Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Οικονομικά αποτελέσματα Hellenic Train: Έσοδα 153,89 εκατ., EBITDA 27,78 εκατ. και ζημιές μετά από φόρους 0,88 εκατ. το 2022

Σημαντική βελτίωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε η Hellenic Train το 2022, απόρροια της άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω Covid – 19. To EBITDA ανήλθε στα 21,57 εκατ. έναντι 27,78 εκατ. το 2021, ωστόσο σε επίπεδο τελικού οικονομικού αποτελέσματος, η εταιρεία εμφάνισε
ζημιές μετά από φόρους 0,88 εκατ. έναντι κερδών 0,05 εκατ. το 2021.

Του Φώτη Φωτεινού - metaforespress.gr 

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 153,89 εκατ. έναντι 112,33 εκατ. το 2021, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις άγονες γραμμές, τα οποία ανήλθαν πέρυσι στα 65,02 εκατ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών που αφορά τα έσοδα από εισιτήρια για το 2022 ανήλθε σε 82,10 εκατ. έναντι 57,73 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ήτοι αύξηση περίπου 42,20%.

Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων εισιτηρίων επιβατών κατά 77,97% και στις επιπτώσεις των μηχανισμών προστασίας από την υποαντιστάθμιση της νέας σύμβασης ΥΔΥ (+30,05%), όπως υποστηρίζει η εταιρεία.

Αξίζει να αναφερθεί και η αύξηση των εσόδων από άλλες υπηρεσίες (+93,40%), λόγω αναγνώρισης εσόδου από ασφαλιστική αποζημίωση και αναγνώριση του οφέλους από τη μερική επιστροφή του μισθωμένου στόλου τροχαίου υλικού.

Οι προαναφερθέντες παράγοντες, όπως υπογραμμίζει η HT, οδήγησαν τα συνολικά έσοδα της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εσόδων) να αυξηθούν από 112,33 εκατ. το 2021 σε 153,89 εκατ. το 2022 (+36,99%).

Η πορεία των εξόδων

Αντίστοιχα, τα συνολικά έξοδα κατέγραψαν αύξηση το 2022 (+38,95%), δηλαδή από 90,75 εκατ. το έτος 2021 σε 126,11 εκατ. το έτος 2022.

Η μεταβολή είναι συνάρτηση μιας σειράς από αντίθετες διακυμάνσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία κόστους, όπως αναφέρεται.

Το κόστος προσωπικού αυξήθηκε, από 41,51 εκατ. σε 47,75 εκατ., λόγω των διατάξεων της ισχύουσας «Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας» και του αυξημένου αριθμού προσωπικού που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του αυξημένου όγκου παραγωγής.

Όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, το κόστος έλξης ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε εν μέρει αναλογικά με την αύξηση των ηλεκτρικών τρένο χιλιομέτρων που παρήγαγε η εταιρεία και σε σημαντικό βαθμό, λόγω παραγόντων τιμής, από 7,15 εκατ. το 2021 σε 14,89 εκατ. το 2022.

Από την άλλη πλευρά, η μειωμένη ποσότητα πετρελαιοκίνητων τρένο-χιλιομέτρων δεν μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση, λόγω των αυξήσεων των ενιαίων τιμών των καυσίμων.

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται, λόγω της αύξησης των τρενο-χιλιομέτρων για το 2022, και στον ποσοτικό προσδιορισμό των τελών πρόσβασης υποδομής (από 12.748.163 ευρώ το 2021, σε 18.240.282 ευρώ το 2022), το οποίο υπολογίζεται από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της τελευταίας κοινά αναγνωρισμένης «Δήλωσης Δικτύου», προσαυξημένο με ένα απόθεμα ασφαλείας.

Το κόστος ασφάλειας και το κόστος συντήρησης αυξήθηκαν, και συνδέονται αμφότερα με την άφιξη στην Ελλάδα νέων μονάδων τροχαίου υλικού, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των οποίων η εταιρεία οδηγήθηκε στην ενεργοποίηση νέων συμβάσεων με τρίτους.

Επίσης, υπήρξε μια σημαντική αύξηση στα ενοίκια των μεταφορικών μέσων η οποία συνδέεται με την εκτέλεση δρομολογίων με την χρήση λεωφορείων για την υποκατάσταση της σιδηροδρομικής μεταφοράς σε συμβατικές γραμμές ΥΔΥ, όταν το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν ήταν προσωρινά διαθέσιμο.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες, όπως υποστηρίζεται, οδήγησαν το EBITDA της εταιρείας, από 21.579.379 ευρώ σε 27.786.185 ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, και θετική η έκβαση των δικαστικών υποθέσεων, η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, και οι προβλέψεις για την απαξίωση των αποθεμάτων οδήγησαν σε μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος (EBIT) της εταιρείας, το οποίο ανήλθε σε  2.112.246 ευρώ από 4.813.662 ευρώ που είχε καταγραφεί το 2021.

Τέλος, το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η επίδραση του καθαρού φόρου εισοδήματος απορρόφησε μεγάλο μέρος του αρνητικού αποτελέσματος προ φόρων (2.081.567 ευρώ), επιτρέποντας στην εταιρεία να κλείσει το έτος 2022 με αρνητικό αποτέλεσμα μετά από φόρους ύψους 883.428 ευρώ, έναντι κέρδους 56.985 ευρώ που καταγράφηκε το 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου