Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

Ενότητα για τον Πολιτισμό : Με την επιφύλαξη άσκησης κάθε νόμιμου μέσου.

  Συνάδελφοι,

Συνοψίζοντας όσα με αριστοτεχνικό τρόπο κορυφώθηκαν με τη Γενική Συνέλευση παρωδία του ΠΜΚ και στη συνέχεια τους , από εκείνους που ονοματίζουμε στην προηγούμενη Ανακοίνωσή μας, με απώτερο και ξεκάθαρο στόχο τους να απογυμνώσουν το ΠΜΚ από την σταθερή αξία που συνιστά η μεγάλη μάζα των συνταξιούχων, αναλύουμε τα βήματα τους:

Η συγκεκριμένη ομάδα ακόμα και με νομικά μέσα εναντίον του σωματείου κατάφερε να διπλασιάσει τη θητεία της με διάφορα προσχήματα. Παρόλα αυτά δεν είχε φροντίσει, έγκαιρα, να ανακοινώσει ευρύτατα ένα τρόπο εύκολης καταβολής των προβλεπομένων συνδρομών κάθε μήνα και με ανάλογο τρόπο εκείνου  που ισχύει για τα εν ενεργεία μέλη.

Κι ενώ ως προσωρινή διοίκηση (με βάση σχετική δικαστική απόφαση) ώφειλε  από τον Αύγουστο του 2022 να συγκροτηθεί σε σώμα και να προετοιμάσει έγκαιρα τις εκλογές αφού εκπληρωθούν εμπρόθεσμα από τα μέλη όλες οι τυπικές υποχρεώσεις, άφησε με διάφορα τεχνάσματα να κυλήσει ο χρόνος. Και μόλις στο παραπέντε και μέσα στις γιορτές προγραμμάτισε εκλογές , καταπατώντας τις προβλεπόμενες προθεσμίες για τις προεκλογικές διαδικασίες.

Το Δικαστήριο διορίζοντας με την από 9/8/2022 απόφαση την προσωρινή διοίκηση του ΠΜΚ, ανέθεσε σ’ αυτήν ως μοναδικό καθήκον την σύγκληση Γ.Σ. για την διενέργεια αρχαιρεσιών, με περιθώριο 6 μηνών. Η εν λόγω σύγκληση Γ.Σ. εντός 6 μηνών είχε προσδιορισμένο «τακτικό» χαρακτήρα, δεδομένου ότι η προσωρινή διοίκηση δεν είχε άλλο έργο, παρά μονάχα τη φροντίδα, αποκλειστικά, τΙς συγκεκριμένες διαδικασίες. Κατά συνέπεια ,οι ορισθείσες με την από 5/12/2022 απόφαση του προσωρινού προεδρείου, ημερομηνίες σύγκλησης των τριών διαδοχικών Γ.Σ. ήτοι: 7/12/2022, 13/12/2022 και 20/12/2022, δεν στηρίζονται σε αντίστοιχη καταστατική διάταξη, (ήδη υπήρξαν διαμαρτυρίες). Αντίθετα, σύμφωνα αφενός με το πνεύμα και τον τύπο της 2556/22 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αφετέρου με τις καταστατικές διατάξεις του ΠΜΚ, θα έπρεπε να ορισθούν, αντίστοιχα, οι ακόλουθες ημερομηνίες Γ.Σ. : 27/12/2022, 9/1/2023 και 17/1/2023, ημέρα Τρίτη, η τελική.

Εάν λοιπόν τα πράγματα θα εξελίσσονταν κανονικά και θα είχαν τηρηθεί οι προθεσμίες που τάσσονται από το καταστατικό, τότε όσοι νέοι συνταξιούχοι δεν είχαν εγγραφεί τα χρόνια που το ΠΜΚ εστερείτο Διοίκησης, αλλά πολλοί και από τους παλαιότερους, θα μπορούσαν να εγγραφούν την ημερομηνία πραγματοποίησης της τρίτης Γ.Σ. δηλαδή την 17/1/2023 με οφειλόμενη συνδρομή ενός μηνός και θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., αλλά και στις εκλογές. Αντί όλων αυτών, όχι μονάχα αποκλείσθηκαν από την Γ.Σ. περισσότεροι των 70 συνταξιούχων, αλλά έκλεισαν τα Μητρώα του σωματείου στις 31/12/2022. Έτσι αποκλείστηκαν από τις εκλογές περισσότεροι από 700 συνταξιούχοι. Άρα η Γ.Σ. παρωδία των περίπου 15 ατόμων και με την ήδη σημειωθείσα καθοδήγηση έβαλε οριστική ταφόπλακα στην συμμετοχή των συνταξιούχων στο ΠΜΚ.

Βέβαια, κατά τον ίδιο τρόπο αποκλείσθηκαν και οι  εν ενεργεία συνάδελφοι, οι οποίοι θα είχαν την πρόθεση να εγγραφούν πριν την κανονική νομότυπη Γ.Σ. της 17/1/2023 με την καταβολή της συνδρομής ενός μηνός και όχι όπως καθόριζε η ως άνω ανακοίνωση του προσωρινού προεδρείου , την προκαταβολή( ή αναδρομικά) συνδρομών ενός έτους , δηλαδή 24 ευρώ.

Και τελειώνοντας τίθεται το ερώτημα: Ποιοι και Γιατί αντιστρατεύονται τη διεύρυνση του ΠΜΚ με την όσο πιο μεγάλη συμμετοχή των συνταξιούχων;  Μήπως οι συνταξιούχοι δεν μετέχουν στις επιμέρους πολιτιστικές εκδηλώσεις του σωματείου, όπως είναι: εκμάθηση παραδοσιακών χορών, συμμετοχή σε εκθέσεις ζωγραφικής , σε παρουσιάσεις λογοτεχνικών έργων, σε πολιτιστικές εκδρομές, σε επιτραπέζια παιχνίδια όπως σκάκι, μπριτζ  και τόσες άλλες  πολιτιστικές  δράσεις;  Ασφαλώς και η έντονη συμμετοχή τους σ’ αυτά προσδίδει άλλο περιεχόμενο και έκταση στην πολιτιστική δράση του σωματείου. 

Εκείνο ασφαλώς που ενδιαφέρει τα συγκεκριμένα σχήματα είναι να ελέγχουν τη Διοίκηση του ΠΜΚ και να επιλέγουν μονομερώς και αυθαίρετα με βάση τις  διάφορες προσωπικές και παραταξιακές προτιμήσεις τους.  Έτσι λοιπόν στις επικείμενες εκλογές με αυθαίρετες πράξεις και ερμηνείες εφεύρεσαν τον αποκλεισμό εγγραφής νέων μελών αλλά και παλαιών για να ψηφίσουν.     Και δεν χρειάζεται όλους αυτούς να τους ονοματίσουμε. Τους γνωρίζετε, από την μέχρι τώρα δράση τους!

Έπειτα  από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γνωστοποιούμε ότι εκ των πραγμάτων ήμασταν αναγκασμένοι να μην καταθέσουμε ψηφοδέλτιο ως :

« ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

και δηλώνουμε ότι θα εργασθούμε με κάθε τρόπο  για να στηρίξουμε δράσεις για τον Πολιτισμό σε κάθε  χώρο .


                                                                                            Η Εκλογική Επιτροπή


Υ.Γ. Με την επιφύλαξη άσκησης κάθε νόμιμου μέσου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου