Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Επιστολή ΠΟΣ για την ΣΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ

Κύριοι,
Με δεδομένο ότι η ισχύουσα Σ.Σ.Ε. λήγει στις 20/7/2019 και μετά τη θετική δήλωση και θέση σας - ύστερα από αίτημά μας - για έναρξη των διαπραγματεύσεων, σας καταθέτουμε το γενικό πλαίσιο
εντός του οποίου θεωρούμε ότι πρέπει μετά από διαβούλευση να υπάρξει συμφωνία για τη νέα Σ.Σ.Ε.:
1. Ισχύς και βελτιστοποίηση των όρων της υπάρχουσας Σ.Σ.Ε. που αναφέρονται κυρίως στο μη μισθολογικό κόστος.
2. α) Επειδή το ήμισυ περίπου του αναγκαίου προσωπικού που υπηρετεί, εργάζεται υπό το καθεστώς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, απαιτείται η οριστική και ουσιαστική τακτοποίησή του ώστε η σύμβασή του να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου.
β) Οι σημερινές αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες πρόσληψης να καλύπτονται από τους μαθητές που υπηρετούν στην εταιρεία, αναγνωρίζοντας την εμπειρία που απέκτησαν με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σιδηροδρομική εμπειρία στην αγορά εργασίας της χώρας.
3. Επειδή το καθεστώς του Ενιαίου Μισθολογίου δεν υφίσταται πλέον και όλες οι μισθολογικές παροχές θα προβλέπονται με Σ.Σ.Ε. , προτείνουμε:
α) Το νέο μισθολογικό καθεστώς να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία.
β) Να αναγνωρίζεται η τυχόν υπάρχουσα προϋπηρεσία συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής θητείας.
γ) Η κατάταξη στο νέο μισθολογικό σύστημα να βασίζεται στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αναγνωρίζοντας τη βαθμίδα εκπαίδευσης αλλά και την εμπειρία.
δ) Μισθολογική αναγνώριση της εκάστοτε βαθμίδας ιεραρχίας σύμφωνα με τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται και κατέχονται ήδη από το προσωπικό.
ε) Πρόβλεψη για όλο το προσωπικό της ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας καθότι σήμερα υφίσταται για το τακτικό προσωπικό που αριθμεί το ήμισυ του εργατικού δυναμικού της εταιρείας.
στ) Διασφάλιση και αυξήσεις των αποδοχών του προσωπικού μέσα από το νέο μισθολογικό σύστημα που θα θεσπιστεί.
Με βάση το ανωτέρω περιγραφόμενο πλαίσιο το οποίο θα αναλυθεί πλήρως κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, ζητάμε άμεσα να οριστεί ημερομηνία (κατόπιν συνεννόησης) έναρξης των διαπραγματεύσεων για τη νέα Σ.Σ.Ε.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. -

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

ΠΑΝ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου