Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΣ ΟΣΕ

Ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης, εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ μας απέστειλε τα θέματα ημερήσιας διάταξης στον ΟΣΕ για το Διοικητικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και στις 3 το μεσημερί.
Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής >

1.- Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης  Προσωπικού  ΟΣΕ.                                                          
        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  

2.- Έγκριση της διδακτέας ύλης και της διάρκειας εκπαίδευσης προσωπικού του ΟΣΕ ΑΕ. , της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.  καθώς και τρίτων για έκδοση ή ανανέωση άδειας εργασίας στο ηλεκτροδοτούμενο σιδηροδρομικό δίκτυο 25KV – 50Hz, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  
             
3.-Έγκριση Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ THΣ   ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ,  ΒΟΛΟΥ – ΜΗΛΕΩΝ, ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:   α) ΑΠΟ Χ.Θ.  2+867 ΕΩΣ Χ.Θ.  8+300 & β) ΑΠΟ Χ.Θ. 12+430 ΕΩΣ Χ.Θ. 28+250. ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ   ΤΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ- ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ», (Α.Δ. 965).
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)                  

4.-Έγκριση για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού:  «Ανάπτυξη Συστήματος για την καταχώρηση  και διαχείριση διαλειτουργικών στοιχείων υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ-Αποστολή στοιχείων στον ERA», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης   #300.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #369.000,00# ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα προσφορά σε ΕΥΡΩ.
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  

5.-Έγκριση   διενέργειας   ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια  υλικών σηματοδότησης και ΑΣΙΔ ,προϋπολογιζόμενης δαπάνης #300.861,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #370.059,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή   σε ευρώ.        
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  

6.- Έγκριση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 14036/13-11-2014 που αφορά την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Εκποίηση παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής / Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας / Τμήματος Αθήνας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΑ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 1.263.000 κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές, Μεταλλικοί Στρωτήρες κ.λ.π.)», συνολικής αξίας #314.487# € περίπου χωρίς ΦΠΑ και #386.819# € περίπου με ΦΠΑ 23%, με τιμή μονάδος 0,249 €/Kg.
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  

7.-Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού  Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής  Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας/Τμήμα Πάτρας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΠ), Προϋπολογιζόμενης ποσότητας 1.155.043  κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές),σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη πίνακα, προϋπολογιζόμενες αξίας  #242.559# € περίπου χωρίς Φ.Π.Α και #298.348# € περίπου  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23% και ελάχιστης τιμής μονάδος   0,21 € /kgr, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                  

8.-Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου