες πράξεις να μην επαναλαμβάνονται.

     Σε συνέχεια και όσων αναφέρθηκαν στις προηγούμενες Ανακοινώσεις μας και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 11, 12 του άρθρου 26 και παρ. 5 του άρθρου 11 του καταστατικού, οι ερχόμενες αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Φεβρουαρίου 2023.  Ως εκ τούτου τα μητρώα που θα ισχύσουν θα είναι τα αντίστοιχα της μέχρι 31/01/2023, (παρ. 4 άρθρο 26).

     Οπότε σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα, αφενός στην υποβολή σχετικών αιτήσεων εγγραφής, είτε είστε εν ενεργεία, είτε συνταξιούχοι και αφετέρου στην καταβολή συνδρομής μηνός Ιανουαρίου 2023. Έτσι θα δώσουμε μαζικότητα και μεγαλύτερη δύναμη στο ΠΜΚ.

     Επίσης,αφήνοντας προσωρινά και για την περίσταση αυτή τις όποιες παραταξιακές προτιμήσεις, σας καλούμε να στελεχώσετε και να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο :


«ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»


  Η Εκλογική Επιτροπή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου