Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Hellenic Train: «Τα Τέμπη δεν οφείλονται σε αίτια που σχετίζονται με την ευθύνη του προσωπικού και της διοίκησης της εταιρείας»


 Ορισμένες από τις βασικές κατευθύνσεις της υπερασπιστικής γραμμής της Hellenic Train σχετικά με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2022.

Επιμέλεια: Φ. Φωτεινός

Στην ενότητα «Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης», δηλαδή στην ενότητα που σχολιάζονται τα κυριότερα γεγονότα που συντελέστηκαν μετά τη λήξη του 2022 και έως την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2022 (16 Οκτωβρίου 2023), η εταιρεία αναφέρει τα ακόλουθα:

«Τη νύχτα της 28/2/2023 στα Τέμπη, επιβατική αμαξοστοιχία Intercity συγκρούστηκε μετωπικά με εμπορευματική αμαξοστοιχία, προκαλώντας το θάνατο 57 ατόμων, μεταξύ των οποίων 9 υπάλληλοι της Εταιρείας, ενώ προέκυψαν και 181 τραυματίες.

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσδιορισμός του κόστος των αποζημιώσεων των θυμάτων και τραυματιών, καθώς και των υλικών ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεκτιμώντας τα μέχρι στιγμής γεγονότα και στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Εταιρεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι το ατύχημα οφείλεται σε αίτια που δεν σχετίζονται με την ευθύνη του προσωπικού και της διοίκησης της Εταιρείας.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών καλύψεων, δεν διαμορφώνει την ανάγκη διατύπωσης διορθώσεων στις παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2022, δεδομένου ότι η όποια καθαρή χρηματοοικονομική έκθεση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2023, με την μεγαλύτερη ένταση κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου, η καταστροφική κακοκαιρία Daniel προξένησε μεταξύ άλλων σημαντικές ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας, ειδικά στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Αθήνα και δη στα τμήματα, Δομοκός – Λάρισα, Λάρισα – Βόλος και Καλαμπάκα – Παλαιοφάρσαλα.

Οι ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας έχουν επακόλουθο την αδυναμία εκτέλεσης σημαντικού μέρους της μεταφορικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

Ωστόσο λαμβάνοντας υπόψιν την πλήρη υποστήριξη του μετόχου, Trenitalia S.p.A.,και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος τουκύκλου εργασιών της εταιρείας εντάσσεται στο πλαίσιο της από 14.4.2022 σύμβασης ΥΔΥ κρίνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι που θα επηρεάσουν την συνέχεια της λειτουργίας της εταιρείας».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Hellenic Train υποστηρίζει ότι το δυστύχημα των Τεμπών δεν οφείλεται σε αίτια που σχετίζονται με χειρισμούς του προσωπικού της, όπως οι μηχανοδηγοί.

Επίσης, αναφορικά με τις επιπτώσεις από την κακοκαιρία Daniel και παρά τη μείωση δρομολογίων, άρα και εσόδων, η Hellenic Train υπογραμμίζει ότι δεν συντρέχουν λόγοι που θα επηρεάσουν τη συνέχεια της λειτουργίας της εταιρείας, καθώς η εταιρεία τυγχάνει της υποστήριξης του μετόχου, δηλαδή της Trenitalia, αλλά και εξασφαλισμένων ταμειακών ροών από τη σύμβαση για τις άγονες γραμμές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου